ISO 14001:2015 - Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ngành Giáo dục

25 đánh giá | Đã bán: 69
Mô tả/Lợi ích
Đáp ứng được những yêu cầu và quy định của pháp luật và nhà nước. Giảm nguy cơ, chi phí và án phạt về vấn đề môi trường. Nâng cao hình ảnh của tổ chức và niềm tin của học viên. Đánh giá 1 lần, cấp 1 chứng chỉ, được chấp nhận ở mọi nơi.
ISOCERT Cam kết

Tiết kiệm chi phí

Tăng lợi nhuận

Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Đáp ứng yêu cầu khách hàng

Thông tin chi tiết

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2011, Việt Nam có gần 12.000 trường học từ cấp Mầm non đến Đại học. Theo xu hướng hiện đại hóa ngành giáo dục và dân số tiếp tục tăng trong tương lai, những tổ chức giáo dục này sẽ là những người tiêu thụ năng lượng và tài nguyên khổng lồ, do đó việc áp dụng ISO 14001 - Hệ thống Quản lý Môi trường sẽ giúp những tổ chức này hưởng lợi từ các hành động kiểm soát chi phí nội bộ và tác động môi trường (rủi ro, phòng ngừa và khắc phục). Tuy nhiên, ISO 14001 lại đang bị các tổ chức giáo dục "lạnh nhạt" hoặc "bỏ qua" mà không nhận ra những lợi ích từ việc áp dụng và có chứng nhận ISO 14001.

1. Những vấn đề môi trường tổ chức giáo dục gặp phải

Các vấn đề về môi trường thường bị các tổ chức giáo dục bỏ qua vì cho rằng đây không phải là lĩnh vực sản xuất hay kinh doanh hàng hóa để tạo ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường, nhưng thực tế tác động đến từ con người và cơ sở vật chất trong giáo dục đến môi trường có thể là rất lớn. Dưới đây là một số nguy cơ tiềm ẩn mà ISO 14001 có thể hỗ trợ nhận biết và giải quyết:

 • Cơ sở hạ tầng/Tiện ích: Các trường học là nơi tiêu thụ điện rất lớn. Nước: Với số lượng lên đến hàng chục triệu học sinh và nhân viên, giáo viên trong trường, lượng nước tiêu thụ từ các trường học là một số lượng đáng kể.
 • Hàng tiêu dùng: Các cơ sở giáo dục là những đơn vị mua hàng với số lượng lớn. Các thiết bị, dụng cụ hàng ngày như giấy, máy in, mực, thiết bị công nghệ thông tin, đồ nội thật, thiết bị thể thao và các dịch vụ cho chính cơ sở vật chất, mỗi thứ đều có khả năng tác động đến môi trường.
 • Rác thải, thực phẩm và tái chế: Hàng ngày học sinh và nhân viên, giáo viên ở tại trường từ 8-10 tiếng, lượng thức ăn và rác thải là đáng kể và cần phải được quản lý, xử lý một cách hợp lý và chính xác.
 • Khí thải (từ ô tô và hoạt động ngoại khóa): Với số lượng học sinh, nhân viên, giáo viên đến trường hằng ngày cùng các hoạt động ngoại khóa sẽ là rủi ro tiềm ẩn tác động không nhỏ đến môi trường.

Trong những năm gần đây, nhiều cơ sở giáo dục đã bắt đầu thực hiện "chương trình bền vững" để giảm tác động môi trường từ các hoạt động trong và ngoài trường học. Việc lựa chọn và thực hiện giải pháp xử lý dựa vào tiêu chuẩn ISO 14001 mang lại nhiều lợi ích trong việc giảm thiểu môi trường từ các cơ sở giáo dục.

2. Tại sao tổ chức giáo dục cần chứng nhận ISO 14001

ISO 14001 là tiêu chuẩn cho Hệ thống Quản lý Môi trường đưa ra các yêu cầu để tổ chức tuân theo khi tạo và duy trì hệ thống quản lý môi trường của họ. Đối với hệ thống giáo dục, ISO 14001 giúp quản lý tác động của cơ sở giáo dục gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, bao gồm quản lý tài nguyên, ngăn ngừa ô nhiễm và thay đổi văn hóa.

Chứng nhận ISO 14001 là minh chứng tổ chức giáo dục của bạn quan tâm đến hoạt động môi trường và đang tích cực quản lý nó. Các bên liên quan sẽ có xu hướng cân nhắc và ưu tiên những tổ chức giáo dục có nhiều chính sách và hoạt động bền vững như quản lý chất lượng; bảo vệ môi trường; bảo vệ an toàn cho người lao động; tiết kiệm năng lượng...

Dưới đây là những lý do tổ chức giáo dục cần ISO 14001:

- Nâng cao uy tín của tổ chức giáo tổ chức: Chứng nhận ISO 14001 giúp tổ chức đào tạo nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nó khẳng định rằng trường của bạn có các chương trình và hành động bảo vệ cũng như giáo dục cho học sinh về vấn đề môi trường và phát triển bền vững trong tương lai.

- Giảm thiểu rủi ro về pháp lý khi sai phạm các vấn đề liên quan đến môi trường: Nhờ các chính sách môi trường và các hành động kiểm soát các hoạt động của con người và cơ sở vật chất/thiết bị giảm tác động đến môi trường; có các phương pháp khắc phục và phòng ngừa khi xảy ra sự cố môi trường sẽ giúp làm giảm chi phí và bị ảnh hưởng bởi pháp lý.

- Tuân thủ các yêu cầu của chiến lược phát triển về môi trường của Nhà nước cùng các quy định pháp luật đi kèm.

- Phát triển các cơ hội mới cho các dự án tư vấn và hợp tác với các bên liên quan.

- Đưa vào chương trình giảng dạy trong trường để thế hệ tương lai biết xây dựng và bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Tổ chức giáo dục không bắt buộc phải áp dụng ISO 14001, nhưng ISO 14001 được coi như tấm "thẻ xanh" giúp tổ chức dễ dàng nâng cao niềm của chính phủ, học viên, nhà tuyển dụng và các bên liên quan khác. Hiện nay, rất nhiều tổ chức giáo dục đã chú ý đến áp dụng ISO 14001, tiên phong đi trước với chứng nhận ISO 14001 và đạt được nhiều thành công với tỉ lệ mức độ hài lòng, tin tưởng của xã hội vào tổ chức.

3. Lợi ích của Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 trong các tổ chức giáo dục

Việc triển khai ISO 14001 trong cơ sở giáo dục cần phải đáp ứng chặt chẽ đến từ tiêu chuẩn đã được thế giới công nhận. Sau khi áp dụng thành công, cơ sở giáo dục có thể xin cấp Chứng nhận ISO 14001 để làm minh chứng gia tăng thêm niềm tin cho học viên, phụ huynh và người tuyển dụng; nâng cao uy tín của trường học và phát triển bền vững lâu dài.

Dưới đây là một số lợi ích khi áp dụng và có chứng nhận ISO 14001:

3.1 Giảm thiểu lãng phí và quản lý sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả

Cơ sở hạ tầng/Tiện ích: 

 • Kế hoạch chiến lược được đưa ra để kiểm soát việc sử dụng điện và các tiện ích khác. Một tỷ lệ lớn điện năng sẽ được tiết kiệm bằng cách đảm bảo các lớp học, hành lang và khu vực khác tắt điện khi cần thiết (sử dụng các thiết bị thông minh như đèn cảm biến, pin mặt trời...).
 • Cân nhắc việc tiêu thụ nước và khuyến khích mọi người sử dụng tiết kiệm bằng cách giáo dục bằng các chiến dịch truyền thông cho học sinh, nhân viên, giáo viên.

Hàng tiêu dùng: 

 • Xây dựng chính sách đề cập đến “phương pháp tốt nhất” để giảm tiêu thụ. 
 • Đảm bảo sử dụng in hai mặt, tránh in màu nếu có thể và hộp mực in được tái chế. 
 • Truyền thông và giáo dục học sinh, đào tạo nhân viên, giáo viên.
 • Sử dụng tiêu chí môi trường để bổ sung cho chính sách mua hàng - đảm bảo rằng  cân nhắc đến các vấn đề môi trường khi thực hiện mua hàng, đồng thời thông báo cho nhà cung cấp để họ đáp ứng các tiêu chí này.

Rác thải, thực phẩm và tái chế: 

 • Truyền thông và giáo dục học sinh, đào tạo nhân viên và giáo viên thực hiện quản lý và xử lý rác thải, đồ tái chế.
 • Yêu cầu nhà cung cấp thực hiện các hành động bảo vệ môi trường đối với nguồn hàng cung cấp để giảm thiểu chất thải và đảm bảo chúng được tái chế một cách thông minh nhất có thể để giảm lượng rác thải ra môi trường.
 • Đảm bảo chai nhựa được học sinh, nhân viên, giáo viên sử dụng được tái chế.
 • Truyền thông về các chính sách, chiến lược và mục tiêu về môi trường.

Khí thải: 

 • Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
 • Xem xét các sáng kiến để cung cấp đạp xe đến trường.

4. Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 được một tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận ISO 14001.

Chứng nhận có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và AIF (diễn đàn công nhận quốc tế) sẽ được công nhận trên toàn thế giới.

FAQ câu hỏi thường gặp
Q

A

Ngành giáo dục hoàn toàn hướng đến con người, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực, cũng như bồi dưỡng nhân tài cho xã hội, nhưng trong quá trình hoạt động không tránh khỏi việc mang đến nhiều mối nguy hại ảnh hưởng tới môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp tới biến đổi khí hậu.

