ISO 14001:2015 - Dịch vụ cấp Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS)

25 đánh giá | Đã bán: 335
Mô tả/Lợi ích
Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý môi trường. Giảm án phạt những vấn đề liên quan đến môi trường. Lợi thế trong cạnh tranh, đấu thầu trong nước và quốc tế. Cải thiện danh tiếng và sự hài lòng của khách hàng. Cải thiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Đánh giá 1 lần, cấp 1 chứng chỉ, được chấp nhận ở mọi nơi.
ISOCERT Cam kết

Tiết kiệm chi phí

Tăng lợi nhuận

Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Đáp ứng yêu cầu khách hàng

Thông tin chi tiết

Về ISO 14001

1. ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, nhằm tạo ra một hệ thống giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức/doanh nghiệp chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

2. Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 được một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 14001:2015. Chứng nhận có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và AIF (diễn đàn công nhận quốc tế) sẽ được công nhận trên toàn thế giới.

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP VỀ ISO 14001:2015

DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ ISO 14001      DOANH NGHIỆP ĐàCÓ ISO 14001 

3. Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 yêu cầu doanh nghiệp xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của mình như: ô nhiễm không khí, đất, nước; góp phần ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu; sử dụng tài nguyên. Ngoài ra, các quy định của pháp luật trong nước cũng như quốc tế ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong vấn đề môi trường, án phạt cao và khắt khe hơn khiến doanh nghiệp phải tốn kém chi phí, thời gian và nhân lực để giải quyết khi xảy ra sự cố môi trường. 

Doanh nghiệp không bắt buộc phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và có chứng nhận ISO 14001, nhưng đây được coi như tấm "thẻ xanh" giúp doanh nghiệp dễ dàng tiến vào thị trường hơn, có sức mạnh ảnh hưởng lớn tới quyết định của khách hàng và các bên liên quan khác, cũng như giúp doanh nghiệp tránh được những tổn thất khi xảy ra sự cố liên quan đến môi trường.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đã chú ý đến áp dụng ISO 14001 vào doanh nghiệp, tiên phong đi trước với chứng nhận ISO 14001 và đạt được nhiều thành công tại thị trường trong và ngoài nước. ISO 14001:2015 cũng dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 45001.

4. Những doanh nghiệp bắt buộc phải có Chứng nhận ISO 14001:2015

Theo Luật Môi Trường Mới Nhất 2022, những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây sẽ phải có Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận.

** Điều 111. Quan trắc nước thải
2. Đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ bao gồm:
b) Dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường.
- Mức lưu lượng xả nước thải trung bình từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải lớn từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên;
- Mức lưu lượng xả nước thải lớn của dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ); mức lưu lượng xả nước thải rất lớn từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.
** Điều 112. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp
2. Đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ gồm dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả thải lớn ra môi trường.
Mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp được tính theo lưu lượng hoặc công suất thiết kế của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải công nghiệp ghi trong giấy phép môi trường:

 • Sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu);
 • Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón vô cơ và hợp chất ni tơ (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), thuốc bảo vệ thực vật hóa học (trừ phối trộn, sang chiết);
 • Lọc, hóa dầu;
 • Tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;
 • Sản xuất than cốc; sản xuất khí than;
 • Nhiệt điện;
 • Sản xuất xi măng;
 • Dự án, cơ sở khác quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/ND-CP (Thiết bị đốt, nung, nung chảy, gia nhiệt, lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng dầu FO, than đá);
 • Dự án, cơ sở không thuộc quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/ND-CP (Lò, thiết bị đốt, nung, nung chảy, gia nhiệt; lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng dầu FO, than đá và các ống khói, ống thải bụi, khí thải công nghiệp khác).

5. Lợi ích của Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Doanh nghiệp áp dụng ISO 14001:2015 sẽ nhận được những lợi ích như sau:

 • Đáp ứng các quy định của pháp luật và nhà nước về môi trường.
 • Xác định và giải quyết các rủi ro liên quan đến môi trường để cải thiện hoạt động doanh nghiệp.
 • Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả, tăng lợi nhuận.
 • Đáp ứng yêu cầu khách hàng và tăng khách hàng có giá trị hơn.
 • Là nền tảng để phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO 45001...).

