Nguyễn Tấn Dũng

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).

Ban hành25/04/2012

Ngày hiệu lực11/06/2012

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

NĐ 185/2013/NĐ-CP về xử lý VPHC về thương mại, sản xuất hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

NĐ 185/2013/NĐ-CP về xử lý VPHC về thương mại, sản xuất hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban hành15/11/2013

Ngày hiệu lực01/01/2014

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

NĐ 124/2015/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 185/2013/NĐ-CP về xử lý VPHC về thương mại, sản xuất hàng cấm, bảo vệ người tiêu dùng

NĐ 124/2015/NĐ-CP sửa bổ sung NĐ 185/2013/NĐ-CP về xử lý VPHC về thương mại, sản xuất hàng cấm, bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 185/2013/NĐ-CP Ngày 15 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ban hành19/11/2015

Ngày hiệu lực5/1/2016

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

Nghị Định 127/2007/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Nghị Định 127/2007/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành01/08/2007

Ngày hiệu lực03/09/2007

Ngày cập nhật28-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị Định Số: 132/2008/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa

Nghị Định Số: 132/2008/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ban hành31/12/2008

Ngày hiệu lực01/02/2009

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader