Hướng dẫn doanh nghiệp bắt đầu với ISO 9001:2015

30-03-2022, 10:34 am

Bắt đầu ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp mới

1. ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO phát triển và ban hành, đưa ra những yêu cầu cơ bản cho một hệ thống quản lý đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, tiến tới nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và cũng là tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực, quy mô, không phân biệt bất kỳ tổ chức hay doanh nghiệp nào.

ISO 9001: 2015 đưa ra những yêu cầu tiêu chuẩn chỉ rõ cho doanh nghiệp thấy: việc cần làm - người nào làm - làm như thế nào

 • Việc cần làm: Doanh nghiệp chuẩn hóa các hoạt động tại phòng/ban, xưởng sản xuất, nhà máy... thành quy trình/hướng dẫn, ghi chép lại và lưu trữ hồ sơ để tất cả nhân viên trong doanh nghiệp thực hiện theo đúng mẫu. 
 • Người nào làm: Doanh nghiệp chỉ định nhân sự chủ chốt của bộ phận để thành lập nhóm xây dựng, triển khai áp dụng. ISO 9001. Đây là nhóm nhân sự sẽ xây dựng quy trình/hướng dẫn cụ thể theo đúng vị trí công việc.
 • Làm như thế nào: Quy trình/hướng dẫn được ghi chép cụ thể từng bước để thực hiện.

2. Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 9001:2015 được một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 9001:2015. Chứng nhận có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và AIF (diễn đàn công nhận quốc tế) sẽ được công nhận trên toàn thế giới. 

3. Doanh nghiệp mới bắt đầu với ISO 9001:2015 như thế nào?

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới và được ứng dụng hầu hết trong các tổ chức/doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực. ISO 9001 đang trở thành chuẩn mực bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào cũng hướng đến và xây dựng.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự nghiên cứu, triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào tổ chức mình mà không cần phải tìm bên nào tư vấn, tuy nhiên vì đây là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp có thể sẽ gặp khó khăn vì lượng kiến thức quá tải hay thuật ngữ khó hiểu. Đặc biệt, nếu tìm hiểu và nhận thức chưa đúng sẽ lạc hướng, khi ứng dụng vào tổ chức sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn có nguy cơ gây thiệt hại nặng nề, thậm chí gây khó khăn khi tiến hành xin cấp giấy chứng ISO 9001.

Doanh nghiệp nên bắt đầu ISO 9001:2015 với các khóa đào tạo của ISOCERT - Tổ chức Chứng nhận và Giám định ISOCERT là tổ chức được chỉ định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ. ISOCERT đang thực hiện các dịch vụ về chứng nhận ISO 9001:2015 và các loại chứng nhận ISO khác.

 • Khóa học Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
 • Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng ISO 9001:2015.
 • Khóa đào tạo kỹ năng thực hành, áp dụng HTQL chất lượng ISO 9001:2015.
 • Khóa đào tạo các yêu cầu chung của ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ/hướng dẫn áp dụng.

Các khóa học được thiết kế phù hợp với tổ chức/doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực khi mới bắt đầu tiếp cận với Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 giúp tháo gỡ những thắc mắc, giúp doanh nghiệp vận hành và quản lý hệ thống ISO 9001 hiệu quả và tối ưu nhất.

Hình thức đào tạo linh động: 

 • Trực tiếp tại doanh nghiệp.
 • Học tại trung tâm của ISOCERT.
 • Trực tuyến hoặc online. 

4. Hướng dẫn doanh nghiệp tự áp dụng ISO 9001:2015

Doanh nghiệp muốn tự thực hiện áp dụng ISO 9001:2015 có thể tham khảo các bước cơ bản như sau:

Bước 1:  Xác định mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thỏa mãn các yêu cầu cơ bản sau:

 • Yêu cầu của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ (chất lượng, hình dạng, mẫu mã...).
 • Đáp ứng yêu cầu về quy định của pháp luật (ví dụ nếu doanh nghiệp về xây dựng cần đáp tứng tiêu chuẩn QCVN 16:2019/BXD).
 • Bản thân doanh nghiệp mong muốn điều gì (kiểm soát chi phí, chất lượng, quy trình sản xuất...).
 • Yêu cầu khác của doanh nghiệp tùy theo đặc thù ngành nghề.

Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện, áp dụng ISO 9001:2015

Để áp dụng ISO 9001:2015 cần phải có một kế hoạch chuẩn bị được tiến hành theo các bước sau:

 • Thành lập Ban ISO và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên (có thể là nhân sự chủ chốt của mỗi bộ phận). Phải có quyết định lưu lại hồ sơ.
 • Xác định công việc cần làm theo đúng mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp được liệt kê tại bước 1.
 • Đưa ra con số cụ thể đo lường được cho từng quá trình thực hiện.
 • Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện (tài chính, con người, máy móc thiết bị, hệ thống báo cáo...).
 • Thiết lập các quy trình/hướng dẫn theo các bộ phận và có lưu lại văn bản làm hồ sơ.

Bước 3: Thực hiện áp dụng ISO 9001:2015

 • Áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào toàn bộ các công việc đã được liệt kê trong bước 2. Kiểm soát dựa theo các hướng dẫn, quy trình đã thiết lập và ban hành hoặc phân công người giám sát.
 • Xác nhận kết quả các quá trình sau khi thực hiện đạt được mục tiêu đặt ra.
 • Lưu trữ hồ sơ của tất cả các quá trình thực hiện và giám sát.

Bước 4: Đánh giá hiệu quả sau khi áp dụng ISO 9001:2015

Đánh giá giúp doanh nghiệp cải tiến và tối ưu hệ thống quản lý chất lượng. Việc đánh giá sẽ được đo lường bằng các chỉ số từ kết quả đánh giá nội bộ hoặc từ thông tin của khách hàng.

Bước 5: Cải tiến và tối ưu

Để thực hiện tốt, doanh nghiệp tham khảo thêm về các điều khoản của ISO 9001:2015 và để nhanh nhất, có thể tham gia khóa học ISO 9001:2015 để đỡ mất thời gian và tốn kém thêm nhiều chi phí.

Bước 6: Đăng ký chứng nhận với tổ chức được chỉ định

ISOCERT được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Giấy chứng nhận do ISOCERT cấp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Giấy chứng nhận được thừa nhận toàn cầu.

>>>Cộng đồng nhận xét gì về ISOCERT:  VTV; Vnexpress; DantriCafef; Vietnamnet; Hà Nội mới...

5. Danh mục tài liệu bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần có:

 • Sổ tay chất lượng
 • Phạm vi hệ thống quản lý chất lượng
 • Sơ đồ quy trình tổ chức
 • Mục tiêu chất lượng sản phẩm
 • Hồ sơ đánh giá yêu cầu sản phẩm, dịch vụ
 • Hồ sơ đào tạo, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm
 • Hồ sơ về đầu vào thiết kế và phát triển
 • Theo dõi và kiểm tra các hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị
 • Ghi lại đánh giá đầu ra thiết kế và phát triển
 • Biên bản thay đổi thiết kế và phát triển
 • Hồ sơ thiết kế và kiểm soát phát triển
 • Hồ sơ thiết kế và đầu ra phát triển 
 • Hồ sơ kiểm soát thay đổi cung cấp dịch vụ sản xuất/dịch vụ
 • Kết quả giám sát và đo lường
 • Đặc điểm của sản phẩm được sản xuất và dịch vụ cung cấp
 • Bản ghi sự phù hợp của sản phẩm/dịch vụ với các tiêu chí chấp nhận
 • Bản ghi kết quả đầu ra không phù hợp
 • Chương trình kiểm toán nội bộ
 • Kết quả hành động khắc phục
 • Kết quả rà soát quản lý

Ngoài các tài liệu trên, còn nhiều tài liệu khác không bắt buộc nhưng cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, nâng cao hiệu quả của Hệ thống Quản lý An toàn Chất lượng.

6. Quy trình cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Về quy trình và thủ tục cấp chứng nhận ISO 9001 tùy vào đơn vị thứ 3 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận, nhưng cơ bản sẽ được diễn ra theo trình tự như sau: 

 • Bước 1: Đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001 với tổ chức chứng nhận độc lập thuộc bên thứ 3.
 • Bước 2: Chuẩn bị kế hoạch tổ chức cuộc đánh giá. 
 • Bước 3: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 1 (đánh giá sơ bộ nhằm xác định mức độ đáp ứng thực tế của hệ thống so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001).
 • Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2 (đánh giá chính thức)
 • Bước 5: Thẩm xét hồ sơ rồi kết luận về sự phù hợp.
 • Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 9001 cho doanh nghiệp (hiệu lực 3 năm)
 • Bước 7: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý chất lượng 1 năm/lần.
 • Bước 8: Tái đăng ký chứng nhận để được cấp chứng chỉ ISO 9001 trước khi chứng chỉ cũ hết hiệu lực. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 086 285 9199

Email: contacts@isocert.net

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Xem thêm:   Dịch vụ Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho mọi doanh nghiệp

                     Khóa học ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp mới bắt đầu.

Bài viết liên quan
Tin tức mới nhất
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon zalo
0976.389.199