Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 50001:2018

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Lợi ích khi được ISOCERT cấp giấy chứng nhận:

icon  Chứng chỉ ISO hiệu lực quốc tế

icon  Giấy chứng nhận ISO 50001:2018

icon  Đáp ứng yêu cầu pháp luật

icon  Đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng

icon  Gia tăng niềm tin khách hàng

đăng ký nhận báo giá


Được sử dụng bởi các tổ chức trên toàn thế giới để quản lý và giảm sử dụng năng lượng và chi phí, ISO 50001 là hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) đưa ra khuôn khổ quản lý năng lượng bằng cách thiết lập các chính sách, quy trình, thủ tục và các nhiệm vụ năng lượng cụ thể để đáp ứng các mục tiêu năng lượng của tổ chức, yêu cầu một tổ chức xác định hiệu suất năng lượng mong muốn của mình và hướng tới đạt được mục tiêu đã nêu.

Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) nhận định rằng ngành công nghiệp trên toàn thế giới cần gắn kết với việc ứng phó biến đổi khí hậu. Ủy ban ISO cũng đã xác định quản lý năng lượng là một trong năm lĩnh vực hàng đầu của sự phát triển các tiêu chuẩn quốc tế. Sự bức thiết cần có một bộ tiêu chuẩn chung để qaunr lý năng lượng tại các Quốc gia có nền công nghiệp phát triển trên Thế giới như Trung Quốc, Đan Mạch, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Điển, Thái Lan, Mỹ và Liên minh châu Âu. Do đó, Bộ tiêu chuẩn ISO 50001 ra đời vào tháng 6 năm 2011 bởi Ủy ban dự án ISO/PC 242 và phiên bản mới nhất được cập nhật vào tháng 8 năm 2018.

Đối tượng áp dụng ISO 50001

Tiêu chuẩn ISO 50001 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể loại hình, quy mô, độ phức tạp, vị trí địa lý, văn hóa tổ chức hoặc sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp. Có thể được sử dụng độc lập hoặc được tùy chỉnh hoặc tích hợp với cacs hệ thống quản lý khác

Lợi ích của ISO 50001.

Tiếp cận ISO 50001 không chỉ giúp giảm chi phí, đáp ứng các yêu cầu của luật pháp mà còn góp phần cải thiện tính bền vừng cho doanh nghiệp của bạn.

• Giảm tiêu thụ và chi tiêu năng lượng

• Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tuân thủ luật định và quy định

• Gia tăng khách hàng, bên liên quan và người tiêu dùng niềm tin vào sản phẩm

• Cải thiện quản lý rủi ro

• Tích hợp với các hệ thống quản lý ISO khác

Tại sao phải áp dụng ISO 50001?

  1. KHUNG ĐỂ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Áp dụng hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả phù hợp với chiến lược kinh doanh của tổ chức sẽ cho phép hiển thị về năng lượng đang được sử dụng và các khu vực mà hiệu suất có thể được cải thiện. Tiêu chuẩn này cung cấp các chính sách, quy trình, các thủ tục và kế hoạch hành động để thực hiện tiết kiệm năng lượng. Vì  vậy tổ chức nhờ đó có một khung chung để quản lý năng lượng trong tổ chức của mình.

  1. GIẢM CHI PHÍ

Bất kỳ sự cắt giảm năng lượng nào được xác định thông qua EnMS sẽ được chứng minh thông qua các khoản tiết kiệm trên các hóa đơn năng lượng, điều này sẽ làm giảm chi phí của một doanh nghiệp. Có rất nhiều ví dụ các tổ chức áp dụng ISO 50001 đạt được mức tiết kiệm chi phí năng lượng ở năm đầu tiên bằng hoặc lớn hơn chi phí ban đầu của việc triển khai tiêu chuẩn.

  1. GIẢM NĂNG LƯỢNG

Cùng với việc giảm chi phí thì giảm năng lượng là điều hiển nhiên thấy được. Bằng cách thiết lập, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống EnMS, tổ chức không chỉ giải quyết được bài toán năng ở mức thấp nhất mà còn xác định vầ quản lý được năng lượng đang được tiêu thụ ở đâu, khi nào và như thế nào. Từ đó giúp xác định hiệu quả năng lượng, cải tiến và có phương án cắt giảm.

  1. GIẢM CARBON

Cắt giảm năng lượng tiêu thụ đồng nghĩa với việc sẽ cắt giảm được lượng Carbon

  1. BENCHMARKING (đối chuẩn) – Phương pháp cải tiến liên tục hiệu quả

ISO 50001 yêu cầu tổ chức thiết lập đường cơ sở để hoạt động như một chỉ số về hiệu suất năng lượng. Bằng cách xác định đường cơ sở, hiệu quả năng lượng có thể được theo dõi theo thời gian.

