Blog

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 - Giải đáp chi tiết mẫu giấy và nội dung liên quan


Chứng nhận ISO 9001 được xem là một trong những tấm bằng vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. Đó là 1 minh chứng, chứng minh doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời chứng nhận ISO 9001 tạo nên lợi thế cho doanh nghiệp trong việc cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận. Vậy làm thế nào để đạt được giấy chứng nhận ISO 9001? Giấy chứng nhận này có mua được không?

Giấy chứng nhận ISO 9001 là gì?

Giấy chứng nhận ISO 9001 là kết quả đánh giá và chứng nhận doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Từ đó, khách hàng có thể tin tưởng vào sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Đồng thời, thu hút và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.  

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

Làm thế nào để đạt được giấy chứng nhận ISO 9001?

Làm thế nào để đạt được giấy chứng nhận ISO 9001? Đây là vấn đề mà rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. Để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 thì doanh nghiệp phải trải qua quá trình đăng ký và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng bởi Tổ chức có thẩm quyền chứng nhận ISO (như ISOCERT).

Sau khi doanh nghiệp đã đăng ký cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại ISOCERT. Tổ chức chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện hoạt động đánh giá, xác nhận sự phù hợp của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Nếu doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo ISO 9001 thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho doanh nghiệp một giấy chứng nhận ISO 9001 kèm theo một quyết định.

Còn nếu trong quá trình đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp, tổ chức chứng nhận ISO thấy doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng không phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001 thì doanh nghiệp phải khắc phục các điểm không phù hợp đó. Sau khi khắc phục xong, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá và xem xét. Nếu hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp áp dụng phù hợp thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận ISO 9001.

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001

Để biết được mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 của tổ chức chứng nhận uy tín, chúng ta cùng xem cấu trúc của loại giấy chứng nhận này như thế nào ngay sau đây.

Bố cục mẫu giấy chứng nhận ISO 9001

Với mỗi tổ chức chứng nhận thì sẽ có các mẫu giấy chứng nhận ISO khác nhau nhưng nhìn chung thì chúng đều có bố cục và các nội dung cần thiết như sau:

1  Logo của tổ chức chứng nhận 9  Ngày hết hạn
2  Tên giấy chứng nhận 10  Chi tiết tại quyết định số
3  Tên hệ thống quản lý được chứng nhận 11  Mã truy xuất chứng chỉ
4  Tên doanh nghiệp được đánh giá cấp chứng nhận 12  Dấu chứng nhận
5  Địa chỉ doanh nghiệp được chứng nhận 13  Chữ ký và con dấu đỏ đại diện của tổ chức chứng nhận
6  Tên tiêu chuẩn được đánh giá và xác nhận phù hợp 14  Tên tổ chức chứng nhận
7  Phạm vi chứng nhận 15  Địa chỉ tổ chức chứng nhận
8  Ngày chứng nhận 16  Số điện thoại liên hệ với tổ chức chứng nhận và các thông tin cần thiết khác


Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001

Sau quá trình đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, ISOCERT sẽ cấp cho doanh nghiệp một mẫu giấy chứng nhận ISO 9001. Để doanh nghiệp có thể biết qua mẫu giấy mình sắp được nhận là như thế nào? Dưới đây, ISOCERT sẽ cập nhật một số mẫu đại diện của những doanh nghiệp đã được ISOCERT cấp và áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001.

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận iso 9001

 

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: Mẫu giấy chứng nhận iso 9001

 

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 của công ty TNHH nhôm XINGFA Khánh Thành

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

 

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 của công ty TNHH thương mại dịch vụ MB REGENTOX Việt Nam

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

 

 

Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam được ISOCERT cấp giấy chứng nhận sau khi áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001

 

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

chứng nhận iso 9001

 

Ngoài những mẫu giấy chứng nhận ISO 9001:2015 trên đây, ISOCERT đã cấp chứng nhận cho rất nhiều doanh nghiệp sau khi áp dụng thành công và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001 có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày cấp. Tính hiệu lực của giấy chứng nhận kể từ ngày chứng nhận đến ngày hết hạn (có ghi rõ trên giấy chứng nhận).

Trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực, Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá và giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và luôn có hiệu lực. Mỗi năm một lần.

Tại sao giấy chứng nhận ISO 9001 lại bị thu hồi?

Giấy chứng nhận ISO 9001 bị thu hồi trong trường hợp tổ chức chứng nhận ISO đánh giá giám sát hệ thống và thấy doanh nghiệp không duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, vận hành không hiệu quả, dẫn đến hoạt động trì trệ. Khi đó, hiệu lực của giấy chứng nhận sẽ không còn giá trị nữa. Vì vậy, doanh nghiệp sau khi đạt được giấy chứng nhận ISO 9001 thì phải duy trì hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo hệ thống luôn vận hành thông suốt, chất lượng sản phẩm dịch vụ mới được nâng cao.

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

Quy trình để cấp giấy chứng nhận ISO 9001

Bước 1: Đăng ký chứng nhận tại ISOCERT

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận (có hiệu lực trong vòng 3 năm)

Bước 7: Đánh giá giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại (2 tháng trước khi hết hiệu lực)

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

Vậy giấy chứng nhận ISO 9001:2015 có mua được không?

Hiện nay, với lợi ích mà ISO 9001 mang lại thì hầu hết doanh nghiệp có xu hướng xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Và giấy chứng nhận ISO 9001 được xem như là tấm bằng minh chứng hệ thống đạt chuẩn quốc tế. Vì vậy, có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp tìm mọi cách để được cấp giấy chứng nhận này nhằm khẳng định và chứng minh sản phẩm của mình với khách hàng, đối tác. Điều này vô tình gián tiếp làm xuất hiện tình trạng làm giả giấy chứng nhận để mua bán tràn lan trên thị trường. Đây không chỉ là một hoạt động phi pháp trong lĩnh vực chứng nhận mà nó còn gây nhầm lẫn và ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Tổ chức chứng nhận cũng như doanh nghiệp.

Vậy, giấy chứng nhận ISO 9001 có mua được không? Câu trả lời chắc chắn là “KHÔNG”.

Tại sao giấy chứng nhận ISO 9001:2015 không mua được?

Bởi vì:

- Tổ chức cấp chứng nhận ISO 9001 phải là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn có cung cấp dịch vụ đánh giá và giấy chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp. Mà tổ chức chứng nhận này phải được cơ quan nhà nước (như Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho Tổ chức này hoạt động đánh giá sự phù hợp theo nghị định 107/2016/NĐ-CP đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường,…

Qua đó, có thể thấy được không phải tổ chức nào cũng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ISO 9001. Vì vậy, trước khi đăng ký cấp giấy chứng nhận ISO 9001 thì doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về năng lực của tổ chức chứng nhận ISO đó.

chứng nhận iso 9001

Hình ảnh: giấy chứng nhận iso 9001

Tổ chức cấp chứng nhận ISO 9001:2015 uy tín - ISOCERT

ISOCERT là tổ chức có đủ năng lực và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ISO 9001. Bởi ISOCERT được:

- Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ khoa học và công nghệ cấp phép hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ ISO 9001 đối với tổng hợp đa ngành, số 239/TĐC-HCHQ.

- Bộ khoa học và công nghệ văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận và cấp số VICAS 067-QMS. ISOCERT được công nhận có đầy đủ đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017.

- Dấu IAF trên chứng chỉ công nhận có ý nghĩa rất quan trọng vì nó thể hiện ISOCERT được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế. Đây là nơi tập hợp các tổ chức công nhận hàng đầu thế giới.

Qua đó, giấy chứng nhận ISO 9001 của ISOCERT cấp cho doanh nghiệp được công nhận và thừa nhận quốc tế. Quý khách hàng nếu còn đang phân vân hoặc không biết chứng nhận ISO 9001 ở tổ chức nào thì hãy lựa chọn ISOCERT - Tổ chức chứng nhận ISO 9001 uy tín và chuyên nghiệp. 

- Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật, để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 thì doanh nghiệp phải trải qua tiến trình đăng ký và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng bởi tổ chức chứng nhận. Việc đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001 sẽ được diễn ra dựa trên sự phù hợp đảm bảo đúng chất lượng, quy trình và yêu cầu của tiêu chuẩn đề ra so với tình hình sản xuất thực tế. 

- Mặt khác, một tờ giấy chứng nhận ISO 9001 không thể nói lên được chất lượng cuối cùng của sản phẩm, dịch vụ mà chỉ để thể hiện được sự đạt chuẩn của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn đó. Nếu muốn xác định một cách chính xác chất lượng của sản phẩm, dịch vụ thì phải dựa vào giấy chứng nhận đánh giá kết quả cuối cùng của sản phẩm, dịch vụ đó. 

Với những lí do trên cho thấy giấy chứng nhận ISO 9001 không thể mua được mà các tổ chức chứng nhận có năng lực (như ISOCERT) sẽ dựa trên tình hình hoạt động hay kinh doanh thực tế của mỗi doanh nghiệp để tiến hành các hành động đánh giá sự phù hợp để từ đó mà căn cứ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, với những nội dung đã được chia sẻ trên đây, hy vọng bài viết sẽ phần nào giúp Quý doanh nghiệp hiểu được thêm về giấy chứng nhận ISO 9001. Từ đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình tổ chức chứng nhận uy tín và phù hợp với doanh nghiệp của mình. Mọi thông tin thắc mắc về dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 quý khách vui lòng liên hệ với ISOCERT qua hotline 0976389199 để được giải đáp cụ thể hơn. 

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader