Kinh doanh

Chống tệ nạn kinh tế nhân ngày quốc tế phòng, chống tham nhũng


Ngày 09 tháng 12 được ví như một hồi chuông báo thức hằng năm, nhắc nhở chúng ta hành động tập thể trong việc ngăn chặn và giải quyết tham nhũng. Đây là một sự kiện thường niên do Liên Hiệp Quốc tổ chức, với mục đích nâng cao nhận thức của công chúng về tham nhũng, hối lộ và các vấn đề có liên quan, vinh danh những người chống tham nhũng trong cộng đồng và chính phủ của họ.

Hình ảnh: Phòng chống tham nhũng

 

Tham nhũng phá hoại mọi lĩnh vực của xã hội, bao gồm an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế, nhân quyền, việc làm và môi trường. Khi các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục và y tế cần được đầu tư chi tiêu thì tiền lại không có, dẫn đến điều kiện sống kém hơn. Tuy nhiên, có thể làm được nhiều việc hơn nếu tiền đến được nơi cần thiết nhất. Ngày Quốc tế Chống Tham nhũng, được tổ chức vào ngày 9 tháng 12 hằng năm, các tiêu chuẩn về chống tham nhũng đang được ISO tiến hành nhằm cải thiện các hoạt động chống tham nhũng. 

Hình ảnh: Minh họa chống tham nhũng

Có các hệ thống đảm bảo quản trị tốt là một cách hiệu quả để giảm tham nhũng ở mọi nơi. Các tổ chức thuộc mọi loại và quy mô có thể hưởng lợi từ các hệ thống ISO này và giảm nguy cơ tham nhũng bằng cách thể hiện trách nhiệm và có giải trình trách nhiệm. ISO vui mừng thông báo rằng các tiêu chuẩn ISO phòng, chống tham nhũng đang được phát triển để hỗ trợ. 


ISO 37001 - Hệ thống quản lý chống hối lộ

 

Một công cụ kinh doanh mới được thiết kế để chống hối lộ hiện đã được xuất bản. ISO 37001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chống hối lộ quốc tế đầu tiên được thiết kế để giúp các tổ chức chống lại rủi ro hối lộ trong hoạt động của chính họ và trong suốt chuỗi giá trị toàn cầu của họ. Nó có khả năng giảm rủi ro doanh nghiệp và chi phí liên quan đến hối lộ bằng cách cung cấp một khuôn khổ kinh doanh có thể quản lý để ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết hối lộ.

ISO 37000 Hướng dẫn quản trị tổ chức 

Tiêu chuẩn ISO 37000 - Hướng dẫn quản trị các tổ chức, đang trong quá trình phát triển, nó cung cấp một khuôn khổ để hướng dẫn các cơ quan và nhóm quản lý về cách đáp ứng trách nhiệm của họ. Khi áp dụng tiêu chuẩn, nó sẽ giúp họ cải thiện hiệu suất trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy văn hóa tổ chức tốt. 

Hướng dẫn này nhằm vào các cơ quan quản lý nhưng cũng có thể hữu ích cho những người hỗ trợ cơ quan đó thực hiện các nhiệm vụ của mình như:

  • Những người quản lý các tổ chức;
  • Các nhà quản lý và nhân viên;
  • Người hành nghề quản trị;
  • Các bên liên quan quan tâm khác.

Các tổ chức áp dụng hướng dẫn này sẽ được trang bị tốt hơn để hiểu các kỳ vọng cạnh tranh của các bên liên quan và áp dụng tinh thần kinh doanh sáng tạo, văn hóa, nguyên tắc, hiệu suất và trách nhiệm giải trình cần thiết để thực hiện các mục tiêu của tổ chức theo mục đích và giá trị của tổ chức.

Hình ảnh: Phòng chống tham nhũng

ISO 37002 - Hệ thống quản lý tố cáo - Hướng dẫn

 

Yếu tố quan trọng của quản trị tốt là có một cách an toàn và bảo mật để nhân viên tố cáo không bị lo ngại những vấn đề liên quan đến hành vi sai trái. ISO 37002 sắp ra mắt, Hệ thống quản lý tố giác - Hướng dẫn, cung cấp các hướng dẫn để thực hiện, quản lý, đánh giá, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý mạnh mẽ và hiệu quả đối với việc tố giác. Nó không dành riêng cho ngành và có thể được sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các tổ chức có hoạt động quốc tế.

 

ISO/FDIS 37301 - Hệ thống quản lý tuân thủ - Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng

 

Đồng thời, một tổ chức có thể chứng minh rằng mình tuân thủ tất cả các luật có liên quan, các yêu cầu quy định, quy tắc ngành và tiêu chuẩn tự nguyện trấn an các bên liên quan rằng tổ chức đó đã thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu nguy cơ tham nhũng. Sắp được xuất bản, ISO 37301- Hệ thống quản lý tuân thủ - Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng , phác thảo mọi thứ mà một tổ chức cần biết để thực hiện điều đó.

Hình ảnh: Minh họa quyết tâm chống tham nhũng
 

Tại Việt Nam, tham nhũng từng bước được cải thiện, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Ngoài ra, để góp phần vào hoạt động phòng chống tham nhũng cơ quan nhà nước Việt Nam cũng ban hành nhiều luật, nghị quyết, văn bản, chỉ thị,...Trong đó một số văn bản pháp luật nổi bật phải được kể đến là:

  • Luật "phòng, chống tham nhũng" số 36/2018/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2018. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
  • Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh" số 1426/QĐ-TTCP do Thanh tra Chính Phủ ban hành ngày 06/06/2016. 
  • Luật "Cán bộ, Công chức" số 22/2008/QH12 được quốc hội ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2010.
  • Luật tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2018
  • …..

Hình ảnh: Nói không với tham nhũng

Tham nhũng diễn ra ở tất cả các nước trên thế giới, gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nó là trở ngại lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội, làm tổn hại đến tương lai của đầu tư kinh tế. Nó còn là một tội lỗi gây hại cho quốc gia và là một trong các nguyên nhân gây ra nạn đói nghèo cho người dân.

Hành vi tham nhũng là hành vi vi phạm pháp luật, chúng ta cần phải tố giác và có những biện pháp xử lý nghiêm khắc. ISOCERT luôn ước nguyện xây dựng một xã hội tươi đẹp trong tương lai, nhân ngày quốc tế phòng chống tham nhũng, ISOCERT hy vọng rằng với các luật, các tiêu chuẩn ISO về chống tham nhũng sẽ được sử dụng rộng rãi và từng bước góp phần vào cuộc chiến chống tham nhũng trên toàn thế giới.

 

Theo Lá Xanh

The end !
ISO/TC 332 về thiết bị an ninh cho các tổ chức tài chính và thương mại
10-07-2021

ISO/TC 332 về thiết bị an ninh cho các tổ chức tài chính và thương mại

Mới đây, một tiêu chuẩn mới về Thiết bị an ninh cho các tổ chức tài chính và tổ chức thương mại được thành lập có tên gọi là ISO/TC 332 - Tiêu chuẩn mới về các thiết bị an ninh đảm bảo an toàn cho các tổ chức tài chính và tổ chức thương mại, liên quan đến vấn đề tài sản, của cải đảm bảo để cất giữ ở những nơi an toàn. Ngày nay, công nghệ phát triển mạnh mẽ, các tài sản cũng được một mạng lưới công nghệ bảo mật. Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm an ninh đều giống nhau và thiết bị hoặc phương tiện có thể không đạt tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của tài sản.

ajax-loader