ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG

Khóa học LEAN và SIX SIGMA

ISOCERT cam kết:

đăng ký doanh nghiệp của bạn


     1.    CAM KẾT 
         Chuyên gia dầy dặn kinh nghiệm, nhiệt tình, thân thiện
     Bài giảng đào tạo được thiết kế riêng cho doanh nghiệp
     Được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng vận dụng mô hình cải tiến năng suất chất lượng -  LEAN VÀ SIX SIGMA
     Giảm chi phí sản xuất thông qua giảm thiểu lãng phí.
     Rút ngắn thời gian sản xuất và cung cấp dịch vụ
     Giảm thiểu sai lỗi trong quá trình sản xuất và cung cấp. 
2.    TỔNG QUAN KHÓA HỌC
     Sản xuất Tinh gọn, đơn giản là tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng bằng cách loại bỏ các hoạt động được coi là lãng phí. Bất kỳ hoạt động hay quá trình nào sử dụng nguồn lực, phát sinh thêm chi phí hoặc thời gian mà không tạo ra giá trị đều được coi là cơ hội cải tiến. Một trong những khía cạnh quan trọng của Sản xuất Tinh gọn là việc tập trung vào các cải tiến ‘ở cấp độ hệ thống' thay vì cải tiến từng phần. Kiến thức này, kết hợp với hiểu biết về cách thức để loại bỏ sự lãng phí sao cho phù hợp, là điều tối quan trọng để thực hiện thành công bất kỳ hoạt động Sản xuất Tinh gọn 
     Six Sigma là phương pháp tiếp cận và là phương pháp luận có tính nguyên lý, dựa trên số liệu để loại bỏ phế phẩm và tối uu hóa thiết kế của sản phẩm và quá trình (Hướng đến mức biến động Six Sigma từ giá trị trung bình đến giới hạn kỹ thuật gần nhất) từ chế tạo đến    giao dịch, từ sản xuất đến cung cấp dịch vụ.

3.    MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất chương trình này, học viên có thể:
     Hiểu được nền tảng kiến thức về Lean (Phương pháp tinh gọn);
     Nắm được tác dụng của những công cụ cải tiến trong Lean;
     Hiểu được nền tảng kiến thức về Six Sigma;
     Nắm được cách áp dụng các công cụ phân tích thống kê trong Six Sigma;
     Hiệu quả của sự kết hợp Lean & Six Sigma;
     Cách vận dụng các công cụ cải tiến của Lean Six Sigma vào sản xuất và kinh doanh: công cụ đơn giản, dễ thực hiện nhưng đạt hiệu quả tối ưu.
     Xác định cơ hội để loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệpvà giảm các hoạt động lãng phí
     Nắm được các nguyên tắc cơ bản và mục đích của Six Sigma đang thực hiện trong như là một chương trình về chất lượng của doanh nghiệp.
     Nắm được khái niệm về phương pháp cải tiến DMAIC
4.     ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Khóa đào tạo này dành cho tất cả những ai muốn đạt được hiệu quả vận hành xuất sắc, và bất kỳ người nào muốn tìm hiểu thêm về hai phương pháp quan trọng này và tác động kết hợp của chúng.
5.    NỘI DUNG KHÓA HỌC
     Khai mạc và giới thiệu
     Giải thích chiến lược tinh gọn, các lãng phí và nguyên tắc thực hiện
     Công cụ và kỹ thuật tinh gọn
     Nguồn gốc, khái niệm, quá trình của Six Sigma
     Thực hành và thi cuối khóa
     Tổng kết và kết thúc khóa học
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
    Thời gian    Nội dung
Ngày 1    
1.    Khai mạc và giới thiệu
2.    Giải thích chiến lược tinh gọn, các lãng phí và nguyên tắc thực hiện
    Giải thích chiến lược tinh gọn
    Tác động của Tinh gọn lên Lợi nhuận Kinh doanh
    ‘Giá trị' so với Lãng phí
    7 Lãng phí Chủ yếu trong Hoạt động Sản xuất
    5 Nguyên tắc trong vai trò là Lộ trình thực hiện
3.    Công cụ và kỹ thuật tinh gọn
    Tổng quát về các công cụ và kỹ thuật tinh gọn
    Câu chuyện về Sự thành công nhờ Sản xuất Tinh gọn
     Tổng kết ngày 1

Ngày 2    Ôn tập ngày 1
4.    Nguồn gốc, khái niệm, quá trình của Six Sigma
    Nguồn gốc của Six Sigma
    Six Sigma là gì?
    Tác động của việc Thực hiện Six Sigma
    Đo lường Độ biến động Đầu ra của Quá trình
    Tính toán & Cấp độ Sigma của Quá trình
    Mối quan hệ với Chi phí Chất lượng Kém (COPQ)
    Quá trình DMAIC của Six Sigma 一 Cách tiếp cận theo Từng bước
    Áp dụng Công cụ & Kỹ thuật Six Sigma - Tổng quan
    Các ví dụ về ứng dụng công cụ & kỹ thuật Six Sigma
Ngày 3    5.    Thực hành và thi cuối khóa
6.    Tổng kết và kết thúc khóa học

Chi phí khóa học

Chi phí: ………………../ 1 Sản phẩm
(Xin vui lòng thanh toán trước khi khóa học bắt đầu)
Lưu ý: 
Chi phí trên bao gồm học phí, chi phí chứng chỉ, ăn trưa, ăn nhẹ
Chi phí trên đã bao gồm 10% VAT
Thời lượng và Địa điểm đào tạo
Thời lượng: 03 ngày    /2020
Đia điểm đào tao: …………………………………………………………………………….
Giảng viên và Ngôn ngữ đào tạo
Giảng viên: ……………………………………………………………………………………
Ngôn ngữ giảng dạy: …………………………………………………………………………


 

ajax-loader