ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Khóa Đào Tạo Kỹ Năng Thực Hành Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 Tại Doanh Nghiệp

ISOCERT cam kết:

icon    Thực hiện trên toàn quốc

icon   Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình

đăng ký doanh nghiệp của bạn


GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC


 Khóa học này giúp học viên hiểu được khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp một sự phân tích xuyên suốt các yêu cầu của các Tiêu chuẩn, các phương pháp tiếp cận quá trình và các cơ hội tạo ra một hệ thống quản lý , đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 Khóa học tập trung vào tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mục đích không phải là dạy cho học viên những cái “phải làm” của tiêu chuẩn, mà là để hiểu các yêu cầu và điều khoản của tiêu chuẩn như thế nào, và làm thế nào để tích hợp các thủ tục với các quá trình trong hệ thống của một tổ chức.

 

 

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ


Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

✓ Hiểu được cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

✓ Hiểu được phương pháp tiếp cận quá trình cơ bản

✓ Nhận biết được các ưu thế và thách thức trong việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng. 

✓ Hiểu cách thiết lập của các yêu cầu và điều khoản trong tiêu chuẩn

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 1. Khái quát về ISO 9001:2015  trong hệ thống các tiêu chuẩn ISO
 2. Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình tiếp cận. 
 3. Lý do áp dụng ISO 9001:2015.
 4. Xem xét yêu cầu và điều khoản của các tiêu chuẩn và mối tương quan:
 5. Phân tích chi tiết các điều khoản
 6. Những điểm tương đồng và tích hợp 
 7. Phương pháp tiếp cận quá trình 
 8. Xác định chính sách và mục tiêu
 9. Kiểm soát quá trình tích hợp 
 10. Kiểm soát cải tiến liên tục
 11. Các bài tập, thảo luận nhóm
 12. Tổng kết
 13. Bài thi 


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 

 • Đại diện lãnh đạo về Chất lượnge cũng như cấp nhân viên liên quan đến quá trình áp dụng  yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, và chuẩn bị tham gia vào khóa Đào tạo “Đánh giá viên nội bộ tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Các chuyên gia muốn tìm phương pháp hiệu quả để tích hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.

 

ĐIỀU KIỆN


Không bắt buộc

ajax-loader