Chứng nhận hợp chuẩn

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

HỢP CHUẨN sản phẩm theo tiêu chuẩn iso

Các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực có thể được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO , Ví dụ : Đồ chơi trẻ em, thực phẩm, mỹ phẩm...

đăng ký chi tiết
HỢP CHUẨN sản phẩm theo tiêu chuẩn iso
Điện - điện tử theo tiêu chuẩn IEC

Điện - điện tử theo tiêu chuẩn IEC

Ví dụ : Dây và cáp điện, quạt điện, nồi cơm điện, bóng đèn...

đăng ký chi tiết

HỢP CHUẨN sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam

Ví dụ : Điện - điện tử, bàn học sinh, thực phẩm, đồ chơi trẻ em, cột điện...

đăng ký chi tiết
HỢP CHUẨN sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam
HỢP CHUẨN sản phẩm theo Tiêu chuẩn Đức

HỢP CHUẨN sản phẩm theo Tiêu chuẩn Đức

Ví dụ : Sản phẩm ống nhựa, ống thoát nước...

đăng ký chi tiết

Theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

Ví dụ : Thép tấm, thép hình, thép mạ....

đăng ký chi tiết
Theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản
HỢP CHUẨN sản phẩm theo tiêu chuẩn ASTM

HỢP CHUẨN sản phẩm theo tiêu chuẩn ASTM

Ví dụ : Sản phẩm ống cống, bê tông, sắt thép, xi măng....

đăng ký chi tiết
ajax-loader