ISOCERT

Phân biệt công nhận và chứng nhận


Hầu hết các doanh nghiệp khi làm chứng nhận ISO đều không tìm hiểu về công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu. Hiểu và nắm rõ những kiến thức chính xác về vai trò của tổ chức công nhận trong việc thừa nhận kết quả toàn cầu sẽ giúp ích cho doanh nghiệp bạn rất nhiều.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO chưa lưu tâm đến việc tổ chức chứng nhận có được công nhận quốc tế hay không? Và giấy chứng nhận phát hành của họ có được thừa nhận tại nhiều quốc gia và toàn cầu  không? Và chỉ đến khi doanh nghiệp có những khách hàng quốc tế, họ yêu cầu các chứng nhận hệ thống phải có giá trị quốc tế, được công nhận bởi diễn đàn công nhận (IAF) thì lúc này doanh nghiệp mới lưu tâm tới và đơn hàng có thể bị hủy vì yêu cầu này. Hiểu và nắm rõ những kiến thức chính xác về tổ chức công nhận và tổ chức chứng nhận sẽ giúp ích cho doanh nghiệp bạn rất nhiều.

Trước tiên, để hiểu rõ về công nhận và chứng nhận chúng ta cần phân biệt một số khái niệm cơ bản sau.

Phân biệt tổ chức chứng nhận và tổ chức công nhận

 

Tổ chức Chứng nhận

Tổ chức Công nhận

Định nghĩa 

Tổ chức chứng nhận (tổ chức đánh giá sự phù hợp) là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tổ chức công nhận là tổ chức thực hiện việc đánh giá, xác nhận năng lực của tổ chức chứng nhận (tổ chức đánh giá sự phù hợp) có năng lực phù hợp với các yêu cầu quy định theo tiêu chuẩn tương ứng.

Đối Tượng

Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận cho:

 • Sản phẩm, 
 • Hàng hóa, 
 • Quá trình sản xuất, 
 • Cung ứng dịch vụ, 
 • Môi trường...

Tổ chức công nhận thực hiện hoạt động công nhận cho:

 • Tổ chức chứng nhận
 • Tổ chức giám định
 • Phòng thử nghiệm
 • Phòng hiệu chuẩn

Tiêu chuẩn đánh giá

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 27001:2013; GMP, TCVN, QCVN,....

ISO/IEC 17021-1; ISO/IEC 17021-3; ….

Lĩnh vực hoạt động 

 • Chứng nhận hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001/ISO 9001
 • Chứng nhận ISO 22000:2018; 
 • Chứng nhận ISO 13485:2016
 • Chứng nhận ISO 14001:2015
 • ….
 • Công nhận tổ chức chứng nhận: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1 (TCVN ISO/IEC 17021-1) và tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-3 (TCVN ISO/IEC TS 17021-3)
 • Công nhận tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1 (TCVN ISO/IEC 17021-1) và tiêu chuẩn ISO/TS 22003 (TCVN ISO/TS 22003
 • …..

Điều kiện hoạt động tại Việt Nam

Đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Đăng ký hoạt động công nhận theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

 

Một số tổ chức

 • Một số tổ chức chứng nhận Việt Nam: ISOCERT; QUACERT; ISSQ...

 

 • Một số tổ chức chứng nhận nước ngoài có đăng ký hoạt động tại Việt Nam: BSI; BVC; SGS; TUV NORD;...

 

Chú ý: Các tổ chức chứng nhận này cấp giấy chứng nhận ISO cho các doanh nghiệp thì giá trị của giá chứng nhận là như nhau. 

 • Một số tổ chức công nhận tại Việt Nam: BOA; AOSC; Viện công nhận chất lượng Việt Nam.

 

 • Một số tổ chức công nhận nước ngoài: ANAB; DAkkS; UAKAS; …..

Chú ý: Tại Việt Nam có duy nhất BOA là thành viên của IAF (diễn đàn công nhận quốc tế)


 

Sự khác biệt của tổ chức chứng nhận được công nhận và tổ chức chứng nhận không được công nhận. 

 

 

Tổ chức chứng nhận được công nhận

Tổ chức chứng nhận không được công nhận

Giá trị thừa nhận của giấy chứng nhận

Cấp giấy chứng nhận ISO cho doanh nghiệp được chấp nhận và thừa nhận toàn cầu.

Cấp giấy chứng nhận ISO cho doanh nghiệp được chấp nhận ở mọi nơi nhưng không được thừa nhận toàn cầu.

