Blog

Cấp giấy chứng nhận ISO? Chi phí, thời gian cấp chứng nhận


Giấy chứng nhận ISO vừa là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp có hệ thống vận hành đạt chuẩn quốc tế vừa là cơ sở đánh giá năng lực của tổ chức. Điều này tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia đấu thầu và thâm nhập dễ dàng vào thị trường trong và ngoài nước. Vậy chứng nhận ISO ở đâu? Thời gian và chi phí cấp giấy chứng nhận như thế nào? ISOCERT sẽ giải đáp cho bạn ở nội dung dưới đây nhé.

Ngày nay, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đóng vai trò tiên quyết trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đảm bảo chất lượng và tăng cường đổi mới, cải tiến không chỉ được thực hiện ở các doanh nghiệp sản xuất, phân phối mà ngày càng được thực hiện rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực như quản lý hành chính công, y tế, giáo dục,…

Đứng trước tình hình này, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã đưa ra các tiêu chuẩn giúp cho hoạt động đánh giá sự phù hợp không những làm mọi thứ được thực hiện theo đúng chuẩn mực thúc đẩy lợi nhuận, cắt giảm chi phí, kích thích tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro xảy ra sự cố mà còn làm giảm nhu cầu kiểm tra trùng lặp khi nhập khẩu hoặc xuất khẩu, do đó tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu.

Lợi ích của việc xây dựng và áp dụng ISO

Giấy chứng nhận ISO mang lại những lợi ích sau:

- Việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO sẽ tạo ra một phong cách hoạt động mới cho doanh nghiệp, là nền móng tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, góp phần tăng khả năng cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp.

- Vượt qua rào cản xuất nhập khẩu; đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác, công ty mẹ, tập đoàn đa quốc gia hay những đòi hỏi của thị trường…

Tóm lại, Giấy chứng nhận ISO có thể giúp bạn vượt qua các rào cản hay đem đi đấu thầu bởi nó là bằng chứng khách quan thể hiện doanh nghiệp bạn có kết quả xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Quy trình để được cấp giấy chứng nhận ISO

Để đạt được chứng nhận ISO, các doanh nghiệp thông thường sẽ phải trải qua những bước sau:  

Bước 1: Đăng ký chứng nhận tại ISOCERT

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận (hiệu lực 3 năm)

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (trước 2 tháng hết hiệu lực)

Thời gian và chi phí cấp giấy chứng nhận ISO

1. Chi phí cấp giấy chứng nhận ISO

Đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp sẽ có quy mô, địa điểm, số lượng sản phẩm, lĩnh vực hoạt động khác nhau thì chi phí chứng nhận sẽ khác nhau. Và việc cấp được giấy chứng nhận phải trải qua quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO vào vận hành thực tế của doanh nghiệp. 

Thông thường chi phí để cấp giấy chứng nhận ISO liên quan đến các khoản chi phí cơ bản sau:

- Chi phí triển khai xây dựng cơ cấu tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO như chi phí tìm hiểu, nghiên cứu về tiêu chuẩn ISO thông qua khóa học đào tạo được thực hiện bởi các chuyên gia với sự tham gia trực tiếp của ban lãnh đạo, nhân viên, người lao động với mục đích để thành lập ra ban ISO chủ chốt của tổ chức. 

- Chi phí đăng ký cấp chứng nhận ISO ở tổ chức có năng lực chứng nhận ISO

- Chi phí giám sát và tái chứng nhận ISO để duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận cũng như đảm bảo sự cải tiến liên tục của hệ thống. 

2. Thời gian cấp giấy chứng nhận ISO

Thời gian cũng giống như chi phí cấp giấy chứng nhận ISO, nó tùy thuộc vào lĩnh vực, quy mô, phạm vi và  tính chất hoạt động của mỗi đơn vị và phải trải qua quá trình xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn. 

Trước khi cấp được chứng nhận ISO, các tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng và áp dụng trước khi đánh giá chứng nhận. Theo kinh nghiệm đánh giá và cấp chứng nhận trong những năm qua, ISOCERT thấy được thời gian này thường được dao động như sau:

  • Từ 3 - 6 tháng đối với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lĩnh vực đơn giản
  • Từ 6 - 9 tháng đối với những doanh nghiệp sản xuất, quy mô lớn, nhiều phòng ban và lĩnh vực hoạt động phức tạp

Sau khi xây dựng và áp dụng thành công tiêu chuẩn vào hệ thống, tổ chức sẽ tiến hành đăng ký đánh giá  và cấp chứng nhận. Thời gian đánh giá khoảng 15-30 ngày tùy thuộc vào nhiều yếu tố ( Hồ sơ thủ tục, tiến độ thanh toán,...)

Nếu áp dụng tốt, vận hành trơn tru, kết quả đánh giá phù hợp theo đúng yêu cầu trong tiêu chuẩn thì tổ chức chứng nhận (ISOCERT) sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc đánh giá.  

Tóm lại, để cấp được giấy chứng nhận ISO thì đều phải trải qua khoảng thời gian cơ bản trên, tuy nhiên tùy thuộc vào điều kiện đánh giá, năng lực cũng như sự tương tác chặt chẽ của các bên liên quan thì thời gian sẽ tối ưu nhất có thể mà vẫn đảm bảo hệ thống vận hành một cách hiệu quả. 

Nội dung trên giấy chứng nhận ISO

Trong quá trình áp dụng và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO, Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá và xác nhận hệ thống của doanh nghiệp, nếu phù hợp với các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO thì doanh nghiệp sẽ được cấp một giấy chứng nhận ISO có giá trị quốc tế.

Thông thường trên giấy chứng nhận ISO sẽ bao gồm các nội dung cơ bản sau:

(1) Tên và logo của Tổ chức cấp chứng nhận

(2) Thông tin doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO

(3) Tiêu chuẩn đạt chứng nhận ISO ( Ví dụ: Chứng nhận ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000,….)

(4) Phạm vi chứng nhận ( lĩnh vực hoạt động)

(5) Mã số chứng nhận; ngày cấp chứng nhận; ngày hết hạn

(6) Dấu chứng nhận ISO

(7) Các thông tin cần thiết khác

Các mẫu giấy chứng nhận ISO:

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001:

 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ MB REGENTOX Việt Nam áp dụng ISO 9001 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 13485:

Công ty TNHH thương mại dịch vụ ALPHACHEM áp dụng ISO 13485 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 13485

Mẫu giấy chứng nhận ISO 14001:

Công ty TNHH thép SMC áp dụng ISO 14001 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 14001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 22000:

Công ty TNHH thương mại Kiên Anh áp dụng ISO 22000 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 22000

Mẫu giấy chứng nhận ISO 45001:

Công ty TNHH thép SMC áp dụng ISO 45001 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 45001

Mẫu giấy chứng nhận VietGAP:

Công ty TNHH nông sản sạch chợ lúa áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận VietGAP

Giá trị và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO

Mỗi một đơn vị với loại hình kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, quy mô,… khác nhau sẽ được cấp một giấy chứng nhận ISO khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có giá trị quốc tế như nhau và có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Để đảm bảo tính liên tục của hệ thống cũng như hiệu lực của giấy chứng nhận, trong vòng 03 năm đó, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đánh giá giám sát thường niên tối đa là 12 tháng.

Sau 03 năm giấy chứng nhận ISO hết hạn, Quý doanh nghiệp sẽ tiến hành tái chứng nhận ISO để hệ thống được cải tiến liên tục. Hoạt động đánh giá lại sẽ tương tự như lần đánh giá ban đầu.

Tổ Chức chứng nhận ISO

Tổ chức chứng nhận ISO là một pháp nhân được cấp phép hoạt động theo chỉ định của Bộ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực chứng nhận.

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng cấp phép hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP và được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) – thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận theo quyết định số 455.2019/QĐ-VPCNCL và có số VICAS 067.

Do đó, ISOCERT có năng lực đào tạo, đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO.  

Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp quý tổ chức, doanh nghiệp phần nào hiểu về giấy chứng nhận ISO. Tuy nhiên, để biết rõ hơn về thủ tục, thời gian và chi phí cấp giấy chứng nhận ISO, có thể liên hệ ISOCERT qua hotline 0976 389 199!.

 

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader