ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Đào tạo chương trình 7 công cụ kiểm soát chất lượng

ISOCERT cam kết:

icon  Nâng cao uy tín doanh nghiệp

icon  Cải thiện chất lượng sản phẩm

icon  Giảm chi phí sản xuất

icon   Loại bỏ các điểm nghẽn trong doanh nghiệp

icon   Giảm thiểu các sự cố trong vận hành móc

đăng ký doanh nghiệp của bạn


TỔNG QUAN KHÓA HỌC


 - Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về thống kê - phân tích và tập luyện các kỹ năng áp dụng 7 công cụ thống kê - phân tích vào trong các hoạt động quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ để: nhận biết được vấn đề một cách khoa học - khách quan, phân tích sự biến động, tìm ra được các vấn đề quan trọng cần được ưu tiên giải quyết, phân tích nguyên nhân của vấn đề, đánh giá năng lực của các hoạt động và quá trình và trình bày được các báo cáo phân tích một cách khoa học giúp lãnh đạo các cấp đưa ra các quyết định chính xác và có hiệu quả cao.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC


Khóa học giúp học viên:


      Hiểu được nguyên tắc cơ bản của giải quyết vấn đề.
      Hiểu và thực hành được ứng dụng của 7 công cụ quản lý chất lượng.
      Thu thập và sử dụng thông tin thực tế theo một cách thức khoa học.
      Ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng để giải quyết vấn đề vì lợi ích của các bên và của Công ty.
      Sử dụng hiệu quả phương pháp giải quyết vấn đề để gia tăng năng suất cũng như tính hợp tác trong hoạt động công việc hàng ngày.

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


     - Tất cả những người liên quan đến Chất lượng, Marketing, Tài chính, Kinh doanh, Sản xuất & dịch vụ.

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

  1. Khái quát về đo lường & thống kê - phân tích.    
  2. Các kỹ thuật và công cụ thống kê lưu đồ.
  3. Phiếu kiểm soát (Check sheets) 
  4. Biểu đồ (Charts.) 
  5. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram) 
  6. Biểu đồ Pareto (Pareto chart) 
  7. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram) 
  8. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) 
  9. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
  10. Thực hành áp dụng các kỹ thuật - công cụ thong kê để giải quyết vân đề và các mục đích khác nhau.    


CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Ngày 1: Khái quát về đo lường & thống kê - phân tích 


-    Khái niệm về Đo lường và Phép đo 
-    Khái niệm về xác suất - thống kê 
-    Dữ liệu và các phương pháp thu thập dữ liệu
-    Các phương pháp xử lý - phân tích dữ liệu.


Ngày 2 : Các kỹ thuật và công cụ thống kê lưu đồ


-    Phiếu kiểm tra 
-    Biểu đồ Pareto 
-    Biểu đồ Nhân - Quả (C & E) 
-    Phân vùng dữ liệu 
-    Biểu đồ Histogram 
-    Biểu đồ Scatter 
-    Biểu đồ Run (Line) 
-    Biểu đồ Kiểm soát 
-    Phương pháp giám sát và đánh giá năng lực quá trình (CP, CPk...) 
-    Các đồ thị (Bar, Pie, Rada).  


Ngày 3: Thực hành áp dụng các kỹ thuật- công cụ thong kê để giải quyết vân đề và các mục đích khác nhau 


-    Học viên thực hành áp dụng các kỹ thuật và công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến công việc
-    Phương pháp sử dụng Excel và SPSS để phân tích - thống kê
-    Kỹ năng phối hợp nhiều kỹ thuật - công cụ để giải quyết vấn đề
-    Hướng dẫn học viên lập Chương trình hành động để áp dụng kỹ thuật thống kê trong các đơn vị và tổ chức
-    Tổng kết và thi cuối khóa.


Chi phí khóa học

Chi phí: ………………../ 1 học viên
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT
Thời lượng và Địa điểm đào tạo
Thời lượng: 03 ngày    /2020
Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….
Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo
Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………………………………………………………………

Các khóa học liên quan

Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Thực Hành Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường ISO 14001:2015

Khóa Đào Tạo Thực Hành Kỹ Năng Đánh Giá Nội Bộ HTQLCL ISO 9001:2015

Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Thực Hành Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 Tại Doanh Nghiệp

ajax-loader