Vì vậy, việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường và có chứng nhận ISO 14001 sẽ rất quan trọng nếu tổ chức đặt sứ mệnh của mình vào nâng cao quy trình, chất lượng của những máy móc, trang thiết bị, nguồn lực được sử dụng cho đào tạo, giúp bảo vệ môi trường, đóng góp vào phát triển cộng đồng. Ngoài ra, chứng nhận ISO 14001 có thể đem lại những lợi ích sau:

- Đảm bảo tổ chức đáp ứng các yêu cầu của học viên và hoạt động cạnh tranh.

- Giảm thiểu rủi ro khi có các sai phạm liên quan đến quy định của pháp luật về môi trường.

- Chính phủ, học viên có niềm tin vào quy trình quản lý được được xây dựng bằng những tiêu chuẩn và quy trình giúp bảo vệ môi trường được quốc tế công nhận.

Q

A

Tổ chức có thể tự làm được, chỉ cần đọc tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001 và áp dụng theo yêu cầu của nó.

Tuy nhiên, rủi ro sẽ cao hơn nếu tổ chức không hiểu rõ do nhiều từ chuyên ngành khó hiểu và không biết áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào đâu. Vì vậy, hãy đọc kỹ tiêu chuẩn và tìm hiểu những khóa đào tạo về tiêu chuẩn ISO 14001 để có thể đạt được kết quả tổ chức mong muốn.

Q

A

Giấy chứng nhận ISO 14001 hoàn toàn có thể được mua được, tuy nhiên chứng chỉ ISO có thể coi là một loại hàng hóa có tính chất đặc biệt liên quan đến niềm tin của người sử dụng cũng như các bên quan tâm (khách hàng, chủ đầu tư...) đến doanh nghiệp, vì vậy tổ chức/doanh nghiệp nên cân nhắc về việc mua giấy chứng nhận để tránh làm tổn thương chính doanh nghiệp hoặc khách hàng của mình.

Q

A

LƯU Ý: Theo yêu cầu pháp luật Việt Nam, trước khi được tổ chức chứng nhận đồng ý cấp ISO 14001:2015, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

1. Đăng ký sổ chủ nguồn thải với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức đặt cơ sở, nhà máy.

2. Có thiết kế và sơ đồ xử lý nước thải.

3. Có kế hoạch bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

4. Hệ thống PCCC đã được Sở PCCC phê duyệt.

5. Có hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại.

6. Sử dụng hóa chất.

7. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo kế hoạch được phê duyệt.

Q

A

Tổ chức/doanh nghiệp cần lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO là không phải tất cả các tổ chức chứng nhận đều được CÔNG NHẬN.

Hiện Việt Nam có hơn 90 tổ chức chứng nhận ISO đã đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ.

Dấu hiệu nhận biết tổ chức chứng nhận ISO uy tín:

- Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận theo lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận.

- Tổ chức chứng nhận được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động (Ví dụ ISOCERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

- ISOCERT được BOA (văn phòng công nhận thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng chỉ công nhận đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

- Giấy chứng nhận ISO 14001 do ISOCERT cấp cho doanh nghiệp có dấu của BOA (tổ chức công nhận quốc tế) và dấu IAF (diễn đàn công nhận quốc tế). Giấy chứng nhận được thừa nhận toàn cầu. Đánh giá 1 lần, cấp 1 chứng chỉ, được chấp nhận ở mọi nơi.

