Đổi mới - Sáng tạo

Bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ với ISO 56005


Quản lý hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ là chìa khóa để hỗ trợ quá trình đổi mới, là yếu tố cần thiết cho sự phát triển và bảo vệ của các tổ chức và là động cơ thúc đẩy khả năng cạnh tranh của họ. ISO 56005:2020 - Tiêu chuẩn mới về bảo vệ tài sản trí tuệ trong sáng tạo vừa được công bố tháng 11 năm 2020. 

"Bắt chước là hình thức tâng bốc chân thành nhất". Nhưng hầu hết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nổi tiếng lại không hề muốn được tâng bốc theo cách này. Sự khó chịu hình thành từ việc những ý tưởng sáng tạo của họ bị sao chép. Nhưng sẽ là điều an ủi nhỏ trong kinh doanh nếu đối thủ cạnh tranh bỏ chạy ý tưởng của bạn.

Nền kinh tế dựa trên tri thức ngày càng quan trọng trên phạm vi toàn cầu, sở hữu trí tuệ (IP) rất quan trọng đối với bất kỳ loại doanh nghiệp nào vì nó cho phép doanh nghiệp “sở hữu” và bảo vệ ý tưởng của bạn. Sở hữu trí tuệ có thể được sử dụng để đạt được nhiều mục tiêu kinh doanh như thu hút và đảm bảo đầu tư, tăng lợi thế cạnh tranh và hơn thế nữa.

ISO 56005 đề xuất các hướng dẫn hỗ trợ vai trò của sở hữu trí tuệ trong quản lý đổi mới. Nó nhằm giải quyết các vấn đề sau liên quan đến quản lý sở hữu trí tuệ ở cấp chiến lược và hoạt động:

- Tạo chiến lược sở hữu trí tuệ để hỗ trợ đổi mới trong tổ chức;

- Thiết lập quản lý sở hữu trí tuệ có hệ thống trong quá trình đổi mới;

- Áp dụng các công cụ và phương pháp sở hữu trí tuệ nhất quán để hỗ trợ quản lý sở hữu trí tuệ hiệu quả.

Nó được sử dụng cho bất kỳ loại hoạt động và sáng kiến ​​đổi mới nào.

Quản lý sở hữu trí tuệ ở mọi bước trong quá trình đổi mới có ý nghĩa kinh doanh tốt và giúp tạo ra một vườn ươm thực sự, trong đó sự sáng tạo có thể phát triển.

ISO 56005, Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp quản lý sở hữu trí tuệ - Hướng dẫn, đưa ra các hướng dẫn và chiến lược để giúp các tổ chức bảo vệ và tối đa hóa các ý tưởng tốt nhất của họ.

Tiêu chuẩn có khung quản lý sở hữu trí tuệ, các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro để khai thác sở hữu trí tuệ và hơn thế nữa.

 

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 - Quản lý đổi mới

Bô tiêu chuẩn ISO 56000 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật: ISO/TC 279 (Quản lý đổi mới). Tính đến thời điểm hiện tại ủy ban kỹ thuật ISO/TC 279 đã công bố được 5 tiêu chuẩn trong bộ ISO 56000.

 

  • ISO 56000: 2020 - Quản lý đổi mới - Các nguyên tắc cơ bản và từ vựng
  • ISO 56002: 2019 - Quản lý đổi mới - Hệ thống quản lý đổi mới - Hướng dẫn
  • ISO 56003: 2019 - Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp để hợp tác đổi mới - Hướng dẫn
  • ISO/TR 56004: 2019 - Đánh giá Quản lý Đổi mới - Hướng dẫn
  • ISO 56005: 2020 - Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp quản lý tài sản trí tuệ - Hướng dẫn

Các tiêu chuẩn khác trong bộ ISO 56000 vẫn đang được phát triển bao gồm: 

  • ISO / AWI 56001 - Quản lý đổi mới - Hệ thống quản lý đổi mới - Yêu cầu
  • ISO / DIS 56006 - Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp để quản lý trí tuệ chiến lược - Hướng dẫn
  • ISO / AWI 56007 - Quản lý đổi mới - Các công cụ và phương pháp để quản lý ý tưởng - Hướng dẫn
  • ISO / AWI 56008 - Quản lý đổi mới - các công cụ và phương pháp đo lường hoạt động đổi mới - Hướng dẫn
  • ISO / WD TS 56010 - Quản lý đổi mới - Các ví dụ minh họa về ISO 56000

Việc quản lý sở hữu trí tuệ là cần thiết để quản lý đổi mới hiệu quả. Nó cung cấp một phương tiện để tổ chức có được và duy trì năng lực cốt lõi năng động và biến các kết quả đổi mới của mình thành các tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị.

 

Sở hữu trí tuệ không những quan trọng với các tổ chức lớn mà nó cũng quan trọng đối với các tổ chức nhỏ vì nó cho phép tất cả các tổ chức nắm bắt được những lợi ích của sự đổi mới. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 56005, các doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với những thay đổi từ môi trường, đây cũng là yếu tố quyết định sự thành công khi doanh nghiệp Việt Nam bước vào sân chơi toàn cầu. ISOCERT hy vọng rằng với sự xuất hiện của tiêu chuẩn ISO 56005 các ý tưởng sáng tạo của các doanh nghiệp sẽ luôn đổi mới tạo ra những giá trị cho xã hội. 

Theo Lá Xanh

The end !
Bí quyết đổi mới thành công cho doanh nghiệp với ISO 56000
10-07-2021

Bí quyết đổi mới thành công cho doanh nghiệp với ISO 56000

Nokia, một trong những thương hiệu điện thoại hàng đầu thế giới trong những năm 1990, cũng không thể ngờ được sự bùng nổ của công nghệ hiện đại. Nokia đã bị thay thế bởi Apple và Samsung sau hơn 20 năm giữ ngôi vương trên thị trường điện thoại di động quốc tế. Trước xu thế phát triển cuộc cạnh mạng 4.0 của nhân loại và những cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp đến từ những nước có nền công nghệ phát triển hơn đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự đổi mới sáng tạo trong chính doanh nghiệp của mình. 

ajax-loader