Blog

Chính sách môi trường trong ISO 14001 được hiểu như thế nào?


Có thể thấy rằng, việc hoạt động các doanh nghiệp, các tổ chức đã có tác động không nhỏ đến môi trường. Môi trường bị ô nhiễm, chất thải độc hại, mưa axit,.... những hiện tượng này có thể sẽ xảy ra trong tương lai rất gần. Việc thiết lập chính sách môi trường trong ISO 14001 sẽ là giải pháp tốt nhất để giúp các doanh nghiệp ngăn chặn những tác động tiêu cực đến môi trường. Vậy, chính sách môi trường là gì? Và lợi ích mà nó đem lại là gì? Hãy cùng ISOCERT tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tổng quan về chính sách môi trường trong ISO 14001

Chính sách môi trường được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 14001. Trong đó, tiêu chuẩn ISO 14001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường dành cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức muốn cải thiện tác động của họ đến môi trường.

ISO 14001 đòi hỏi doanh nghiệp phải thiết lập chính sách môi trường trước tiên khi bắt đầu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS). Bởi vì chính sách này được xem là định hướng mang tính chiến lược, giúp hệ thống EMS được triển khai đúng hướng và đạt được mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

Khái niệm chính sách môi trường là gì?

Hình ảnh: Hình chính sách môi trường là gì?

Chính sách môi trường là cơ chế mà lãnh đạo cao nhất chính thức thể hiện cam kết cải thiện hoạt động môi trường của mình. Trong đó, nêu ra các mục tiêu và nguyên tắc của doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý các tác động môi trường và các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù việc áp dụng một quy trình là tự nguyện, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm như vậy.

Có một chính sách môi trường cũng rất quan trọng nếu doanh nghiệp hiện đang làm việc hoặc có ý định làm việc với các tổ chức lớn. Hoặc nếu doanh nghiệp cần chứng minh cho khách hàng và các bên liên quan khác rằng mình đã cam kết để quản lý các tác động môi trường một cách có trách nhiệm.

Những điều cần có trong chính sách môi trường

Không có nội dung tiêu chuẩn cho chính sách môi trường, mặc dù các chính sách thường có cùng chủ đề. Hãy nhớ rằng chính sách môi trường phải mang tính cá nhân đối với doanh nghiệp và điều đó phản ánh các hoạt động, ưu tiên và mối quan tâm có liên quan nhất đến chính sách.

Trước khi viết chính sách, doanh nghiệp nên đánh giá những khía cạnh nào của doanh nghiệp ảnh hưởng đến môi trường và những tác động tiềm ẩn là gì. 

Nội dung chính sách môi trường phải dựa trên kết quả đánh giá của doanh nghiệp, kết quả này đã xác định được các vấn đề chính áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

Dưới đây là những vấn đề mà lãnh đạo cao nhất cần phải nắm rõ:

 • Chính sách môi trường phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức

Rất nhiều chính sách môi trường trông giống nhau và việc mượn nội dung từ người khác hoặc sử dụng mẫu từ internet rất hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn nên dành thời gian để phát triển một chính sách hoàn toàn cho doanh nghiệp của mình. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các cam kết của bạn là thực tế và giúp ích cho quyền sở hữu của nhân viên vì nó hoàn toàn liên quan đến những gì bạn làm với tư cách là một doanh nghiệp và cách bạn làm điều đó.

 • Cung cấp khuôn khổ để thiết lập các mục tiêu môi trường

Đây sẽ là một phần chi tiết hơn với ứng dụng cho các bộ phận và quy trình cụ thể trong tổ chức của bạn. Tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp từ những cá nhân chủ chốt trong từng bộ phận và sử dụng thông tin đó để tạo ra một phương pháp hữu ích và hiệu quả. Đây là nơi rất dễ đi lạc đường. Không tạo ra các kỳ vọng hoặc mục tiêu không đạt được, nhưng hãy bao gồm các bước hợp lý, có thể hành động để cải thiện tác động môi trường của bạn.

 • Cam kết bảo vệ môi trường

Mặc dù điều này có vẻ cực kỳ cơ bản, nhưng điều quan trọng là phải có cam kết và các cách hành động để giảm ô nhiễm. Các chi tiết chính xác có thể không được yêu cầu trong chính sách, nhưng đó phải là điều bạn có thể dễ dàng tham khảo trong quá trình đánh giá.

 • Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ: 

Một cam kết chung khác là tuân thủ pháp luật và bất kỳ nghĩa vụ tuân thủ nào khác. Tất cả các doanh nghiệp nên cố gắng hướng tới điều này và điều quan trọng là phải nêu rõ trong chính sách của bạn để giúp những người bạn làm việc yên tâm rằng bạn nhận thức được trách nhiệm pháp lý của mình.

 • Cam kết cải tiến liên tục

Lý do chính để thực hiện một hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 là nhằm cải tiến liên tục. Thay vì chỉ xác định cách làm hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm cả cam kết cải tiến liên tục trong chính sách môi trường của doanh nghiệp. Đừng lo lắng về các chi tiết về cách nó sẽ xảy ra, đúng hơn là nêu cam kết thực hiện.

Một số yêu cầu quản lý đối với chính sách môi trường

Cùng với những yêu cầu trên về những gì cần có trong chính sách môi trường, còn có những yêu cầu bổ sung về cách tạo ra chính sách môi trường và những việc cần phải làm với chính sách:

 • Được lập thành văn bản, thực hiện và duy trì 

Chính sách môi trường là một trong những mục trong hệ thống quản lý cần phải được lập thành văn bản. Nội dung này có thể ở dạng bản cứng hoặc bản mềm, nhưng nó không thể được truyền miệng. Nó cũng cần phải được thực hiện, nghĩa là đã có kế hoạch được lập và phân bổ nguồn lực để thực hiện các cam kết trong chính sách. Theo thời gian, chính sách cũng sẽ cần được xem xét và cập nhật khi bản chất của các tác động môi trường của công ty thay đổi và đây là việc duy trì chính sách.

 • Truyền đạt thông tin lẫn nhau trong tổ chức  

Nhân viên cần hiểu chính sách của tổ chức là gì và các hành động làm việc của họ ảnh hưởng như thế nào đến các tác động môi trường của tổ chức. Chính sách này không cần phải được ghi nhớ, nhưng nhân viên phải có thể hiểu ý nghĩa và cách họ tham gia để đạt được mục tiêu. 

 • Đảm bảo tính sẵn có cho các bên quan tâm

Không giống như nhiều hệ thống quản lý, chính sách môi trường dự kiến ​​sẽ được chia sẻ với bất kỳ ai bên ngoài công ty. Điều này có thể được đăng trên trang web hoặc hiển thị tại văn phòng của bạn để thể hiện cam kết với môi trường. Đây là cách bạn đầu tư vào hệ thống quản lý môi trường có thể trở thành một công cụ quảng bá cho tổ chức của bạn.

Hãy nhớ rằng chính sách môi trường cần được điều chỉnh cho phù hợp với công ty của bạn và cách nó tương tác với môi trường. Làm cho chính sách càng đơn giản càng tốt để dễ hiểu, nhưng vẫn có ý nghĩa để giúp nhân viên của bạn và những người khác biết công ty của bạn dự định làm gì để cải thiện tác động môi trường.

Lợi ích của chính sách môi trường trong ISO 14001

Việc thực hiện chính sách môi trường có thể mang lại lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ luật pháp
 • Cải thiện thông tin cho nhân viên về vai trò và trách nhiệm môi trường của họ
 • Cải thiện kiểm soát chi phí
 • Giảm sự cố dẫn đến trách nhiệm
 • Bảo tồn nguyên liệu thô và năng lượng
 • Cải thiện việc giám sát các tác động môi trường 
 • Cải thiện hiệu quả của các quy trình của doanh nghiệp
Hình ảnh: Lợi ích của chính sách môi trường

Tuy nhiên, lợi ích không chỉ giới hạn trong các hoạt động nội bộ. Bằng cách thể hiện cam kết đối với quản lý môi trường, doanh nghiệp có thể phát triển mối quan hệ tích cực với các bên liên quan bên ngoài, chẳng hạn như nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan quản lý và cộng đồng địa phương. Điều này có thể dẫn đến việc cải thiện hình ảnh công ty và các lợi ích tài chính, chẳng hạn như tăng đầu tư, bán khách hàng và thị phần.

Điều quan trọng cần lưu ý là những lợi ích này khó có thể đạt được nếu bạn chỉ có một chính sách về môi trường. Nếu bạn thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện một chương trình để cung cấp chính sách của mình một cách có chiến lược, một cách có hệ thống.

Đăng ký chứng nhận ISO 14001 với ISOCERT sẽ giúp doanh nghiệp chứng minh với khách hàng, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác rằng các tuyên bố về môi trường mà doanh nghiệp đưa ra trong chính sách là đáng tin cậy và đã được kiểm tra độc lập.

Trên đây là những điều cần biết về chính sách môi trường trong ISO 14001 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến các quý doanh nghiệp. Hy vọng thông qua bài viết này bạn sẽ hiểu rõ và có thể xây dựng cho doanh nghiệp mình một chính sách môi trường phù hợp. Và nếu bạn cần đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 thì hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ, giải đáp.

 

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader