Hướng dẫn doanh nghiệp duy trì hệ thống FSSC 22000 khi đã có chứng nhận

18-04-2022, 11:39 am

1. Áp dụng và duy trì FSSC 22000 cho doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận

Doanh nghiệp sau khi đã có chứng nhận FSSC 22000 vẫn cần phải áp dụng và duy trì hoạt động của hệ thống này, vì:

 • Hệ thống phát huy được lợi ích với tất cả các bộ phận và quy trình hoạt động của doanh nghiệp. 
 • Cải tiến thêm và tối ưu từng quy trình để doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và khách hàng về vấn đề an toàn thực phẩm.
 • Kiếm soát chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận.
 • Cạnh tranh được với đối thủ, mở rộng thị trường khó tính như EU.
 • Tái chứng nhận sau 03 năm hết hạn. 

2. Những bước áp dụng, duy trì hệ thống FSSC 22000

Bước 1: Quy định chức năng và nhiệm vụ rõ ràng của Ban phụ trách (Ban ISO)

 • Ban phụ trách trở thành trung tâm điều phối và kiểm soát toàn bộ hoạt động của Hệ thống quản lý (trong đó có FSSC 22000).
 • Người đứng đầu phải là lãnh đạo chủ chốt, có năng lực chuyên môn để dẫn dắt toàn đội đi đúng hướng và đạt thành công.

Bước 2: Cập nhập kế hoạch FSSC 22000 theo giai đoạn và mốc thời gian cụ thể

Các quy định về an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế có thể thay đổi hoặc cập nhập theo tình hình thực tế, vì vậy kế hoạch FSSC 22000 cần được thay đổi để phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đúng theo các quy định và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

 • Dựa theo kế hoạch đã lập và tình hình áp dụng thực tế, phân tích rõ hoạt động hiện tại đang đáp ứng (hoặc chưa đáp ứng) được yêu cầu nào trong FSSC 22000.
 • Xác định những công việc cần làm, cách thức thực hiện, kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh phù hợp để đảm bảo hệ thống được vận hành hiệu quả.

Bước 3: Đào tạo trong nội bộ doanh nghiệp

 • Ban ISO cần thường xuyên đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 cho mỗi cá nhân doanh nghiệp hiểu được vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ.
 • Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, giáo dục kỹ năng và kinh nghiệm được thu thập để cung cấp các bằng chứng về năng lực, cũng như hiệu suất hoạt động.

Bước 4: Duy trì hệ thống tài liệu FSSC 22000

 • Hệ thống tài liệu được thiết lập đầy đủ và phù hợp theo FSSC 22000.
 • Tài liệu hồ sơ phải phản ánh chính xác, đầy đủ và thường xuyên cập nhập đúng với tình hình thực tế tổ chức/doanh nghiệp.

Bước 5: Duy trì Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo kế hoạch FSSC 22000

Chứng nhận FSSC 22000 có hiệu lực trong vòng 3 năm, tuy nhiên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp áp dụng FSSC 22000 phải được đánh giá giám sát định kỳ hàng năm và được đánh giá tái chứng nhận sau chu kỳ chứng nhận kết thúc.

 • Các bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp cần triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các quy trình FSSC 22000 được lập kế hoạch trước đó.
 • Trong quá trình vận hành, ban phụ trách phải thường xuyên theo dõi, kiểm soát.
 • Thông báo cho các bên liên quan khi có bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo hệ thống quản lý hoạt động trơn tru, suôn sẻ.

Bước 6: Đánh giá nội bộ hệ thống FSSC 22000

 • Đánh giá định kỳ để xác nhận hiệu quả hoạt động của hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 trong thực tế. 
 • Đánh giá nội bộ cần được thiết lập với lịch trình cụ thể và phân công rõ ràng.
 • Mỗi hạng mục đánh giá, giám sát, doanh nghiệp phải thiết lập rõ về các chỉ tiêu dùng để đánh giá và phương thức đánh giá phù hợp đảm bảo theo luật định hiện tại và yêu cầu của khách hàng.

Bước 7: Duy trì chứng chỉ FSSC 22000

Nhiều doanh nghiệp đã nghĩ rằng chỉ cần có chứng nhận FSSC 22000 đã là bước cuối cùng, nhưng để duy trì được hệ thống quản lý an toàn thực phẩm rất quan trọng và khó khăn không kém. Do đó doanh nghiệp cần đảm bảo hệ thống FSSC 22000 được vận hành xuyên suốt trong hoạt động hàng ngày của tổ chức để tạo ra các cơ hội cải tiến, nâng cao các hoạt động/quy trình sản xuất/dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sau 03 năm, chứng chỉ FSSC 22000 hết hạn, doanh nghiệp cần được tái đánh giá với sự hỗ trợ của tổ chức chứng nhận phù hợp uy tín như ISOCERT.

>>>Cộng đồng nhận xét gì về ISOCERT:  VTV; Vnexpress; DantriCafef; Vietnamnet; Hà Nội mới...

3. Danh mục tài liệu tiêu chuẩn FSSC 22000

 • Bối cảnh của tổ chức và nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng (bên trong và bên ngoài).
 • Mục tiêu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Sổ tay an toàn thực phẩm.
 • Phạm vi của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Chính sách an toàn thực phẩm 
 • Sơ đồ tổ chức và trách nhiệm, quyền hạn của tất cả các phòng, ban.
 • Quy trình nhận dạng rủi ro, cơ hội và biện pháp kiểm soát.
 • Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp
 • Kế hoạch bảo trì, lý lịch thiết bị.
 • Kế hoạch đào tạo nhân sự hàng năm.
 • Quy trình đánh giá nhà cung cấp. 
 • Quy trình giám sát môi trường.
 • Quy trình trao đổi thông tin.
 • Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng.
 • Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ.
 • Chương trình tiên quyết (PRP).
 • Kiểm soát mối nguy (HACCP, GMP).
 • Kiểm soát việc giám sát và đo lường.
 • Đánh giá kết quả thực hiện.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Quy trình cải tiến.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 086 285 9199

Email: contacts@isocert.net

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bài viết liên quan
Tin tức mới nhất
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon zalo
0976.389.199