  1. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

Tương tự với ISO 14001 và ISO 45001, ISO 50001 yêu cầu một tổ chức xác định và có quyền truy cập vào "các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác" hiện hành liên quan đến tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng, tiêu thụ năng lượng. Chẳng hạn như ở Anh, ISO 50001 có thể được sử dụng để tuân thủ trực tiếp với Chương trình Cơ hội Tiết kiệm Năng lượng (ESOS) do Chính phủ thành lập ESOS để thực hiện Chỉ thị về Hiệu quả Năng lượng của EU (2012/27 /EU).

  1. UY TÍN

Đạt được ISO 50001 có thể mang lại danh tiếng đáng kể lợi ích bằng cách chứng minh cho các tổ chức và các bên liên quan rằng tổ chức cam kết quản lý tiêu thụ năng lượng và tìm cách tăng hiệu suất năng lượng.

  1. THƯƠNG MẠI

Đó là một xu hướng ngày càng gia tăng, khi tìm cách cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho lĩnh vực kinh doanh (đặc biệt là Khu vực công) các hệ thống được công nhận như ISO 50001 được yêu cầu để đáp ứng hợp đồng.

ISO 50001 làm việc như thế nào?

Cũng như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) ISO 50001 dựa trên mô hình hệ thống quản lý cải tiến liên tục, chu trình PDCA “Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và Hành động. Tiêu chuẩn này cung cấp một khuôn khổ các yêu cầu đối với tổ chức để:

• Phát triển một chính sách cho việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn

• Xác định để phù hợp với chính sách

• Sử dụng dữ liệu để hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định về năng lượng sử dụng

• Đo lường kết quả

• Xem xét lại chính sách năng lượng đang làm việc như thế nào

Những thay đổi quan trọng của tiêu chuẩn:

• Nhấn mạnh hơn vào trách nhiệm của lãnh đạo

• Làm rõ các khái niệm chính liên quan đến năng lượng hiệu suất

• Cải thiện khả năng tương thích với ISO 14001 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO thông qua sự liên kết với HLS

• Cải thiện các phần về thu thập dữ liệu và bình thường hóa

Bộ tiêu chuẩn

BỘ TIÊU CHUẨN

ISO 50001 được công bố lần đầu tiên vào năm 2011 và kể từ đó, các tiêu chuẩn liên quan khác nhau đã được phát hành liên quan đến quản lý năng lượng. Kiểm toán năng lượng

ISO 50002 (Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng) Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50003 (Yêu cầu đối với các cơ quan cung cấp kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng)

ISO 50004 (Hướng dẫn thực hiện, bảo trì và cải thiện hệ thống quản lý năng lượng)

ISO 50006 (Đo hiệu suất năng lượng bằng cách sử dụng đường cơ sở năng lượng (EnB) và chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) – Nguyên tắc và hướng dẫn chung)

ISO 50015 (Đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng của các tổ chức – Nguyên tắc và hướng dẫn chung) Dịch vụ năng lượng

ISO 50007 (Hướng dẫn đánh giá và cải thiện dịch vụ năng lượng cho người dùng) Tiết kiệm năng lượng

ISO 50047 (Xác định mức tiết kiệm năng lượng trong các tổ chức)

ISO 17741 (Quy tắc kỹ thuật chung để đo lường, tính toán và xác minh tiết kiệm năng lượng của các dự án)

ISO 17743 (Định nghĩa khung phương pháp áp dụng cho tính toán và báo cáo về tiết kiệm năng lượng)

Hiệu quả năng lượng:

ISO 17742 (Tính toán tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cho các quốc gia, khu vực và thành phố)

ISO / IEC 13273-1 (Thuật ngữ quốc tế phổ biến – Phần 1: Hiệu quả năng lượng)

ISO / IEC 13273-2 (Thuật ngữ quốc tế phổ biến – Phần 2: Nguồn năng lượng tái tạo)

Khóa đào tạo

- Ngoài các dịch vụ chứng nhận, ISOCERT cung cấp thêm các khóa đào tạo thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các bước triển khai và duy trì hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.

Tham khảo các chương trình đào tạo tại đây

Thủ tục chứng nhận

Tài liệu liên quan
STT Tài liệu liên quan Form
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận 
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận 
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN 
6 Danh sách đình chỉ chứng nhận        
ajax-loader