Tại Sao Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ Lại Quan Trọng?

13-07-2022, 10:05 am

Sau khi có Chứng nhận ISO, tổ chức cần hoàn thành đánh giá nội bộ theo các khoảng thời gian đã định. Đánh giá nội bộ rất quan trọng trong việc đảm bảo Hệ thống Quản lý phù hợp với mục tiêu ban đầu của tổ chức.

1. Chuyên viên đánh giá nội bộ làm gì?

Chuyên viên đánh giá nội bộ sẽ lên kế hoạch và thực hiện việc thu thập và đánh giá toàn bộ các thông tin về các quá trình của tổ chức để xác định mức độ tuân thủ của họ đối với tiêu chuẩn ISO mà họ đang được đánh giá để đảm bảo:

 • Giám sát tính hiệu quả của Hệ thống quản lý;
 • Kiểm tra sự tuân thủ với Tiêu chuẩn;
 • Đảm bảo các thủ tục phù hợp với mục đích;
 • Đạt được sự cải tiến liên tục;
 • Giảm thiểu rủi ro.

Chuyên viên đánh giá nội bộ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc đánh giá và quản lý lịch trình đánh giá của tổ chức. Họ phải độc lập với khu vực được đánh giá (ví dụ từ một bộ phận khác) và có năng lực trong việc thực hiện đánh giá. Mức độ năng lực của họ có thể được đo lường bằng bất kỳ khóa đào tạo hoặc kinh nghiệm nào trước đó. Nhiệm vụ chính của họ bao gồm:

 • Lên lịch trình kiểm tra;
 • Lựa chọn và giới thiệu cho các chuyên gia đánh giá khác;
 • Thông báo cho bên được đánh giá về một cuộc đánh giá sắp tới và những gì sẽ được đánh giá;
 • Tổ chức các cuộc họp để thông báo dự thảo quy trình đánh giá;
 • Thực hiện đánh giá (lưu đồ quy trình quản lý, các thủ tục, v.v.);
 • Xác định các khuyến nghị để cải thiện;
 • Tổ chức các cuộc họp để thảo luận về các phát hiện và điều chỉnh, cải tiến.

Lưu ý: Việc không thực hiện đánh giá nội bộ thường xuyên sẽ dẫn đến việc không tuân thủ, tổ chức không đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu khi áp dụng ISO và đạt chứng nhận ISO.

2. Tại sao cần đào tạo nhiều chuyên viên đánh giá nội bộ?

Mặc dù không có yêu cầu tối thiểu về số lượng đánh giá viên nội bộ tổ chức cấn phải có, nhưng dưới đây là 05 lý do tổ chức bạn có thể cần phải đào tạo nhiều đánh giá viên nội bộ.

2.1. Cần phải khách quan

Bởi vì các đánh giá viên nội bộ của tổ chức cần phải độc lập đối với lĩnh vực được đánh giá, tốt nhất nên có ít nhất một đánh giá viên cho mỗi bộ phận/nhóm. Ngoài ra nên có một trưởng nhóm (chuyên gia đánh giá trưởng) để quản lý tổng thể các cuộc đánh giá nội bộ.

2.2. Có nhiều quan điểm, góc nhìn khác nhau

Nếu có nhiều chuyên viên đánh giá nội bộ, có thể thực hiện việc luân chuyển thường xuyên. Điều này có thể giúp ngăn chặn sự thiên vị và cung cấp thêm quan điểm từ các thành viên khác trong nhóm. Có những ý kiến ​​khác nhau từ nhiều chuyên gia đánh giá có thể giúp thúc đẩy sự đổi mới và giúp hệ thống quản lý của tổ chức phát triển.

2.3. Giảm thiểu sự gián đoạn

Chuyên viên đánh giá nội bộ nắm rõ quy trình sẽ giảm thiểu sự gián đoạn nếu ai đó rời đi hoặc vắng mặt đột xuất.

2.4. Tổ chức có quy mô lớn

Mặc dù không có yêu cầu cụ thể nào về việc có nên có một nhóm đánh giá viên nội bộ hay không, nhưng điều này được khuyến nghị cho các tổ chức lớn hơn. Theo kinh nghiệm từ các tổ chức lớn, số chuyên viên đánh giá nội bộ nên chiếm 10% tổng số nhân viên của tổ chức, một trong số đó phải là Chuyên gia đánh giá trưởng. Tốt nhất, họ nên được sắp xếp làm việc tại bộ phận tuân thủ hoặc kiểm soát chất lượng.

2.5. Cần chứng nhận được công nhận

Các tổ chức cung cấp Chứng chỉ ISO được công nhận như ISOCERT đều yêu cầu các chuyên viên đánh giá nội bộ tham gia khóa đào tạo chuyên ngành để trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ. Điều này nhằm nâng cao năng lực của đánh giá viên mà mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.net

NHẬN HỖ TRỢ NGAY

Bài viết liên quan
Tin tức mới nhất
Lên đầu trang
Đăng nhập / Đăng ký
icon zalo
0976.389.199