Dấu IAF - Diễn đàn công nhận

Được phép sử dụng dấu IAF 

Không được phép sử dụng dấu IAF

Dấu tổ chức công nhận

Được phép sử dụng dấu của tổ chức công nhận

Không được phép sử dụng dấu của tổ chức công nhận

 

Lợi ích của việc chọn tổ chức chứng nhận được công nhận là gì?

Việc lựa chọn tổ chức phù hợp để thực hiện chứng nhận của bạn có thể đầy ẩn số. Việc chọn tổ chức chứng nhận đã được công nhận bởi tổ chức công nhận là một bên ký kết Thỏa thuận thừa nhận đa phương của IAF (MLA) đã chứng tỏ rằng tổ chức đó tuân thủ các thông lệ tốt nhất. Nó có đủ năng lực để cung cấp một dịch vụ nhất quán đáng tin cậy, khách quan và chính xác, đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp, được quốc tế công nhận.

Sử dụng tổ chức chứng nhận được công nhận có thể:

 • Giảm rủi ro cho việc mua sắm của bạn bằng cách loại bỏ phỏng đoán lựa chọn một tổ chức chứng nhận bằng cách cho bạn sự tin tưởng rằng bạn sẽ nhận được dịch vụ đáp ứng chặt chẽ các yêu cầu của bạn;
 • Giành được công việc kinh doanh mới đặc biệt vì việc sử dụng các dịch vụ đánh giá sự phù hợp đã được công nhận ngày càng trở thành một quy định của những người chỉ định trong cả khu vực công và tư;
 • Tiếp cận thị trường nước ngoài vì các chứng chỉ được cấp bởi các cơ quan được công nhận bởi một bên ký kết MLA của IAF được công nhận và chấp nhận trên toàn thế giới;
 • Giúp xác định thông lệ tốt nhất vì tổ chức chứng nhận được yêu cầu phải có kiến ​​thức phù hợp về lĩnh vực kinh doanh của bạn;
 • Đưa ra sự khác biệt và dẫn đầu thị trường bằng cách cho người khác thấy bằng chứng đáng tin cậy về việc thực hành tốt;
 • Thể hiện sự thẩm định trong trường hợp khởi kiện;
 • Giảm thủ tục giấy tờ và tăng hiệu quả bằng cách giảm nhu cầu kiểm toán lại doanh nghiệp của bạn.
 • Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và độ tin cậy của tổ chức chứng nhận;
 • Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận giữa các quốc gia;
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động chứng nhận tại Việt nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến.
The end !
Hài hòa cùng thịnh vượng - Đạo lý xử thế muôn đời
26-01-2021

Hài hòa cùng thịnh vượng - Đạo lý xử thế muôn đời

Con người hài hòa là con người sống trong tình yêu thương đồng loại bao la, trong sự cảm thông nỗi niềm sâu sắc. “Bình đẳng, bác ái”, “Bậc hiền nhân không có lòng, chỉ lấy lòng thiên hạ làm lòng của mình”. Nếu như trong cuộc sống ai cũng có một tấm lòng bao dung và vị tha, sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng giúp đỡ người khác, muốn cùng chia vơi nỗi khổ, muốn cùng dưỡng đầy niềm vui thì xã hội sẽ luôn luôn thái bình, không có sự chiến tranh, giành giật, đau khổ. 

Lễ công bố trao quyết định thành lập chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty cổ phần chứng nhận và giám định Quốc tế ISOCERT
10-07-2021

Lễ công bố trao quyết định thành lập chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty cổ phần chứng nhận và giám định Quốc tế ISOCERT

Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần (CP) Chứng nhận và Giám định Quốc tế ISOCERT. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020.

Ngày 11 tháng 1 năm 2021 ISOCERT mừng sinh nhật tròn 3 tuổi
10-07-2021

Ngày 11 tháng 1 năm 2021 ISOCERT mừng sinh nhật tròn 3 tuổi

Sau 3 năm thành lập kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2018, với mỗi con người ISOCERT, đó là một chặng đường không dài, cũng không ngắn nhưng nó cũng góp phần trong hành trình giúp ISOCERT ngày một phát triển và trưởng thành hơn. Đánh dấu 3 năm hoạt động không ngừng nghỉ của các thành viên trong mái nhà chung ISOCERT. Chúng tôi tự hào về điều đó!

ajax-loader