Loại khác

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Download Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Download Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 được biết đến là một tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO. Cụ thể hơn, đây là một tiêu chuẩn được các doanh nghiệp/ tổ chức áp dụng cho thống quản lý chất lượng (QMS) của mình.

Ban hành

Ngày hiệu lực

Ngày cập nhật29-12-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Tiêu Chuẩn ISO 22000 PDF

Tiêu Chuẩn ISO 22000 PDF

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQLATTP) là một quyết định chiến lược đối với một tổ chức nhằm cải tiến toàn bộ kết quả thực hiện của tổ chức về an toàn thực phẩm.

Ban hành

Ngày hiệu lực

Ngày cập nhật13-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader