Đại sứ hài hòa cùng thịnh vượng

Em (Anh) ơi hãy về nơi đây, công ty của chúng ta tụ hội bao tinh hoa của tri thức.

Mang trong tim, tình yêu và khát vọng, vì một xã hội đẹp tươi trong tương lai.

Sánh vai cùng cường quốc năm châu.

ajax-loader