Được hỗ trợ bởi Dịch
 
ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Văn Hóa - Con người ISOCERT

Tụ hội tinh hoa - Chia sẻ tri thức

Sư mệnh
SỨ MỆNH

Đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia.

Sư mệnh
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh Vượng.

Sư mệnh

Con người ISOCERT phấn đấu theo 5 tiêu chí

NHÂN - NGHĨA - LỄ - TRÍ - TÍN.
Sư mệnh

Triết lý kinh doanh

HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG.
Sư mệnh

ISOCERT luôn tuân thủ theo pháp luật, quy định thông lệ quốc tế

Sư mệnh

QUAN HỆ HÀI HÒA đối với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

THÔNG ĐIỆP ISOCERT

Bản tình ca của sự hài hòa cùng thịnh vượng

ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng

Nhạc: Văn Thao - Lời: Trần Văn Khắc
Trình bày: Đài tiếng nói Việt Nam

THỪA NHẬN QUỐC TẾ

"Certified Once, Accepted Everywhere"

THỪA NHẬN QUỐC TẾ
ajax-loader