Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 22716:2007

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Lợi ích khi được ISOCERT cấp giấy chứng nhận:

icon  Giấy chứng nhận ISO 22716:2007

icon  Đáp ứng yêu cầu pháp luật

icon  Đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng

icon  Gia tăng niềm tin khách hàng

đăng ký nhận báo giá


Nghị định chính phủ số 93/2016/ND-CP ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định về điều kiên sản xuất mỹ phẩm. Trong đó tại chương II có nêu ra các điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm (điều 3) và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (điều 4); cụ thể có nhắc đến yêu cầu về nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất. ISO 22716:2007 - Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt áp dụng cho sản xuất Mỹ phẩm là cuốn tiêu chuẩn rất phù hợp để áp dụng đáp ứng yêu cầu luật định.

ISO 22716:2007 là gì?

ISO 22716:2007 - Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt - hướng dẫn thực hành sản xuất tốt được soạn thảo bới Ủy ban Kỹ thuật Mỹ phẩm ISO/TC 217.

Những hướng dẫn này nhằm cung cấp hướng dẫn về Thực hành sản xuất tốt cho các sản phẩm mỹ phẩm, cung cấp cho các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn về quản lý các yếu tố con người, kỹ thuật và hành chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Những hướng dẫn này được viết để áp dụng theo dòng sản phẩm từ khi tiếp nhận yêu cầu sản xuất đến khi bàn giao sản phẩm. 

Thực hành sản xuất tốt đóng góp vào sự phát triển thực tế về khái niệm đảm bảo chất lượng thông qua mô tả các hoạt động của nhà máy dựa trên đánh giá khoa học và đánh giá rủi ro hợp lý. Mục đích của các hướng dẫn GMP này là xác định các hoạt động cho phép bạn tạo ra một sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đề ra.

Tiêu chuẩn ISO 22716:2007 áp dụng cho những đối tượng nào?

Tiêu chuẩn quốc tế này đưa ra hướng dẫn cho việc sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm.

Những hướng dẫn này bao gồm các khía cạnh chất lượng của sản phẩm, nhưng về tổng thể không bao gồm các khía cạnh an toàn cho nhân viên sản xuất trong nhà máy, cũng như không bao gồm các khía cạnh bảo vệ môi trường. Các khía cạnh an toàn và môi trường là trách nhiệm vốn có của công ty và có thể được điều chỉnh bởi luật pháp và quy định của địa phương.

Những hướng dẫn này không áp dụng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và phân phối thành phẩm.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 22716

 • Tiêu chuẩn ISO 22716 đưa ra các hướng dẫn chi tiết cho việc thực hành sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm nên giúp doanh nghiệp dễ dàng đạt được các yêu cầu của Nghị định chính phủ số 93/2016/ND-CP;
 • Tăng khả năng cạnh tranh khi đảm bảo được chất lượng sản phẩm;
 • Tạo được niềm tin cho khách hàng do chứng minh được năng lực của tổ chức;
 • Dễ dàng quản lý bộ máy sản xuất;
 • Giảm được chi phí phát sinh do sai hỏng, lãng phí;
 • Dễ dàng sử lý khi có sự cố cần thu hồi.

Làm thế nào để được cấp chứng nhận ISO 22716:2007?

Để đạt được chứng nhận ISO 22716 tổ chức cần:

 • Tuân thủ các hướng dẫn của tiêu chuẩn;
 • Đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn;
 • Đáp ứng yêu cầu khách hàng và các yêu cầu pháp luật;
 • Duy trì tài liệu, hồ sơ rõ ràng.

Cụ thể, đối với việc tuân thủ các hướng dẫn  và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22716 doanh nghiệp cần nắm rõ câu trúc nội dung tiêu chuẩn để có thể sắp xếp nguồn lực phù hợp. Tiêu chuẩn gồm 17 điều khoản trong đó diều khoản 1 và 2 đưa ra các nội dung liên quan đến phạm vi và giải thích định nghĩa sẽ được sử dụng trong tiêu chuẩn; các hướng dẫn và yêu cầu cụ thể đươc nhắc đến trong các điều khoản từ 3 đến 17.

Điều khoản 3 đưa ra các yêu cầu về nhân sự, về cơ bản nhân sự  liên quan đến việc thực hiện các hoạt động được mô tả trong các hướng dẫn này cần được đào tạo phù hợp để sản xuất, kiểm soát và lưu trữ các sản phẩm với mục tiêu chất lượng đề ra. Tức là mỗi nhân sự cần nắm rõ chức năng nhiệm vụ của mình và có kiến thức, kỹ năng phù hợp được đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động khi làm việc.

Yêu cầu về cơ sở được nêu ở điều khoản 4, ở đây quy định chi tiết từng hạng mục cơ sở cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản nào để đảm bảo không gây mất an toàn ở sản phẩm cuối cùng tương tự như với một số hướng dẫn thực hành sản xuất tốt ở các nhốm sản phẩm khác như thực phẩm, dược phẩm, …

Thiết bị sử dụng trong sản xuất mỹ phẩm dĩ nhiên cũng phải đáp ứng các yêu cầu như Thiết bị phải phù hợp với mục đích đề ra, dễ dàng làm sạch, (nếu cần) vệ sinh và bảo trì. Điều khoản này áp dụng cho tất cả các thiết bị trong phạm vi được mô tả theo hướng dẫn này. Nếu các hệ thống tự động được đưa vào các hoạt động, các hệ thống này phải áp dụng các nguyên tắc có liên quan nhất định.

Tiêu chuẩn còn quy định rất rõ về việc quản lý hoạt động sản xuất, quản lý lô hàng, đánh giá nhà cung cấp, các hoạt động liên quan đến thử nghiệm sản phảm, quản lý hồ sơ tài liệu, v.v

Tại sao nên chọn dịch vụ đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 22716 của ISOCERT?

Doanh nghiệp sẽ được sử dụng con dấu có logo đầy ý nghĩa của ISOCERT

 • Tăng giá trị niềm tin cho doanh nghiệp dựa trên cơ sở sẵn có về sự minh bạch, khách quan trong quá trình làm việc của ISOCERT
 • Năng lực ISOCERT đã được công nhận, thừa nhận trong nước và trên thế giới
Thủ tục chứng nhận

Khóa đào tạo

- Ngoài các dịch vụ chứng nhận, ISOCERT cung cấp thêm các khóa đào tạo thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 22716 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các bước triển khai và đảm bảo duy trì điều kiện môi trường, thực hành sản xuất tốt mỹ phẩm ISO 22716.

Tham khảo các chương trình đào tạo tại đây

Tài liệu liên quan
STT Tài liệu liên quan Form
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận 
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận 
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN 
6 Danh sách đình chỉ chứng nhận        
ajax-loader