Xuất nhập khẩu

Covid-19: Giải quyết những thách thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động


Việc đảm bảo an toàn và quan tâm đến sức khỏe nghề nghiệp của người lao động đang rất được quan tâm, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID -19 như hiện nay. Ngày thế giới vì An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc có nhấn mạnh đến COVID-19 và các tiêu chuẩn ISO.

Một trong những thử thách lớn đối với toàn thế giới đó là Làm sao có thể để cho các doanh nghiệp có thể vừa phát triển nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc. Điều này rất cần thiết không chỉ với người lao động mà còn là vấn đề quan tâm của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp.

Chủ đề của Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe năm nay là “Ngăn chặn đại dịch: An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc có thể cứu sống” nhằm ghi nhận nhiều thách thức chưa từng có mà các tổ chức phải đối mặt tại thời điểm này và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Như chúng ta cũng biết, ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và duy nhất về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), bao gồm các yêu cầu và quy định đã được thống nhất trên toàn thế giới. ISO 45001 cung cấp đưa ra các yêu cầu cần thực hiện và một khuôn khổ để giảm rủi ro liên quan đến công việc, bảo vệ sức khỏe và tăng cường an toàn tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, sức khỏe tại nơi làm việc không giới hạn ở sự an toàn về thể chất, nó còn có thể là  những căng thẳng và sợ hãi tại từng giai đoạn ảnh hưởng đến tâm lí người lao động. Người lao động có thể bị ảnh hưởng nếu môi trường làm việc của họ không đảm bảo an toàn và không thoải mái, và có những tác nhân nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ.

an toàn lao động

Hiểu rõ được điều này, một tiêu chuẩn bổ sung về sức khỏe tâm lý người tiêu dùng đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ được ban hành trong thời gian sớm. Tiêu chuẩn đó là ISO/DIS 45003- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp- Sức khỏe tâm lý và an toàn tại nơi làm việc. Tiêu chuẩn ISO/DIS 45003 sẽ cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn đối với việc quản lý các rủi ro về sức khỏe và an toàn tâm lý trong hệ thống quản lý OH&S.

Tiêu chuẩn ISO/DIS 45003 sẽ đề cập đến nhiều lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của người lao động, bao gồm giao tiếp không hiệu quả, áp lực quá mức, lãnh đạo kém và văn hóa tổ chức. ISO/DIS 45003 dự kiến ​​sẽ được xuất bản vào năm 2021.

The end !
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là gì? Ví dụ về hàng rào kỹ thuật?
19-01-2021

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là gì? Ví dụ về hàng rào kỹ thuật?

Trong thương mại quốc tế, hàng rào kỹ thuật trong thương mại hay còn gọi là các "rào cản kỹ thuật đối với thương mại" (technical barriers to trade – TBT) là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà một nước áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu và/hoặc quy trình nhằm đánh giá sự phù hợp của hàng hoá nhập khẩu đối với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó (còn gọi là các biện pháp kỹ thuật – biện pháp TBT).

ajax-loader