Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 14001:2015

30-03-2022, 4:59 pm

Bắt đầu ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp

1. ISO 14001:2015 là gì?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, nhằm tạo ra một hệ thống giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức/doanh nghiệp chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường.

2. Chứng nhận ISO 14001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 14001:2015 được một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 14001:2015.

Chứng nhận có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và AIF (diễn đàn công nhận quốc tế) sẽ được công nhận trên toàn thế giới. 

3. Doanh nghiệp mới bắt đầu với ISO 14001:2015 như thế nào?

ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới về môi trường và được áp dụng hầu hết trong các tổ chức/doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực. ISO 14001 đang trở thành chuẩn mực của bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào có mục tiêu hướng đến phát triển lâu dài và bền vững. 

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự nghiên cứu, triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 vào tổ chức mình mà không cần phải tìm bên nào tư vấn, tuy nhiên vì đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn vì lượng kiến thức quá tải hay thuật ngữ khó hiểu. Đặc biệt, nếu tìm hiểu và nhận thức chưa đúng sẽ lạc hướng, khi ứng dụng vào tổ chức sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn có nguy cơ gây thiệt hại nặng nề, thậm chí gây khó khăn khi tiến hành xin cấp giấy chứng ISO 14001.

Doanh nghiệp nên bắt đầu ISO 14001:2015 với các khóa đào tạo của ISOCERT - Tổ chức Chứng nhận và Giám định ISOCERT là tổ chức được chỉ định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. ISOCERT đang thực hiện các dịch vụ về chứng nhận ISO 14001:2015 và các loại chứng nhận ISO khác.

 • Khóa đào tạo Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
 • Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Các khóa học được thiết kế phù hợp với tổ chức/doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực khi mới bắt đầu tiếp cận với Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001, giúp tháo gỡ những thắc mắc, giúp doanh nghiệp vận hành và quản lý hệ thống ISO 14001 hiệu quả và tối ưu nhất.

Hình thức đào tạo linh động: 

 • Trực tiếp tại doanh nghiệp.
 • Học tại trung tâm của ISOCERT.
 • Trực tuyến hoặc online. 

4. Hướng dẫn doanh nghiệp tự áp dụng ISO 14001:2015

Doanh nghiệp muốn tự thực hiện áp dụng ISO 14001:2015 có thể tham khảo các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp về vấn đề môi trường

 • Bối cảnh trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật có liên quan môi trường của Việt Nam và quốc tế (nếu cần).
 • Yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Bước 2: Đào tạo nhân sự chuyên môn quản lý môi trường theo chuẩn ISO 14001.

Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện, áp dụng ISO 14001:2015

 • Thành lập Ban ISO và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên (có thể là nhân sự chủ chốt của mỗi bộ phận). Phải có quyết định lưu lại hồ sơ.
 • Xác định công việc cần làm theo đúng mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp được liệt kê tại bước 1.
 • Đưa ra con số cụ thể đo lường được cho từng quá trình thực hiện.
 • Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện (tài chính, con người, máy móc thiết bị, hệ thống báo cáo...).
 • Thiết lập các quy trình/hướng dẫn theo các bộ phận và có lưu lại văn bản làm hồ sơ.

Bước 4: Xác định các rủi ro/nguy hiểm bên trong và ngoài gây ra cho môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bước 5: Thiết lập chính sách môi trường

Chính sách môi trường bao gồm định hướng và tầm nhìn về việc kiểm soát những hoạt động/quy trình liên quan đến môi trường trong một giai đoạn dài hạn và mục tiêu môi trường cho từng năm.

Bước 6: Xác định các chỉ tiêu, thông số cụ thể về môi trường

 • Xác định các vấn đề/nguy cơ xảy ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có tác động đến môi trường.
 • Đưa ra các thông số, tiêu chí cụ thể để kiểm soát các vấn đề/nguy cơ phát sinh.

Bước 7: Xây dựng quy trình và hướng dẫn theo ISO 14001:2015

Dựa vào các bước trên xây dựng:

 • Việc cần làm, người phụ trách và cách làm như thế nào.
 • Các cách làm được quy chuẩn hóa bằng văn bản, biểu mẫu.
 • Hệ thống kiểm tra và kiểm soát trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Bước 8:  Vận hành theo quy trình/hướng dẫn

Ghi chép và lưu hồ sơ, có giám sát định kỳ.

Áp dụng hệ thống môi trường vào quy trình/hướng dẫn sản xuất kinh doanh/dịch vụ, thời gian vận hành phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp để đảm bảo hệ thống phù hợp và vận hành ổn định.

Bước 9: Đánh giá hiệu quả sau khi áp dụng ISO 14001:2015 (tối thiểu 1 năm/lần)

 • Lãnh đạo đánh giá sự phù hợp và liên tục của hệ thống quản lý môi trường; tính hiệu quả của hệ thống và tạo điều kiện để cải tiến, tối ưu hệ thống
 • Việc đánh giá sẽ được đo lường bằng các chỉ số từ kết quả đánh giá nội bộ hoặc từ thông tin của khách hàng.

Bước 10: Đăng ký chứng nhận với tổ chức được chỉ định

ISOCERT được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Giấy chứng nhận do ISOCERT cấp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Giấy chứng nhận được thừa nhận toàn cầu.

>>>Cộng đồng nhận xét gì về ISOCERT:  VTV; Vnexpress; DantriCafef; Vietnamnet; Hà Nội mới...

5. Danh mục tài liệu bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015:

 • Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý môi trường.
 • Chính sách môi trường.
 • Quy trình nhận diện, giải quyết rủi ro và cơ hội.
 • Quy trình xác định và đánh giá khía cạnh môi trường.
 • Quy trình xác định các yêu cầu của luật và các yêu cầu khác.
 • Các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và kế hoạch để đạt được.
 • Quy trình kiểm soát việc thực hiện.
 • Quy trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp.

Ngoài các tài liệu trên, còn nhiều tài liệu khác không bắt buộc nhưng cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý môi trường.

6. Quy trình cấp chứng nhận ISO 14001:2015
Về quy trình và thủ tục cấp chứng nhận ISO 14001 tùy vào đơn vị thứ 3 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận, nhưng cơ bản sẽ được diễn ra theo trình tự như sau: 

Bước 1: Đăng ký cấp chứng nhận ISO 14001 với tổ chức chứng nhận độc lập thuộc bên thứ 3.
Bước 2: Chuẩn bị kế hoạch tổ chức cuộc đánh giá. 
Bước 3: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường giai đoạn 1 (đánh giá sơ bộ nhằm xác định mức độ đáp ứng thực tế của hệ thống so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001).
Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường giai đoạn 2 (đánh giá chính thức)
Bước 5: Thẩm xét hồ sơ rồi kết luận về sự phù hợp.
Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 14001 cho doanh nghiệp (hiệu lực 3 năm)
Bước 7: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý môi trường 1 năm/lần.
Bước 8: Tái đăng ký chứng nhận để được cấp chứng chỉ ISO 14001 trước khi chứng chỉ cũ hết hiệu lực. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 086 285 9199

Email: contacts@isocert.net

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Xem thêm: Khóa học ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp mới bắt đầu.

                  Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 14001:2015 cho doanh nghiệp

Bài viết liên quan
Tin tức mới nhất
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon messenger icon zalo
086.285.9199