Lợi ích doanh nghiệp đạt được khi có Giấy chứng nhận ISO 14001:2015:

 • Nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác, xã hội.
 • Thuận lợi trong việc mở rộng kinh doanh ra khuc vực và quốc tế.
 • Tăng lợi thế cạnh tranh, đấu thầu trong nước và quốc tế.
 • Đáp ứng đòi hỏi của Ngành và Nhà nước về quản lý môi trường.
 • Được quốc tế công nhận thông qua dấu BoA và IAF.

6. Cách nhận Giấy chứng nhận ISO 14001:2015

Doanh nghiệp trước khi quyết định làm giấy chứng nhận ISO 14001:2015, cần tìm hiểu rõ các thông tin như sau:

 • Giấy chứng nhận ISO 14001 không bắt buộc, nhưng có thể tăng niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đôi khi là điều kiện bắt buộc để làm việc với một số khách hàng nhất định. 
 • Nhiều doanh nghiệp đã hưởng lợi và thành công nhờ áp dụng tiêu chuẩn và có giấy chứng nhận ISO 14001.
 • Tìm hiểu tổ chức đánh giá uy tín và chất lượng (Không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được công nhận).
 • Nếu doanh nghiệp cần Giấy chứng nhận ISO 14001, cần tìm một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ ba - ISOCERT) đánh giá doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các điều khoản của ISO 14001 và tổ chức đó sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 14001 (Chứng chỉ ISO 14001).
 • Chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm theo quy định chung trên toàn thế giới.

>>>Cộng đồng nhận xét gì về ISOCERT:  VTV; Vnexpress; DantriCafef; Vietnamnet; Hà Nội mới...

7. Danh mục tài liệu bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý môi trường.
 • Chính sách môi trường.
 • Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội.
 • Quy trình xác định và đánh giá khía cạnh môi trường.
 • Quy trình xác định các yêu cầu của luật và các yêu cầu khác.
 • Các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được.
 • Quy trình kiểm soát việc thực hiện.
 • Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp.

Ngoài các tài liệu trên, còn nhiều tài liệu khác không bắt buộc nhưng cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý môi trường.

8. 8 bước đơn giản để đạt chứng nhận ISO

FAQ câu hỏi thường gặp
Q

A

Tổ chức/Doanh nghiệp có thể tự làm được, chỉ cần đọc tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001 và áp dụng theo yêu cầu của nó.

Tuy nhiên, rủi ro sẽ cao hơn nếu tổ chức/doanh nghiệp không hiểu rõ do nhiều từ chuyên ngành khó hiểu và không biết áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào đâu. Vì vậy, hãy đọc kỹ tiêu chuẩn và tìm hiểu những khóa đào tạo về tiêu chuẩn ISO 14001 để có thể đạt được kết quả tổ chức/doanh nghiệp mong muốn.

Q

A

Giấy chứng nhận ISO 14001 hoàn toàn có thể được mua được, tuy nhiên chứng chỉ ISO có thể coi là một loại hàng hóa có tính chất đặc biệt liên quan đến niềm tin của người sử dụng cũng như các bên quan tâm (khách hàng, chủ đầu tư...) đến doanh nghiệp, vì vậy tổ chức/doanh nghiệp nên cân nhắc về việc mua giấy chứng nhận để tránh làm tổn thương chính doanh nghiệp hoặc khách hàng của mình.

Q

A

Để có được chứng nhận ISO 14001, trước tiên doanh nghiệp cần chuẩn bị một số các bước sau:

- Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 14001.

- Thực hiện đánh giá môi trường ban đầu.

- Lập kế hoạch cho dự án ISO 140001.

- Đào tạo tổ chức về ISO 14001.

