ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
ISOCERT

ĐÀO TẠO

ISOCERT là tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế.

Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Doanh nghiệp

ISOCERT cung cấp các khóa đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp.

xem thêm
Doanh nghiệp
Phát triển năng lực cá nhân

Phát triển năng lực cá nhân

Các khóa đào tạo ISOCERT đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế, giúp các học viên có tấm bằng đi xin việc, áp dụng vào công việc và rèn luyện, phát triển năng lực cá nhân.

xem thêm

"Học đi đôi với hành - Lý luận phải gắn liền với thực tế."

Chủ tịch Hồ Chí Minh


"Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ việc học mà khá lên được."

Thầy Chu Văn An


"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình."

UNESCO


ĐỘI NGŨ

CHUYÊN GIA

"Mang trong tim tình yêu và khát vọng, vì một xã hội đẹp tươi trong tương lai, sánh vai cùng cường quốc năm Châu".

ajax-loader