Chứng nhận ISO

Các tiêu chuẩn ISO phổ biến ngành xây dựng cần có
18-04-2022, 5:06 pm

Các tiêu chuẩn ISO phổ biến ngành xây dựng cần có

Những tiêu chuẩn các doanh nghiệp xây dựng cần có để đáp ứng yêu cầu của pháp luật và phát triển kinh doanh.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống FSSC 22000 khi đã có chứng nhận
18-04-2022, 11:39 am

Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống FSSC 22000 khi đã có chứng nhận

Những điều doanh nghiệp cần chú ý sau khi đã áp dụng và có giấy chứng nhận FSSC 22000 để duy trì hệ thống và tái chứng nhận sau 03 năm.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với FSSC 22000
18-04-2022, 11:07 am

Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với FSSC 22000

Hướng dẫn doanh nghiệp chưa từng triển khai, áp dụng FSSC 22000 và chưa có chứng nhận FSSC 22000.
Xem thêm
FSSC 22000 - Hệ thống An toàn Thực phẩm là gì?
18-04-2022, 9:51 am

FSSC 22000 - Hệ thống An toàn Thực phẩm là gì?

FSSC 22000 được doanh nghiệp áp dụng để đảm bảo vệ sinh thực phẩm, tránh gây hại sức khỏe cho người sử dụng, nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý năng lượng khi đã có chứng nhận ISO 50001:2018
14-04-2022, 9:53 am

Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý năng lượng khi đã có chứng nhận ISO 50001:2018

Những điều doanh nghiệp cần chú ý sau khi đã áp dụng và có giấy chứng nhận ISO 50001:2018 để duy trì hệ thống và tái chứng nhận sau 03 năm.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 50001:2018
14-04-2022, 9:27 am

Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 50001:2018

Hướng dẫn doanh nghiệp chưa từng triển khai, áp dụng ISO 50001:2018 và chưa có chứng nhận ISO 50001.
Xem thêm
ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng là gì?
13-04-2022, 4:12 pm

ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng là gì?

ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính cũng như những tác động khác của môi trường, tăng khả năng cạnh tranh.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin khi đã có chứng nhận ISO 20000:2018
13-04-2022, 2:52 pm

Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin khi đã có chứng nhận ISO 20000:2018

Những điều doanh nghiệp cần chú ý sau khi đã áp dụng và có giấy chứng nhận ISO 20000:2018 để duy trì hệ thống và tái chứng nhận sau 03 năm.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 20000:2018
13-04-2022, 2:41 pm

Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 20000:2018

Hướng dẫn doanh nghiệp chưa từng triển khai, áp dụng ISO 20000:2018 và chưa có chứng nhận ISO 20000.
Xem thêm
ISO 20000:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin là gì?
13-04-2022, 11:56 am

ISO 20000:2018 - Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin là gì?

ISO 20000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp xây dựng, thiết lập hoặc cải thiện nhiều dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả hơn để cung cấp đa dạng cho mọi yêu cầu của khách hàng (bao gồm trong nội bộ và bên ngoài).
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý kinh doanh liên tục khi đã có chứng nhận ISO 22301:2018
12-04-2022, 11:33 am

Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống quản lý kinh doanh liên tục khi đã có chứng nhận ISO 22301:2018

Những điều doanh nghiệp cần chú ý sau khi đã áp dụng và có giấy chứng nhận ISO 22301:2018 để duy trì hệ thống và tái chứng nhận sau 03 năm.
Xem thêm
Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 22301:2018
12-04-2022, 11:18 am

Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 22301:2018

Hướng dẫn doanh nghiệp chưa từng triển khai, áp dụng ISO 22301:2018 và chưa có chứng nhận ISO 22301.
Xem thêm
Tin tức mới nhất
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon messenger icon zalo
086.285.9199