Chứng nhận Tiêu chuẩn Chất lượng Vật liệu theo TCCS

25 đánh giá | Đã bán: 1.196
Mô tả/Lợi ích
Đáp ứng các yêu cầu và quy định của pháp luật và nhà nước. Giấy chứng nhận được công nhận, thừa nhận rộng rãi. Tăng uy tín với người tiêu dùng và đối tác kinh doanh. Có lợi thế cạnh tranh trong đấu thầu và mở rộng thị phần. Quy trình cấp giấy chứng nhận nhanh gọn, thời gian rõ ràng, chi phí tiết kiệm. Giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc bằng mã QR-CODE.
ISOCERT Cam kết

Tiết kiệm chi phí

Tăng lợi nhuận

Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Đáp ứng yêu cầu khách hàng

Thông tin chi tiết

1.Tại sao cần chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng vật liệu

Các doanh nghiệp sản xuất/nhập khẩu và sử dụng vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn sẽ gây thiệt hại cho chất lượng công trình, gây tai nạn và mất an toàn cho người dân. Vì vậy, những quy định được đặt ra để kiểm soát chất lượng vật liệu xây dựng nhằm quản lý, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người sản xuất/nhập khẩu, sử dụng và tính mạng của người dân.

2.Tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn về hàng hóa/dịch vụ do chính doanh nghiệp xây dựng, công bố để áp dụng vào thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp xây dựng TCCS phải tự chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng.

3.Chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở hoặc Giấy xác nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm là giấy chứng nhận của tổ chức chứng nhận có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với các quy định bắt buộc áp dụng của pháp luật Việt Nam. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở có thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

4.Lợi ích của chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở 

 • Đáp ứng những yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro và cắt giảm chi phí do sai lỗi.
 • Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng.
 • Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Cơ hội mở rộng thị trường tiềm năng, gia tăng cơ hội phát triển, tăng trưởng doanh thu.

5.Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được doanh nghiệp xây dựng dựa trên các nội dung sau:

 • Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng;
 • Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm rồi từ đó xây dựng tiêu chuẩn cơ sở riêng.
 • Sử dụng tiêu chuẩn cơ sở hiện hành, rồi sửa đổi bổ sung thêm.
 • Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định hiện hành do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành. Nội dung chi tiết của tiêu chuẩn gồm có:
 • Mục luc
 • Phần thông tin mở đầu
 • Phần cơ bản (khái quát, kỹ thuật)
 • Phần thông tin bổ sung

6.Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở

Doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở tùy theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của từng cơ sở, trình tự, các bước cần chuẩn bị như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS;

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;

Bước 8: Công bố TCCS;

Bước 9: In ấn TCCS.

Hồ sơ chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn cơ sở Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn cơ sở như sau:

 • Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
 • Phiếu kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng.
 • Mẫu có gắn nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
 • Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hóa (nếu có).
 • Bản sao biên lại nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp sổ chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.
 • Bản sao Giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.
 • Công bố tiêu chuẩn cơ sở.
FAQ câu hỏi thường gặp
Q

A

Sản phẩm thuộc nhóm công bố theo tiêu chuẩn cơ sở là các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm không nằm trong quy định quản lý của cơ quan nào, là sản phẩm chưa có văn bản, quay định hay thông tư nào hướng dẫn hoặc phân nhóm cho sản phẩm mới.

Để xác định sản phẩm có thuộc nhóm công bố theo tiêu chuẩn cơ sở hay không, doanh nghiệp cần xác định đúng nhóm sản phẩm để có thể xây dựng hồ sơ công bố đúng theo quy định. Thông thường việc xác định đúng nhóm sản phẩm thường căn cứ vào:

- Thành phần sản phẩm.

- Công dụng, mục đích của sản phẩm.

- Các văn bản luật hướng dẫn.

- Kinh nghiệm của người xây dựng hồ sơ công bố.

