Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 14001:2015

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Lợi ích khi được ISOCERT cấp giấy chứng nhận:

icon  Được thừa nhận công nhận toàn cầu BOA-IAF

icon  Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

icon  Đáp ứng yêu cầu pháp luật

icon  Đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng

icon  Gia tăng niềm tin khách hàng

đăng ký nhận báo giá


ISO 14001 là gì?

ISO 14001 là tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường và đã được thống nhất trên phạm vi quốc tế. Nó giúp các tổ chức cải thiện các hoạt động môi trường của họ thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và giảm thiểu chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường của họ một cách “toàn diện” (tổng thể). Giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, ISO 14001 bao gồm nhu cầu cải tiến liên tục các hệ thống của tổ chức và cách tiếp cận đối với các mối quan tâm về môi trường.  Tiêu chuẩn gần đây đã được sửa đổi, với những cải tiến chính như tăng cường quản lý môi trường trong các quy trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức, đóng góp nhiều hơn từ lãnh đạo và cam kết mạnh mẽ hơn đối với các sáng kiến ​​chủ động nhằm thúc đẩy các hoạt động môi trường.

Đối tượng áp dụng ISO 14001:

ISO 14001 có thể áp dụng với mọi tổ chức, không phân biệt loại hình và quy mô, dù là tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận hay tổ chức chính phủ.  Nó yêu cầu một tổ chức xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của tổ chức, chẳng hạn như ô nhiễm không khí, các vấn đề về nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng  hiệu quả nguồn tài nguyên

 

Chứng nhận ISO 14001 có bắt buộc không? 

Theo nghị định số: 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019, nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. 

“Điều 25. Đối tượng, thời hạn hoàn thành hệ thống quản lý môi trường

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001.

2. Thời hạn hoàn thành hệ thống quản lý môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày dự án đi vào vận hành;

b) Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 đối với các cơ sở đang hoạt động.”

Như vậy, chứng nhận ISO 14001 là bắt buộc đối với các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Xem thêm => 17 loại hình sản xuất công nghiệp bắt buộc phải có hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Lợi ích khi đạt chứng nhận ISO 14001:

Có nhiều lợi ích khi triển khai EMS (Hệ thống quản lý môi trường).  Chúng bao gồm: 

 • Tăng cường quản lý và kiểm soát khí thải, nước thải và chất thải;  
 • Phòng tránh và xử lý an toàn các vật liệu nguy hiểm hoặc có khả năng gây ô nhiễm;  
 • Giảm thiểu chất thải phát sinh;  
 • Cải tiến hiệu quả năng lượng và tiết kiệm chi phí;  
 • Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, đất và các khoáng sản quý;  
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;  
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí;  
 • Theo đuổi các sáng kiến ​​môi trường phù hợp với các ưu tiên kinh doanh.  

Các lợi ích khác có thể bao gồm tăng lợi nhuận, khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn và cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan (ví dụ: khách hàng, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, công ty bảo hiểm..).  Trong một số trường hợp, có thể có giá trị hơn nữa đối với các tổ chức và các bên liên quan của họ nếu EMS được đánh giá  sự phù hợp để chứng minh rằng nó đáp ứng các yêu cầu của ISO 14001: 2015

Tại sao phải chứng nhận ISO 14001?

Có nhiều lý do tại sao một tổ chức nên áp dụng ISO 14001 để cải thiện hoạt động môi trường của mình.  Việc chứng nhận ISO 14001 có thể giúp tổ chức:

 • Thể hiện sự tuân thủ các yêu cầu luật định và chế định hiện tại và tương lai 
 • Tăng cường sự cam kết của lãnh đạo và sự tham gia của nhân viên 
 • Nâng cao danh tiếng của công ty và sự tin tưởng của các bên liên quan 
 • Đạt được mục tiêu kinh doanh chiến lược bằng cách kết hợp các vấn đề môi trường vào quản lý kinh doanh
 • Cung cấp lợi thế về tài chính và cạnh tranh thông qua các cải thiện hiệu quả và giảm thiểu chi phí do môi trường
 • Khuyến khích các nhà cung cấp xây dựng hoạt động môi trường tốt hơn bằng cách tích hợp họ vào hệ thống kinh doanh của tổ chức

 

Áp dụng ISO 14001 như thế nào?

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào hệ thống quản lý của tổ chức là một quyết định mang tính chiến lược, cần sự tham gia và cam kết của tất cả mọi người trong tổ chức. Để có thể triển khai thực hiện hệ thống quản lý EMS, các tổ chức cần phải trải qua các bước như sau:

Bước 1: Tìm hiểu về ISO 14001

Bạn sẽ cần hiểu ISO 14001 để giúp bạn biết bạn cần làm gì trong công ty của mình để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Tìm hiểu các thông tin như:  

 • ISO 14001 là gì?  
 • EMS là gì?  
 • Yêu cầu của ISO 14001 là gì? 
 • Các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000?
 • Khi nào cần bắt buộc phải có Chứng nhận ISO 14001?  

Bước 2: Phân tích hiện trạng 

Thực hiện phân tích hiện trang môi trường ban đầu để xác định nơi cần thay đổi trong hệ thống EMS của mình. 

Bước 3: Lên kế hoạch

Thiết lập kế hoạch dự án để xác định nhiệm vụ, tiến trình và nguồn lực của tổ chức. So sánh các sản phẩm  giúp tích hợp EMS vào tổ chức của mình.

Bước 4: Đào tạo

Tất cả nhân viên sẽ cần được đào tạo để làm việc với Hệ thống EMS ISO 14001.  

Bước 5: Thiết kế văn bản

Thiết kế và lập tài liệu Sổ tay và Quy trình Môi trường ISO 14001. Phần quan trọng nhất khi áp dụng là xem xét các quy trình hiện tại và thiết kế lại chúng để đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn.  Khi tổ chức đã sửa đổi hoặc phát triển các quy trình để đáp ứng tiêu chuẩn, tổ chức sẽ cần kiểm soát các quy trình đó.  Ghi chép các quy trình dưới dạng quy trình Hệ thống EMS là một phần của kiểm soát này.

Bước 6 Áp dụng và cải thiện hệ thống EMS

Khi hệ thống của tổ chức được phát triển và lập thành văn bản, nhân viên sẽ tuân theo các quy trình, thu thập hồ sơ và thực hiện các cải tiến cho hệ thống.  Trong khoảng ba tháng trở lên, tổ chức của bạn sẽ chạy EMS, thu thập thông tin dữ liệu và cải tiến liên tục.

Bước 7: Đánh giá hiệu quả của EMS

Tổ chức phải tiến hành đánh giá nội bộ để xem hệ thống EMS đang hoạt động như thế nào và tìm cách cải thiện nó

 

Tại sao nên chọn dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 14001 của ISOCERT?

                                                              

✓ Logo ISOCERT biểu tượng của sự "hài hòa cùng thịnh vượng" . khi ISOCERT cấp dấu chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được dán nhãn hiệu dấu chứng nhận ISO 14001 lên sản phẩm biểu tượng của sự hài hòa cùng thịnh vượng.

- Sản phẩm của doanh nghiệp đi khắp mọi nơi, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, họ nhìn thấy biểu tượng dấu chứng nhận ISO 14001 - hài hòa cùng thịnh vượng, họ yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm hơn. Bởi họ tin rằng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 thể hiện doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường, từ đó đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

✓ Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp. Nâng cao chất lượng sản phẩm vì lợi ích quốc gia.

Hình ảnh: Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận ISO14001 của ISOCERT được Tổ chức công nhận quốc tế BOA công nhận và cấp số VICAS 067 - EMS.

Ngoài ra, hoạt động chứng nhận của ISOCERT được BOA công nhận và thừa nhận quốc tế. BOA Công nhận ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-2:2016 được cấp số VICAS 067 - EMS.

 • Được thừa nhận – Giấy chứng nhận ISO 14001 của ISOCERT cấp cho doanh nghiệp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Do đó, giấy chứng nhận ISO 14001 của doanh nghiệp sẽ được thừa nhận công nhận toàn cầu. Đánh giá 1 lần cấp 1 chứng chỉ được chấp nhận ở mọi nơi.
 • ISOCERT được BOA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và và ISO/IEC 17021-2:2016 được cấp số VICAS 067 - EMS.
 • Kinh nghiệm chuyên môn – ISOCERT là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.
 • Dẫn đầu – ISOCERT là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.
 • Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng chứng nhận của ISOCERT là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.

Chú ý: Thông hiểu về "tổ chức chức nhận" và "tổ chức công nhận" sẽ giúp ích cho doanh nghiệp bạn. xem thêm bài viết về: Vai trò của tổ chức công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu

Bộ tiêu chuẩn

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 được phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật  ISO / TC 207 và các tiểu ban kỹ thuật khác, ISO 14001 cung cấp các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng liên quan đến hệ thống môi trường.  Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn tập trung vào các cách tiếp cận cụ thể như đánh giá, thông tin liên lạc, ghi nhãn và phân tích vòng đời, cũng như các thách thức về môi trường như biến đổi khí hậu.

 • ISO 14001: 2015 Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu kèm và hướng dẫn sử dụng 
 • ISO 14002-1: 2019 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn sử dụng ISO 14001 để giải quyết các khía cạnh và điều kiện môi trường trong một lĩnh vực chủ đề môi trường - Phần 1:  Khái quát chung 
 • ISO 14004: 2016 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống chung và kỹ thuật hỗ trợ
 • ISO 14005: 2019  Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn cách tiếp cận linh hoạt để thực hiện theo từng giai đoạn 
 • ISO 14006:  2020 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn kết hợp thiết kế sinh thái 
 • ISO 14007: 2019 Quản lý môi trường - Hướng dẫn xác định chi phí và lợi ích môi trường 
 • ISO 14008: 2019 Định giá bằng tiền của các tác động môi trường và các khía cạnh môi trường liên quan 
 • ISO 14009: 2020 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn kết hợp lưu thông vật liệu trong thiết kế và phát triển
 • ISO 14015:2007 Quản lý môi trường - Đánh giá môi trường của các địa điểm và tổ chức (EASO)
 • ISO 14016:2020 Quản lý môi trường - Hướng dẫn về đảm bảo các báo cáo môi trường
 • ISO 14020:2000 Nhãn và công bố môi trường – Nguyên tắc chung
 • ISO 14021: 2016 Nhãn và công bố môi trường – Tự công bố môi trường (Ghi nhãn môi trường kiểu II)
 • ISO 14024: 2018 Nhãn và công bố môi trường - Ghi nhãn môi trường loại I - Nguyên tắc và thủ tục
 • ISO 14025: 2006 Nhãn và công bố môi trường - Công bố môi trường kiểu III - Nguyên tắc và thủ tục
 • ISO 14026: 2017 Nhãn và công bố môi trường - Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để truyền thông tin về dấu chân
 • ISO / TS 14027: 2017 Nhãn và công bố môi trường - Phát triển các quy tắc về chủng loại sản phẩm.
Khóa đào tạo

- Ngoài các dịch vụ chứng nhận, ISOCERT cung cấp thêm các khóa đào tạo thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các bước triển khai và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Tham khảo các chương trình đào tạo tại đây


 

Thủ tục chứng nhận

Tài liệu liên quan
STT Tài liệu liên quan Form
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận 
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận 
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN 
6 Danh sách đình chỉ chứng nhận        
ISO chuyên ngành

- Các ứng dụng theo lĩnh vực cụ thể của ISO 14001. ISO có một loạt các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường dựa trên ISO 14001 và được điều chỉnh cho phù hợp với các lĩnh vực và ngành công nghiệp cụ thể. Bao gồm các lĩnh vực sau:

 • ISO 14064-1: 2018 - Khí nhà kính - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính.
 • ISO 14064-2: 2019 - Khí nhà kính - Phần 2: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp dự án để định lượng, giám sát và báo cáo về việc giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính
 • ISO 14064-3: 2019 - Khí nhà kính - Phần 3: Đặc điểm kỹ thuật kèm theo hướng dẫn xác minh và xác nhận các công bố về khí nhà kính
 • ISO 14065: 2020 - Các nguyên tắc và yêu cầu chung đối với các cơ quan xác nhận và xác minh thông tin môi trường
 • ISO 14066: 2011 - Khí nhà kính - Yêu cầu năng lực đối với nhóm xác nhận và nhóm xác minh khí nhà kính
 • ISO 14067: 2018 - Khí nhà kính - Dấu chân carbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng
 • ISO / WD 14068 - Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan - Tính trung tính của carbon
 • ISO / TR 14069: 2013 - Khí nhà kính - Định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính cho các tổ chức - Hướng dẫn áp dụng ISO 14064-1
 • ISO / CD TR 14069 - Khí nhà kính - Định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính cho các tổ chức - Hướng dẫn áp dụng ISO 14064-1
 • ISO 14080: 2018 - Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan - Khuôn khổ và nguyên tắc phương pháp luận về các hành động khí hậu
 • ISO / AWI 14082 - Quản lý cưỡng bức bức xạ— Hướng dẫn định lượng và báo cáo các dấu chân khí hậu dựa trên bức xạ và các nỗ lực giảm thiểu
 • ISO / WD 14083 - Khí nhà kính - Định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính phát sinh từ hoạt động của chuỗi vận tải
 • ISO 14090: 2019 - Thích ứng với biến đổi khí hậu - Nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn
 • ISO / FDIS 14091 - Thích ứng với biến đổi khí hậu - Hướng dẫn về tính dễ bị tổn thương, tác động và đánh giá rủi ro
 • ISO / TS 14092: 2020 - Thích ứng với biến đổi khí hậu - Yêu cầu và hướng dẫn lập kế hoạch thích ứng cho chính quyền địa phương và cộng đồng
 • ISO / WD 14093 - Cơ chế tài trợ cho địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu: Tài trợ cho khả năng thích ứng với khí hậu dựa trên hiệu quả
 • ISO / FDIS 14097 - Khuôn khổ bao gồm các nguyên tắc và yêu cầu để đánh giá và báo cáo các hoạt động đầu tư và tài trợ liên quan đến biến đổi khí hậu
 • ISO / FDIS 19694-1 - Phát thải nguồn văn phòng phẩm - Xác định phát thải khí nhà kính (GHG) trong các ngành sử dụng nhiều năng lượng - Phần 1: Các khía cạnh chung
 • ISO 14051: 2011 - Quản lý môi trường - Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - Khuôn khổ chung
 • ISO 14052: 2017 - Quản lý môi trường - Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu - Hướng dẫn triển khai thực tế trong chuỗi cung ứng
 • ISO 14055-1: 2017 - Quản lý môi trường - Hướng dẫn thiết lập các thực hành tốt để chống suy thoái đất và sa mạc hóa - Phần 1: Khung thực hành tốt
 • ISO GUIDE 64: 2008 - Hướng dẫn giải quyết các vấn đề môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm
 • ISO / DIS 14030-1 - Đánh giá hoạt động môi trường - Công cụ nợ xanh - Phần 1: Quy trình cho trái phiếu xanh
 • ISO / DIS 14030-2 - Đánh giá hoạt động môi trường - Công cụ nợ xanh - Phần 2: Quy trình cho vay xanh
 • ISO / DIS 14030-3 - Đánh giá hoạt động môi trường - Công cụ nợ xanh - Phần 3: Phân loại
 • ISO / DIS 14030-4 - Đánh giá hoạt động môi trường - Công cụ nợ xanh - Phần 4: Thẩm định
ajax-loader