Phát triển bền vững

KỶ NIỆM NGÀY TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 2020


Trái đất, ngôi nhà chung của nhân loại, đang bị tổn thương nặng nề do biến đổi khí hậu. Mặc dù, trái đất không thể nói lên lời nhưng qua những hiện tượng thời tiết cực đoan (khô hạn nghiêm trọng, bão lũ lụt, sạt lở đất, nhiệt độ trái đất tăng lên,...) chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Biến đổi khí hậu tác nhân “không hẹn mà tới”, ngoài gây những hậu quả xấu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên nó còn tác động trực tiếp nền nông nghiệp, công nghiệp, đe dọa sức khỏe tính mạng con người và sinh vật trên toàn cầu. “Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh” là một trong những chủ đề của ngày tiêu chuẩn thế giới năm nay, nó đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc cung cấp công cụ và giải pháp giúp giảm thiểu tác động về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ảnh nguồn: https://news.gsu.edu/ - cháy rừng ở Amazon, đe dọa tính mạng con người và động vật, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề

Hằng năm, ngày tiêu chuẩn thế giới được kỷ niệm vào ngày 14/10. Năm 2020 này, là lần kỷ niệm thứ 50 của ngày tiêu chuẩn thế giới. Vào ngày này mỗi năm chủ tịch của ba tổ chức đều thống nhất đưa ra một chủ đề với một thông điệp chung. 

Chủ đề năm nay là "Protecting the planet with standards" (tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh) đề cao vai trò của tiêu chuẩn trong việc:

 • Cung cấp công cụ và giải pháp giúp giảm thiểu tác động về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
 • Giúp nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng của tiêu chuẩn đối với hoạt động bảo vệ môi trường.
 • Khuyến khích sản xuất, tiêu dùng, áp dụng các quá trình, sản phẩm, công trình xanh, thân thiện với môi trường.
 • Tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp giảm thiểu tác động của sản xuất công nghiệp đối với môi trường; 
 • Tạo điều kiện tái sử dụng nguồn nhiên liệu đang trở nên hạn hẹp và sử dụng hiệu quả năng lượng
 • Bảo vệ hành tinh, bảo vệ môi trường sống thông qua các tiêu chuẩn giúp tiết kiệm năng lượng; tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu.
 • Sử dụng phương tiện vận tải ít gây ô nhiễm; quản lý chất thải; giảm dấu vết cacbon; giảm phát thải khí nhà kính giúp ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thân thiện với môi trường.

Hình ảnh: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, rác thải không được kiểm soát

Ngày tiêu chuẩn thế giới tôn vinh công lao của hàng ngàn chuyên gia đã góp phần xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp vào việc cải thiện hành tinh xanh của nhân loại. Để giảm thiểu tác động của con người lên hành tinh, chúng ta cần hành động cụ thể và có các công cụ, giải pháp phù hợp. Việc tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp giảm thiểu tác động của sản xuất công nghiệp đối với môi trường. 

Một số tiêu chuẩn mà ISO xây dựng đóng góp giúp bảo vệ hành tinh, chúng ta có thể kể đến một số tiêu chuẩn nổi bật như: 

 

Hình ảnh: Amazon Lá phổi của trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu kinh tế - xã hội. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho phép một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến đặt ra đối với hệ thống quản lý môi trường của mình. 

ISO 14001 được ví như một công cụ giúp tổ chức cải thiện môi trường thông qua mô hình: Hoạch định - thực hiện - kiểm tra - hành động (PDCA)

Hoạch định: Thiết lập các mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết để đạt được các kết quả phù hợp với chính sách môi trường của tổ chức

Thực hiện: Thực hiện các quá trình theo hoạch định.

Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình dựa trên chính sách môi trường, bao gồm cả các cam kết, các mục tiêu về môi trường và chuẩn mực hoạt động của tổ chức, và báo cáo các kết quả. 

Hành động: Thực hiện các hành động nhằm cải tiến liên tục.