Q

A

Việc xác định các chỉ tiêu kiểm nghiệm phụ thuộc vào doanh nghiệm chọn nhóm sản phẩm, sau đó dựa vào các TCVN/QCVN cho các nhóm sản phẩm để lên chỉ tiêu kiểm nghiệm. Với các sản phẩm chưa có TCVN hoặc QCVN thì việc lựa chọn chỉ tiêu kiểm nghiệm phụ thuộc vào kinh nghiệm của người xây dựng hồ sơ công bố và mong muốn của chủ doanh nghiệp.

Việc kiểm nghiệm thiếu chỉ tiêu cần thiết sẽ gây rắc rối với các cơ quan quản lý, nhưng nếu kiểm nghiệm thừa sẽ gây tốn kém, lãng phí cho doanh nghiệp, vì vậy, cần một tổ chức uy tín hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành

Q

A

Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật hiện hành.

Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Q

A

Tiêu chuẩn cơ sở thường được xây dựng theo 02 phương pháp sau:

- Dựa theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng.

- Xây dựng mới trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá phân tích và thực nghiệm.

Q

A

Điều 5 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định các đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm:

a) Sản phẩm, hàng hoá;

b) Dịch vụ;

c) Quá trình;

d) Môi trường;

đ) Các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế-xã hội.

Các đối tượng nêu trên được quy định cụ thể tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TC và QCKT.

Q

A

Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành chỉ áp dụng trong phạm vi doanh nghiệp đó.

Q

A

Chi phí bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ pháp lý. Doanh nghiệp nếu muốn tiết kiệm chi phí và giải quyết thủ tục nhanh gọn, có thể thông qua các tổ chức chứng nhận uy tín (ISOCERT).

Q

A

Tổ chức/doanh nghiệp cần lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn tổ chức chứng nhận là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được CÔNG NHẬN.

Hiện Việt Nam có hơn 90 tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ.

Dấu hiệu nhận biết tổ chức chứng nhận uy tín:

- Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận theo lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận.

- Tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động (Ví dụ ISOCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

- Giấy chứng nhận do ISOCERT cấp đánh giá 1 lần, cấp 1 chứng chỉ, được chấp nhận ở mọi nơi.

Câu chuyện thành công của đối tác
Công ty TNHH UTRACON Việt Nam Bí quyết thành công của SABECO Tổng công ty Đông Bắc LICOGI 13 Thành Đạt Thép Shengli Việt Nam
Doanh Nghiệp Bảo Vệ Môi Trường “Ghi Điểm” Với Khách Hàng Nhờ Bộ 03 Tiêu Chí ISO 9001- ISO 14001 - ISO 45001
Công ty TNHH UTRACON Việt Nam, dù mới xuất hiện tại VN chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực thiết kế thi công các công trình cầu, dân dụng và công nghiệp.
Trong số các doanh nghiệp mà ISOCERT từng làm việc, UTRACON Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thỏa mãn với cả bộ 03 tiêu chí:
+ ISO 9001 - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng
+ ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường
+ ISO 45001- Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động.
Các hệ thống ISO này được xem là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Chứng nhận ISO đã chứng minh được trách nhiệm của UTRACON Việt Nam đối với chất lượng sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, môi trường toàn cầu cũng như sự an toàn và sức khỏe cho người lao động.
Với 03 “giấy thông hành” này, Utracon đã tham gia dự án: cầu Bắc Hưng Hải và đường dẫn (dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên); thi công nhiều hạng mục phức tạp dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông; cầu Thủ Thiêm 2 - TPHCM. Ghi điểm với khách hàng, UTRACON Việt Nam trở thành đối tác tin cậy trong ngành xây dựng nhờ mục đích hướng đến 2 chữ "CỘNG ĐỒNG" – một xã hội chất lượng, an toàn và phát triển thịnh vượng.
Bí quyết thành công của SABECO nhờ áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Thương hiệu nổi tiếng về sản xuất đồ uống (SABECO), doanh nghiệp cùng với hãng bia Habeco đóng góp hơn 14 tỉ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Đây là một trong số những khách hàng của ISOCERT và bí quyết làm nên thành công của SABECO là nhờ vào hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.
Nhà máy Bia Sài Gòn đã đạt các chứng nhận:
+ Chứng nhận ISO 9001: 2015;
+ Chứng nhận ISO 14001:2018;
+ Chứng nhận ISO 22000:2005;
+ Chứng nhận HACCP;
+ Một số nhà máy thực hiện kiểm toán năng lượng và có hệ thống quản lý về năng lượng đạt tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
Tất cả các đơn vị thành viên tuân thủ và tổ chức đánh giá định kỳ 6 tháng/lần để đảm bảo sự tuân thủ. Những giải pháp cải tiến liên tục và đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế nhờ hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của doanh nghiệp đã làm nên thành công của SABECO, mở ra cơ hội giúp sản phẩm của doanh nghiệp chiến thắng trong các cuộc thi, giải thưởng lớn quốc tế được đánh giá toàn diện từ chất lượng sản phẩm cho đến thiết kế bao bì.
Thương hiệu “Đông Bắc”, Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thành công nhờ ISO 45001
Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, là khách hàng của ISOCERT đã đạt chứng nhận ISO 45001. Thương hiệu ‘Đông Bắc" luôn được đánh giá và xếp hạng Top đầu của các doanh nghiệp quân đội và Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Với đặc thù chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, giám sát và thi công công trình dân dụng; công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và cảng đường thủy.
Để đảm bảo Tổng công ty phát triển ổn định và tăng sức cạnh tranh, Đông Bắc đã đổi mới toàn diện, từ chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại... không ngừng cung cấp các sản phẩm có chất lượng cùng với các mô hình dịch vụ năng động nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi khách hàng.
LICOGI 13 Thành Đạt thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng ISO 9001.
Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt là đơn vị sản xuất và cung ứng gạch bê tông uy tín trong cộng đồng xây dựng.
Với chứng chỉ ISO 9001, LICOGI 13 Thành Đạt đã thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ của từng sản phẩm, dịch vụ. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ổn định, triển vọng phát triển tốt, thu hút nhiều nhà đầu tư bằng các hoạch định chiến lược rõ ràng và bài bản.
LICOGI 13 được đánh giá là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và ổn định, có khả năng tự chủ tài chính, có triển vọng phát triển tốt, độ rủi ro thấp, tham gia thi công các công trình trọng điểm quốc gia và đa dạng ở nhiều lĩnh vực: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, nhà máy nhiệt điện Phả lại, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà quốc hội mới; các Tòa nhà của Handico, Viwaseen, FLC…
Shengli Việt Nam tiêu thụ 700.000 tấn gang thép mỗi năm thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường nhờ ISO 14001
Shengli là một trong những nhà máy sản xuất gang thép lớn nhất miền Bắc có nhà máy 28.2 ha tại Thái Bình, nổi tiếng với thương hiệu Thép Mỹ-VMS tiêu thụ 700.000 tấn gang thép chất lượng mỗi năm, hiện đã có mặt tại hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam và 8 quốc gia trên thế giới. Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gang thép, Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam luôn đặt mục tiêu nâng cao thị phần tại thị trường Việt Nam và quốc tế, chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất.
ISOCERT đã đồng hành và cấp giấy chứng nhận ISO 14001, giúp Shengli thực hiện lời hứa với khách hàng và thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương.
Danh sách khách hàng
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Hỏi và đáp (0 bình luận)

Khách hàng đánh giá, nhận xét
0/5
 • 5
  0
 • 4
  0
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0
Chọn đánh giá của bạn
Quá tuyệt vời
Chi tiết đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ / Sản phẩm bạn đã xem
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon zalo
0976.389.199