Câu chuyện thành công của đối tác
Công ty TNHH UTRACON Việt Nam Bí quyết thành công của SABECO Tổng công ty Đông Bắc LICOGI 13 Thành Đạt Thép Shengli Việt Nam
Doanh Nghiệp Bảo Vệ Môi Trường “Ghi Điểm” Với Khách Hàng Nhờ Bộ 03 Tiêu Chí ISO 9001- ISO 14001 - ISO 45001
Công ty TNHH UTRACON Việt Nam, dù mới xuất hiện tại VN chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực thiết kế thi công các công trình cầu, dân dụng và công nghiệp.
Trong số các doanh nghiệp mà ISOCERT từng làm việc, UTRACON Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thỏa mãn với cả bộ 03 tiêu chí:
+ ISO 9001 - Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng
+ ISO 14001 - Chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường
+ ISO 45001- Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý An Toàn Và Sức Khỏe Lao Động.
Các hệ thống ISO này được xem là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức. Chứng nhận ISO đã chứng minh được trách nhiệm của UTRACON Việt Nam đối với chất lượng sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng, môi trường toàn cầu cũng như sự an toàn và sức khỏe cho người lao động.
Với 03 “giấy thông hành” này, Utracon đã tham gia dự án: cầu Bắc Hưng Hải và đường dẫn (dự án đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên); thi công nhiều hạng mục phức tạp dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông; cầu Thủ Thiêm 2 - TPHCM. Ghi điểm với khách hàng, UTRACON Việt Nam trở thành đối tác tin cậy trong ngành xây dựng nhờ mục đích hướng đến 2 chữ "CỘNG ĐỒNG" – một xã hội chất lượng, an toàn và phát triển thịnh vượng.
Bí quyết thành công của SABECO nhờ áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Thương hiệu nổi tiếng về sản xuất đồ uống (SABECO), doanh nghiệp cùng với hãng bia Habeco đóng góp hơn 14 tỉ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Đây là một trong số những khách hàng của ISOCERT và bí quyết làm nên thành công của SABECO là nhờ vào hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.
Nhà máy Bia Sài Gòn đã đạt các chứng nhận:
+ Chứng nhận ISO 9001: 2015;
+ Chứng nhận ISO 14001:2018;
+ Chứng nhận ISO 22000:2005;
+ Chứng nhận HACCP;
+ Một số nhà máy thực hiện kiểm toán năng lượng và có hệ thống quản lý về năng lượng đạt tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
Tất cả các đơn vị thành viên tuân thủ và tổ chức đánh giá định kỳ 6 tháng/lần để đảm bảo sự tuân thủ. Những giải pháp cải tiến liên tục và đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế nhờ hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của doanh nghiệp đã làm nên thành công của SABECO, mở ra cơ hội giúp sản phẩm của doanh nghiệp chiến thắng trong các cuộc thi, giải thưởng lớn quốc tế được đánh giá toàn diện từ chất lượng sản phẩm cho đến thiết kế bao bì.
Thương hiệu “Đông Bắc”, Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam thành công nhờ ISO 45001
Tổng công ty Đông Bắc là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, là khách hàng của ISOCERT đã đạt chứng nhận ISO 45001. Thương hiệu ‘Đông Bắc" luôn được đánh giá và xếp hạng Top đầu của các doanh nghiệp quân đội và Top 100 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Với đặc thù chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, giám sát và thi công công trình dân dụng; công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và cảng đường thủy.
Để đảm bảo Tổng công ty phát triển ổn định và tăng sức cạnh tranh, Đông Bắc đã đổi mới toàn diện, từ chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư đổi mới thiết bị, áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại... không ngừng cung cấp các sản phẩm có chất lượng cùng với các mô hình dịch vụ năng động nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi khách hàng.
LICOGI 13 Thành Đạt thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng ISO 9001.
Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt là đơn vị sản xuất và cung ứng gạch bê tông uy tín trong cộng đồng xây dựng.
Với chứng chỉ ISO 9001, LICOGI 13 Thành Đạt đã thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng bằng CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, HIỆU QUẢ của từng sản phẩm, dịch vụ. Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ổn định, triển vọng phát triển tốt, thu hút nhiều nhà đầu tư bằng các hoạch định chiến lược rõ ràng và bài bản.
LICOGI 13 được đánh giá là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và ổn định, có khả năng tự chủ tài chính, có triển vọng phát triển tốt, độ rủi ro thấp, tham gia thi công các công trình trọng điểm quốc gia và đa dạng ở nhiều lĩnh vực: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà ga T1 Sân bay Nội Bài, nhà máy nhiệt điện Phả lại, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà quốc hội mới; các Tòa nhà của Handico, Viwaseen, FLC…
Shengli Việt Nam tiêu thụ 700.000 tấn gang thép mỗi năm thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường nhờ ISO 14001
Shengli là một trong những nhà máy sản xuất gang thép lớn nhất miền Bắc có nhà máy 28.2 ha tại Thái Bình, nổi tiếng với thương hiệu Thép Mỹ-VMS tiêu thụ 700.000 tấn gang thép chất lượng mỗi năm, hiện đã có mặt tại hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam và 8 quốc gia trên thế giới. Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gang thép, Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengli Việt Nam luôn đặt mục tiêu nâng cao thị phần tại thị trường Việt Nam và quốc tế, chú trọng đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tốt nhất.
ISOCERT đã đồng hành và cấp giấy chứng nhận ISO 14001, giúp Shengli thực hiện lời hứa với khách hàng và thực hiện sứ mệnh bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương.
Danh sách khách hàng
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Hỏi và đáp (0 bình luận)

Khách hàng đánh giá, nhận xét
0/5
 • 5
  0
 • 4
  0
 • 3
  0
 • 2
  0
 • 1
  0
Chọn đánh giá của bạn
Quá tuyệt vời
Chi tiết đánh giá

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ / Sản phẩm bạn đã xem
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon zalo
0976.389.199