 

Hình ảnh: Môi trường xanh sạch đẹp 

ISO 50001 - Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001:2012 nhằm giảm phát thải khí nhà kính và các tác động môi trường khác có liên quan cũng như chi phí năng lượng thông qua quản lý năng lượng một cách hệ thống. Nó cung cấp một khuôn khổ các quy định để thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.Giám sát và giảm tác động môi trường để đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu tiêu hao năng lượng của chính phủ. 

Tiêu chuẩn này dựa trên khuôn khổ cải tiến liên tục: Hoạch định - thực hiện - kiểm tra - hành động (PDCA) và kết hợp quản lý năng lượng vào thực tiễn hàng ngày của tổ chức. 

Hoạch định: Tiến hành xem xét năng lượng và thiết lập đường cơ sở, các chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPls), các mục tiêu, chỉ tiêu và kế hoạch hành động cần thiết để mang lại kết quả giúp nâng cao hiệu quả năng lượng phù hợp với chính sách năng lượng của tổ chức;

Thực hiện: Thực hiện kế hoạch hành động quản lý năng lượng;

Kiểm tra: Theo dõi, đo lường các quá trình và các đặc trưng chính của hoạt động xác định hiệu quả năng lượng theo chính sách, mục tiêu năng lượng và báo cáo kết quả;

Hành động: Thực hiện hành động để cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng (EnMS).

Hòa nhập vào xu hướng phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường của thế giới. Tại Việt Nam, hoạt động, phong trào vì môi trường cũng được hưởng ứng mạnh mẽ, những nhà sản xuất kinh doanh cũng nhập cuộc vào bảo vệ môi trường. Sống xanh, nỗ lực vì môi trường đang là xu thế tất yếu của hiện tại. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hướng tới thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam như:

 • Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước và nước thải
 • Bộ quy chuẩn Việt Nam về khí thải & tiếng ồn
 • Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất & chất thải nguy hại
 • Bộ Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hình ảnh: Tiêu chuẩn giúp bảo vệ hành tinh xanh - sạch -đẹp

 

Việc xây dựng các tiêu chuẩn mang tính chất thân thiện với môi trường bởi tiêu chuẩn “xanh” chính là lợi thế giúp cho các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam vượt qua các rào cản mới của nước ngoài, ví dụ như rào cản đối với các sản phẩm có sử dụng chất gây ô nhiễm môi trường hay sản phẩm không thân thiện với môi trường.
 

Môi trường ô nhiễm, khói bụi, lũ lụt, thiên tai hạn hán là một thảm họa đe dọa toàn nhân loại. Bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh là công việc chung của toàn nhân loại, không phải riêng một quốc gia hay một cá nhân nào. Góp sức của mình, chung tay bảo vệ cải thiện môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta và các thế hệ tương lai sau này.

 

Theo Lá Xanh

The end !
17 loại hình sản xuất bắt buộc phải có hệ thống quản lý môi trường
10-07-2021

17 loại hình sản xuất bắt buộc phải có hệ thống quản lý môi trường

Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh ít nhiều đều ảnh hưởng đến môi trường. Nếu chúng ta đòi hỏi nó không ảnh hưởng đến môi trường thì có lẽ sẽ không có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào xảy ra. Nhưng môi trường sẽ được cải thiện hơn nếu chúng ta có trách nhiệm với nó.

Doanh nghiệp phát triển bền vững và các nguyên tắc hỗ trợ cải tiến trong 8 bước
19-01-2021

Doanh nghiệp phát triển bền vững và các nguyên tắc hỗ trợ cải tiến trong 8 bước

Một doanh nghiệp phát triển bền vững là một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận đồng thời cải thiện các điều kiện xã hội và môi trường thông qua quy trình hoạt động hay chính kết quả là các sản phẩm của họ. Bền vững cũng là một nhân tố quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển trong dài hạn và giúp họ vượt qua hay phục hồi được trước các khó khăn của thị trường hoặc khó khăn chung của xã hội.

ajax-loader