Nguyễn Thanh Long

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do bộ trưởng bộ y tế ban hành.

Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố do bộ trưởng bộ y tế ban hành.

Ban hành05/12/2012

Ngày hiệu lực20/01/2013

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Thông tư 47/2014/TT-BYT hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do bộ trưởng bộ y tế ban hành

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau đây gọi tắt là cơ sở) được đóng thành 01 bộ theo quy định tại Điều 36 Luật an toàn thực phẩm

Ban hành11/12/2014

Ngày hiệu lực15/02/2015

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

TT 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy

TT 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy

Thông tư này quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công bố sản phẩm) đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Ban hành09/11/2012

Ngày hiệu lực25/12/2012

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

ajax-loader