ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Chương trình đào tạo 5 công cụ kiểm soát chất lượng theo IATF 16949:2016

ISOCERT cam kết:

đăng ký doanh nghiệp của bạn


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
5 CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO IATF 16949:2016

 

    1.    CAM KẾT 
         Cải tiến chất lượng sản phẩm và quá trình
     Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng
     Tối ưu hóa mặt bằng
     Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường
     Giảm thiệu sự khác biệt về chất lượng sản phẩm
     Tăng năng suất lao động
     Loại bỏ các điểm nghẽn làm ảnh hưởng tới quá trình tạo sản phẩm
     Cải tiến hệ thống liên tục sản xuất của doanh nghiệp
2.    TỔNG QUAN KHÓA HỌC
     Khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ từng công cụ trong 5 công cụ kiểm soát chất lượng (5 Core tools) và có khả năng vận dụng các công cụ trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949:2016. 
     Học viên sẽ tham gia các bài tập nhóm, bài tập tình huống và bài kiểm tra mức độ hiểu biết và nắm bắt kiến thức về 5 công cụ kiểm soát chất lượng trong khóa học.
3.    MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa học các học viên sẽ:
     Hiểu rõ các khái niệm về thống kê.
     Hiểu khái niệm Mistake Proofing & Poka-yoke.
     Có khả năng ứng dụng từng công cụ để xây dựng hệ thống theo tiêu chuẩn IATF 16949.
     Có kỹ năng điều hành nhóm đa chức năng để triển khai thực hành PFMEA hoặc DFMEA.
     Có kỹ năng lập Control chart, tính toán Cpk, Ppk.
     Có kỹ năng điều hành, thực hành MSA.
4.     ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
     Trưởng các bộ phận, nhân viên thống kê, nhân viên kỹ thuật, nhân viên QA, QC.
     Thành viên trong hệ thống IATF 16949:2016 (ISO/TS16949).
     Các cá nhân muốn tìm hiểu về IATF 16949 và 5 core tools.

5.    NỘI DUNG KHÓA HỌC
     Giới thiệu tổng quan 5 công cụ cốt lõi    - Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao và kế hoạch kiểm soát (APQP)
- Quá trình phê duyệt sản xuất sản phẩm (hàng loạt) (PPAP)
- Mô hình sai lỗi tiềm ẩn và phân tích tác động (FMEA)
- Phân tích hệ thống đo lường (MSA)
- Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC).

     Phân tích, giải thích từng công cụ.    
     Áp dụng thực tế từng công cụ.    
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI GIAN    NỘI DUNG
Ngày 1         Giới thiệu APQP
-    APQP là gì & tại sao cần áp dụng
-    Đội đa chức năng
-    Các bước triển khai sản phẩm mới
-    Hồ sơ cần có cho phát triển sản phẩm mới
     Các giai đoạn APQP
-    Giai đoạn 1:Hoạch định 
-    Giai đoạn 2: Thiết kế sản phẩm
-    Giai đoạn 3: Thiết kế quá trình
     Đầu ra của APQP
-    Giai đoạn 4: Xác nhận giá trị sử dụng
-    Giai đoạn 5: Xem xét & phản hồi
     Hồ sơ APQP
-    Bản kiểm tra hồ sơ APQP.
Ngày 2         Giới thiệu SPC
-    Phòng ngừa & Phát hiện
-    Nguyên nhân hệ thống & nguyên nhân đặc biệt
-    Kiểm soát quá trình & năng lực quá trình
     Biểu đồ kiểm soát
-    Lợi ích
-    Các loại dữ liệu
     Xây dựng biểu đồ kiểm soát dạng biên thiên
-    Thu thập số liệu vẽ biểu đồ Histogram
-    Vẽ biểu đồ XR - Thực hành
-    Phân tích biểu đồ XR
-    Năng lực quá trình, tính toán giá trị Cpk, Ppk
     Hướng dẫn vẽ các biểu đồ biên thiên khác
-    Biểu đồ XmR
-    Biểu đồ Xs
     Xây dựng biểu đồ kiểm soát dạng thuộc tính
-    Thu thập số liệu
-    Vẽ biểu đồ p chart - Thực hành
-    Tính toán năng lực quá trình 
     Hướng dẫn vẽ các dạng biểu đồ thuộc tính khác
-    Biểu đồ dạng np
-    Biểu đồ dạng U
-    Biểu đồ dạng C
Ngày 3         Giới thiệu MSA
-    Hệ thống đo và chất lượng dữ liệu
-    Biến động của hệ thống đo
-    Tác động của sự biến động
-    Vòng đời hệ thống đo
-    Tiêu chí đánh giá hệ thống đo
-    Các loại biến động
     MSA cho dữ liệu định lượng
-    Thực hành tính toán các thông số của hệ thống đo lường
-    Mức độ ổn đinh
-    Xác định độ lệch
-    Xác định độ tuyến tính
-    Xác định GR&R
     MSA cho dữ liệu định tính
-    Phân tích hệ thống đo lường định tính.
     Bài tập thực hành
Ngày 4         Giới thiệu PPAP
-    Quá trình PPAP
-    Các hồ sơ cần thiết cho phê duyệt sản phẩm
-    Nội dung của kế hoạch chất lượng và cách lập kế hoạch chất lượng
     Hồ sơ PPAP
-    Hồ sơ, biểu mẫu PPAP
-    Các yêu cầu của khách hàng
     Kế hoạch kiểm soát 
-    Các yêu cầu của IATF 16949:2016
-    Biểu mẫu kế hoạch kiểm soát
-    Các loại kế hoạch kiểm soát điển hình
Ngày 5    
     Giới thiệu FMEA
-    FMEA là gì & tại sao cần áp dụng
-    Hiểu cách đánh giá rủi ro và tính toán độ rủi ro cho các công đoạn sản xuất
-    Phân tích bảng FMEA và đánh giá các sai lỗi thường gặp khi lập bảng FMEA
     Triển khai FMEA
-    Cấu trúc & quá trình FMEA
-    Đầu vào của FMEA
-    Chức năng/yêu cầu & sai lỗi tiềm ẩn 
-    Tác động sai lỗi tiềm ẩn/Điểm nghiêm trọng 
-    Nguyên nhân tiềm ẩn/Điểm xuất 
-    Biện pháp kiểm soát/Điểm phát hiện
     Thực hành lập FMEA
     Phân tích sai lỗi thường gặp khi lập FMEA.
    Ôn tập tổng kết
Chi phí khóa học

Chi phí: ………………../ 1 học viên
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT
Thời lượng và Địa điểm đào tạo
Thời lượng: 05 ngày    /2020
Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….
Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo
Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………………………………………………………………
 

ajax-loader