- Lập hồ sơ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

- Thực hiện EMS và tiến hành kinh doanh.

- Kiểm tra EMS của doanh nghiệp.

- Các tùy chọn đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISO 14001.

LƯU Ý: Theo yêu cầu pháp luật Việt Nam, trước khi được tổ chức chứng nhận đồng ý cấp ISO 14001:2015, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

- Đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi doanh nghiệp đặt nhà máy, cơ sở tại đó.

- Có thiết kế và sơ đồ xử lý nước thải.

- Có kế hoạch bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

- Hệ thống PCCC đã được Sở PCCC phê duyệt.

- Có hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

- Sử dụng hóa chất.

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo kế hoạch được phê duyệt.

Q

A

Giấy chứng nhận ISO 14001 không có dấu BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và AIF (diễn đàn công nhận quốc tế) vẫn có giá trị hoạt động tại Việt Nam, tuy nhiên sẽ không có giá trị khi doanh nghiệp xuất khẩu hoặc sử dụng tại thị trường quốc tế.

Để được chấp nhận ở mọi nơi, doanh nghiệp nên đăng ký thêm dấu BOA và AIF để hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp vươn ra được thị trường nước ngoài, tăng thêm lợi nhuận kinh doanh và uy tín cho doanh nghiệp.

- Diễn đàn Chứng nhận quốc tế (IAF) là cơ quan quản lý các tổ chức công nhận trên thế giới trong các lĩnh vực hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và các chương trình đánh giá sự phù hợp tương tực khác.

- BOA là văn phòng công nhận chất lượng - tổ chức công nhận uy tín, thương hiệu từ năm 1995, là thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của diễn đàn công nhận quốc tế IAF.

Q

A

Tổ chức/doanh nghiệp cần lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được CÔNG NHẬN.

Hiện Việt Nam có hơn 90 tổ chức chứng nhận ISO đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ.

Dấu hiệu nhận biết tổ chức chứng nhận ISO uy tín:

- Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận theo lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận.

- Tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động (Ví dụ ISOCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

- ISOCERT được BOA (văn phòng công nhận thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng chỉ công nhận đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

- Giấy chứng nhận ISO 14001 do ISOCERT cấp cho doanh nghiệp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Giấy chứng nhận được thừa nhận toàn cầu. Đánh giá 1 lần, cấp 1 chứng chỉ, được chấp nhận ở mọi nơi.

Câu chuyện thành công của đối tác
Công ty TNHH UTRACON Việt Nam Bí quyết thành công của SABECO Tổng công ty Đông Bắc LICOGI 13 Thành Đạt Thép Shengli Việt Nam
Doanh Nghiệp Bảo Vệ Môi Trường “Ghi Điểm” Với Khách Hàng Nhờ Bộ 03 Tiêu Chí ISO 9001- ISO 14001 - ISO 45001
Công ty TNHH UTRACON Việt Nam, dù mới xuất hiện tại VN chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực thiết kế thi công các công trình cầu, dân dụng và công nghiệp.
Trong số các doanh nghiệp mà ISOCERT từng làm việc, UTRACON Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thỏa mãn với cả bộ 03 tiêu chí:
+ ISO 9001 - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng
+ ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường
+ ISO 45001- Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động.
Các hệ thống ISO này được xem là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Chứng nhận ISO đã chứng minh được trách nhiệm của UTRACON Việt Nam đối với chất lượng sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, môi trường toàn cầu cũng như sự an toàn và sức khỏe cho người lao động.
Với 03 “giấy thông hành” này, Utracon đã tham gia dự án: cầu Bắc Hưng Hải và đường dẫn (dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên); thi công nhiều hạng mục phức tạp dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông; cầu Thủ Thiêm 2 - TPHCM. Ghi điểm với khách hàng, UTRACON Việt Nam trở thành đối tác tin cậy trong ngành xây dựng nhờ mục đích hướng đến 2 chữ "CỘNG ĐỒNG" – một xã hội chất lượng, an toàn và phát triển thịnh vượng.
Bí quyết thành công của SABECO nhờ áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Thương hiệu nổi tiếng về sản xuất đồ uống (SABECO), doanh nghiệp cùng với hãng bia Habeco đóng góp hơn 14 tỉ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Đây là một trong số những khách hàng của ISOCERT và bí quyết làm nên thành công của SABECO là nhờ vào hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.
Nhà máy Bia Sài Gòn đã đạt các chứng nhận:
+ Chứng nhận ISO 9001: 2015;
+ Chứng nhận ISO 14001:2018;
+ Chứng nhận ISO 22000:2005;
+ Chứng nhận HACCP;
+ Một số nhà máy thực hiện kiểm toán năng lượng và có hệ thống quản lý về năng lượng đạt tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
Tất cả các đơn vị thành viên tuân thủ và tổ chức đánh giá định kỳ 6 tháng/lần để đảm bảo sự tuân thủ. Những giải pháp cải tiến liên tục và đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế nhờ hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của doanh nghiệp đã làm nên thành công của SABECO, mở ra cơ hội giúp sản phẩm của doanh nghiệp chiến thắng trong các cuộc thi, giải thưởng lớn quốc tế được đánh giá toàn diện từ chất lượng sản phẩm cho đến thiết kế bao bì.
Thương hiệu “Đông Bắc”, Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thành công nhờ ISO 45001
Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, là khách hàng của ISOCERT đã đạt chứng nhận ISO 45001. Thương hiệu ‘Đông Bắc" luôn được đánh giá và xếp hạng Top đầu của các doanh nghiệp quân đội và Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Với đặc thù chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, giám sát và thi công công trình dân dụng; công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và cảng đường thủy.
Để đảm bảo Tổng công ty phát triển ổn định và tăng sức cạnh tranh, Đông Bắc đã đổi mới toàn diện, từ chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại... không ngừng cung cấp các sản phẩm có chất lượng cùng với các mô hình dịch vụ năng động nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi khách hàng.
LICOGI 13 Thành Đạt thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng ISO 9001.
Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt là đơn vị sản xuất và cung ứng gạch bê tông uy tín trong cộng đồng xây dựng.
Với chứng chỉ ISO 9001, LICOGI 13 Thành Đạt đã thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ của từng sản phẩm, dịch vụ. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ổn định, triển vọng phát triển tốt, thu hút nhiều nhà đầu tư bằng các hoạch định chiến lược rõ ràng và bài bản.
LICOGI 13 được đánh giá là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và ổn định, có khả năng tự chủ tài chính, có triển vọng phát triển tốt, độ rủi ro thấp, tham gia thi công các công trình trọng điểm quốc gia và đa dạng ở nhiều lĩnh vực: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, nhà máy nhiệt điện Phả lại, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà quốc hội mới; các Tòa nhà của Handico, Viwaseen, FLC…
Shengli Việt Nam tiêu thụ 700.000 tấn gang thép mỗi năm thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường nhờ ISO 14001
Shengli là một trong những nhà máy sản xuất gang thép lớn nhất miền Bắc có nhà máy 28.2 ha tại Thái Bình, nổi tiếng với thương hiệu Thép Mỹ-VMS tiêu thụ 700.000 tấn gang thép chất lượng mỗi năm, hiện đã có mặt tại hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam và 8 quốc gia trên thế giới. Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gang thép, Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam luôn đặt mục tiêu nâng cao thị phần tại thị trường Việt Nam và quốc tế, chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất.
ISOCERT đã đồng hành và cấp giấy chứng nhận ISO 14001, giúp Shengli thực hiện lời hứa với khách hàng và thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương.
Danh sách khách hàng
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Video

Hỏi và đáp (0 bình luận)

Khách hàng đánh giá, nhận xét
0/5
 • 5
  0
 • 4
  0
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0
Chọn đánh giá của bạn
Quá tuyệt vời
Chi tiết đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ / Sản phẩm bạn đã xem
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon zalo
0976.389.199