Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2015

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập ( bên thứ 3 ) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Lợi ích khi được ISOCERT cấp giấy chứng nhận:

icon  Được thừa nhận công nhận toàn cầu, dấu BOA-IAF

icon  Giấy chứng nhận ISO 9001:2015

icon  Đáp ứng yêu cầu pháp luật

icon  Đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng

icon  Gia tăng niềm tin khách hàng

đăng ký nhận báo giá


  Việc áp dụng và đạt chứng nhận iso 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng là một quyết định chiến lược đối với các doanh nghiệp, nó có thể giúp cải thiện toàn bộ kết quả hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra cơ sở hợp lý cho sự khởi đầu của phát triển bền vững. 

Nếu doanh nghiệp bạn muốn hoạt động kinh doanh của mình phát triển mạnh, có nhiều khách hàng, đối tác tiềm năng thì doanh nghiệp bạn phải tự tin rằng hàng hóa, dịch vụ của mình cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mong đợi. Áp dụng ISO 9001 là một minh chứng để khách hàng biết đến doanh nghiệp bạn có dành thời gian và nỗ lực để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ của bạn có thể tốt nhất hay không.

ISO 9001 là gì? 

ISO 9001 được định nghĩa là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng do ISO (tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) phát triển và ban hành. Nó đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) mà một tổ chức phải đáp ứng, chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách nhất quán, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu luật định và quy định hiện hành.

- Kiểm soát chất lượng là chìa khóa thành công của mọi doanh nghiệp và để được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, doanh nghiệp bạn phải tuân theo các yêu cầu đặt ra trong tiêu chuẩn ISO 9001. 

 

Hình ảnh:  ISO 9001 công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 

>> Xem chi tiết cuốn tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại đây

Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng cho doanh nghiệp nào? 

Với phương pháp tiếp cận theo quy trình, ISO 9001 áp dụng phù hợp cho mọi loại hình tổ chức không phân biệt quy mô lớn hay nhỏ, tất cả các ngành nghề – từ doanh nghiệp mới thành lập đến các tập đoàn toàn cầu đều có thể áp dụng. ISO 9001 không những được các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng mà nó còn được các doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng rộng rãi. 

 

Lịch sử các phiên bản sửa đổi của ISO 9001:

ISO 9001 được xuất bản lần đầu vào năm 1987 và trải qua 4 lần sửa đổi liên tiếp vào các năm 1994, 2000 và 2008. Phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 là 9001: 2015 được xuất xuất bản vào tháng 9 năm 2015 chính thức thay thế các phiên bản cũ.

 1. ISO 9001:1987 - Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật 
 2. ISO 9001:1994 - Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật
 3. ISO 9001:2000 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 
 4. ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 
 5. ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 

 

Tất cả các tiêu chuẩn ISO được xem xét thường xuyên để đánh giá mức độ phù hợp; các thay đổi được thực hiện khi có nhu cầu để cải thiện tiêu chuẩn, nhằm giữ cho chúng luôn phù hợp với thực tiễn và tương xứng với thị trường toàn cầu nói chung. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 sẽ đáp ứng các xu hướng mới nhất và có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001.

Hình ảnh: ISO 9001 dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001

 

Đạt chứng nhận ISO 9001 tạo cơ hội cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khi hợp tác với các đối tác nước ngoài, hầu hết họ đều yêu cầu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bạn phải đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và chứng minh sự cải tiến liên tục. Cách hiệu quả nhất để chứng minh điều đó là áp dụng ISO 9001 và đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Những cơ hội kinh doanh trên thị trường quốc tế do chứng nhận ISO 9001 mang lại:

 • Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 được quốc tế công nhận, doanh nghiệp có thể gia tăng cơ hội tham gia vào thị trường mục tiêu và đạt được lợi thế cạnh tranh trên sân chơi thương mại quốc tế.
 • Chứng minh doanh nghiệp có định hướng khách hàng vững vàng, cung cấp cho khách hàng và các đối tác kinh doanh một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình quyết định lựa chọn sản phẩm của bạn. 
 • Nâng cao hiệu quả làm việc trong nội bộ công ty, hoàn thiện các quy trình và cơ cấu làm việc, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro trách nhiệm có thể gặp phải.
 • Nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên thông qua việc truyền thông và trao đổi thông tin tốt hơn.

 

Chú ý: ISO 9001 không phải là một tiêu chuẩn cho các sản phẩm. Nó không xác định chất lượng sản phẩm. ISO 9001 là  tiêu chuẩn dựa trên quy trình : Doanh nghiệp bạn sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 này để kiểm soát các quy trình của mình, khi đó sản phẩm cuối cùng của doanh nghiệp bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn.

Hình ảnh: Sản phẩm cuối cùng của doanh nghiệp bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn nhờ áp dụng ISO 9001

Chứng minh sự phù hợp chất lượng với chứng nhận ISO 9001:2015?

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ ISO 9000 mà các tổ chức có thể chứng nhận. Đồng thời, Nó cũng được “tổ chức chứng nhận” sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một doanh nghiệp. Thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển với quy trình vận hành được cải tiến liên tục.

Đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015 có nghĩa là tổ chức đã chứng minh được những điều sau:

 • Tuân theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001
 • Đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001
 • Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu luật định và quy định
 • Duy trì tài liệu, có quy trình rõ ràng

Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 có thể nâng cao uy tín của tổ chức bằng cách cho khách hàng thấy rằng các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức đó đáp ứng được mong đợi. Trong một số trường hợp hoặc trong một số ngành, chứng nhận là bắt buộc hoặc bắt buộc về mặt pháp lý. 

 

Hình ảnh: Áp dụng ISO 9001, doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển với quy trình vận hành được cải tiến liên tục

 

Lợi ích của chứng nhận ISO 9001?

 

ISO 9001 là tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) được quốc tế công nhận có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ tổ chức nào. Được thiết kế để trở thành một công cụ cải tiến kinh doanh mạnh mẽ, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 có thể giúp bạn:

 

 • Minh chứng cam kết của tổ chức, doanh nghiệp về việc đảm bảo chất lượng và đạt được sự hài lòng của khách hàng.
 • Đảm bảo rằng sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu về luật pháp và chế định áp dụng.
 • Là chuẩn mực cho phép tổ chức doanh nghiệp đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc tiết kiệm được tiền bạc cho các hoạt động xử lý sai lỗi, cải tiến kết quả thực hiện công việc, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng và tăng lợi nhuận.
 • Đạt được chứng nhận phù hợp theo hướng dẫn của Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế với sự hỗ trợ từ ISOCERT, tổ chức chứng nhận được BOA công nhận
 • ISO 9001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001

 

Tại sao nên chọn dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT?

        

 

✓ Logo ISOCERT biểu tượng của sự "hài hòa cùng thịnh vượng" . khi ISOCERT cấp dấu chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được dán nhãn hiệu dấu chứng nhận ISO 9001 lên sản phẩm biểu tượng của sự hài hòa cùng thịnh vượng.

- Sản phẩm của doanh nghiệp đi khắp mọi nơi, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, họ nhìn thấy biểu tượng dấu chứng nhận ISO 9001 - hài hòa cùng thịnh vượng, họ yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm hơn. Bởi họ tin rằng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, từ đó đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

✓ Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp. Nâng cao chất lượng sản phẩm vì lợi ích quốc gia.

Hình ảnh: Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT được Tổ chức công nhận quốc tế BOA công nhận và cấp số VICAS 067 - QMS.

Ngoài ra, hoạt động chứng nhận của ISOCERT được BOA công nhận và thừa nhận quốc tế. BOA Công nhận ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017 được cấp số VICAS 067 - QMS.

 • Được thừa nhận – Giấy chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT cấp cho doanh nghiệp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Do đó, giấy chứng nhận ISO 9001 của doanh nghiệp sẽ được thừa nhận công nhận toàn cầu. Đánh giá 1 lần cấp 1 chứng chỉ được chấp nhận ở mọi nơi.
 • ISOCERT được BOA Công nhận: ISOCERT là tổ chức chứng nhận có năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC 17021-3:2017 được cấp số VICAS 067 - QMS.
 • Kinh nghiệm chuyên môn – ISOCERT là tổ chức chứng nhận có đội ngũ chuyên gia đánh giá đông đảo nhất tại Việt Nam với trình độ, kinh nghiệm, và kiến thức chuyên sâu,luôn làm việc với phong cách chuyên nghiệp hướng đến lợi ích của khách hàng.
 • Dẫn đầu – ISOCERT là tổ chức chứng nhận đứng đầu ở thị trường chứng nhận tại Việt Nam.
 • Dấu hiệu của sự công nhận toàn cầu – Biểu tượng chứng nhận của ISOCERT là một dấu hiệu được công nhận toàn cầu rằng tổ chức doanh nghiệp đang cam kết hướng đến sự phát triển vững chắc và đáng tin cậy.

Chú ý: Thông hiểu về "tổ chức chức nhận" và "tổ chức công nhận" sẽ giúp ích cho doanh nghiệp bạn. xem thêm bài viết về: Vai trò của tổ chức công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu.

Bộ tiêu chuẩn

- Bộ (cách gọi khác là họ) ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn trong họ ISO 9000 và nó là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ ISO 9000 mà các doanh nghiệp có thể chứng nhận, nó cũng được các  tổ chức chứng nhận sử dụng để đánh giá sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng của một doanh mghiệp. 

- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng chứa một tiêu chuẩn riêng có tên là tiêu chuẩn ISO 9000:2015Nếu như tiêu chuẩn ISO 9000 giải thích các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng trong khi ISO 9001 xác định các yêu cầu mà một tổ chức phải đáp ứng để đạt được chứng nhận. Và ISO 9000 bao gồm các định nghĩa và thuật ngữ khác nhau không thể thiếu để doanh nghiệp hiểu biết đúng đắn về các khái niệm quản lý chất lượng được sử dụng bởi ISO 9001. 

- Doanh nghiệp bạn có thể tham khảo một số tiêu chuẩn liên quan đến ISO 9001, đọc kết hợp chúng với nhau để có chiều sâu, hiểu rõ hơn về quá trình vận hành hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp mình. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm: 

 • ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu
 • ISO 9000:2015: Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
 • ISO 9004:2018: Quản lý chất lượng - Chất lượng của một tổ chức - Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
 • ISO 19011:2018: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN ISO 9004, Quản lý tổ chức để thành công bền vững - Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

[2] TCVN ISO 10001, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về quy phạm đạo đức

[3] TCVN ISO 10002, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - hướng dẫn xử lý khiếu nại bên trong tổ chức

[4] TCVN ISO 10003, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức

[5] TCVN ISO 10004, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn theo dõi và đo lường

[6] TCVN ISO 10005, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn về kế hoạch chất lượng

[7] TCVN ISO 10006, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý chất lượng dự án

[8] TCVN ISO 10007, Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý cấu hình

[9] TCVN ISO 10003, Quản lý chất lượng - Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

[10] TCVN ISO 10012, Hệ thống quản lý đo lường - Các yêu cầu đối với quá trình đo và thiết bị đo

[11] TCVN ISO/TR 10013, Hướng dẫn về tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

[12] TCVN ISO 10014, Quản lý chất lượng - Hướng dẫn thực hiện các lợi ích tài chính và kinh tế

[13] TCVN ISO 10015, Quản lý chất lượng - Hướng dẫn đào tạo

[14] TCVN ISO/TR 10017, Hướng dẫn về kỹ thuật thống kê cho ISO 9001:2000

[15] TCVN ISO 10018, Quản lý chất lượng - Hướng dẫn về năng lực và sự tham gia của mọi người

[16] TCVN ISO 10019, Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng tư vấn hệ thống quản lý chất lượng

[17] TCVN ISO 14001, Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

[18] TCVN ISO 19011, hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

[19] TCVN ISO 31000, Quản lý rủi ro - Nguyên tắc và hướng dẫn

[20] ISO 37500, Hướng dẫn thuê ngoài

[21] TCVN ISO/IEC 90003, Kỹ thuật phần mềm - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho phần mềm máy tính

[22] IEC 60300-1, Quản lý tính tin cậy - Phần 1: Hướng dẫn quản lý và áp dụng

[23] IEC 61160, Xem xét thiết kế

[24] Các nguyên tắc quản lý chất lượng, ISO1

[25] Lựa chọn và sử dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000, ISO1

[26] ISO 9001 cho doanh nghiệp nhỏ - Những nội dung cần thực hiện, ISO1

[27] Sử dụng tích hợp các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý, ISO1

 

Khóa đào tạo

- Ngoài các dịch vụ chứng nhận, ISOCERT cung cấp thêm các khóa đào tạo thực hành áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu các bước triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Tham khảo các chương trình đào tạo tại đây

Thủ tục chứng nhận

Tài liệu liên quan
STT Tài liệu liên quan Form
1 Tải Phiếu Đăng ký chứng nhận 
2 Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận  
3 Hướng dẫn sử dụng dấu chứng nhận 
4 Thủ tục khiếu nại + kháng nghị 
5 Hướng dẫn mở rộng, thu hối phạm vi CN 
6 Danh sách đình chỉ chứng nhận        
ISO chuyên ngành

- Các ứng dụng theo lĩnh vực cụ thể của ISO 9001. ISO có một loạt các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 9001 và được điều chỉnh cho phù hợp với các lĩnh vực và ngành công nghiệp cụ thể. Bao gồm các lĩnh vực sau:

 • ISO 13485: 2016 | Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu cho các mục đích quy định
 • ISO / TS 54001: 2019 | Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu cụ thể đối với việc áp dụng ISO 9001: 2015 đối với…
 • ISO 18091: 2019 | Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương
 • ISO / TS 22163: 2017 | Ứng dụng đường sắt - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu hệ thống quản lý kinh doanh cho các tổ chức đường sắt:…
 • ISO / TS 29001: 2010 [Đã rút lại] | Các ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí tự nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng theo ngành - Yêu cầu…
 • ISO / IEC / IEEE 90003: 2018 | Kỹ thuật phần mềm - Hướng dẫn áp dụng ISO 9001: 2015 cho phần mềm máy tính
ajax-loader