Còn hiệu lực

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Phụ lục IIa Mục I - Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Phụ lục IIa Mục I - Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng có tác động lớn đến môi trường, gồm: ngành điện (thủy điện, nhiệt điện, năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân); khai thác dầu khí, lọc hóa dầu; giấy; công nghiệp hóa chất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cao su; dệt may; xi măng; thép; thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Ban hành13/05/2019

Ngày hiệu lực01/07/2019

Ngày cập nhật25-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các nghị định hướng dẫn luật bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

Ban hành13/05/2019

Ngày hiệu lực01/07/2019

Ngày cập nhật23-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

Download Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Download Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 được biết đến là một tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO. Cụ thể hơn, đây là một tiêu chuẩn được các doanh nghiệp/ tổ chức áp dụng cho thống quản lý chất lượng (QMS) của mình.

Ban hành

Ngày hiệu lực

Ngày cập nhật29-12-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Tiêu Chuẩn ISO 22000 PDF

Tiêu Chuẩn ISO 22000 PDF

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQLATTP) là một quyết định chiến lược đối với một tổ chức nhằm cải tiến toàn bộ kết quả thực hiện của tổ chức về an toàn thực phẩm.

Ban hành

Ngày hiệu lực

Ngày cập nhật13-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: Phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, nhãn trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

Ban hành15/05/2016

Ngày hiệu lực01/07/2016

Ngày cập nhật29-12-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông tư 249/2016/TT-BCT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

Thông tư 249/2016/TT-BCT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Ban hành11/11/2016

Ngày hiệu lực01/01/2017

Ngày cập nhật12-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ban hành

Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng (sau đây gọi tắt là Giấy phép nhập khẩu).

Ban hành15/10/2018

Ngày hiệu lực01/12/2018

Ngày cập nhật12-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Ban hành16/04/2018

Ngày hiệu lực16/04/2018

Ngày cập nhật12-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader