Blog

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Đáp ứng yêu cầu Nghị định 40/2019/NĐ-CP


Đã từ lâu, vấn đề môi trường chưa bao giờ hết “nóng”, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng như hiện nay. Nguyên nhân của ô nhiễm môi trường một phần là do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, đã đến lúc các doanh nghiệp nên bắt tay vào việc hạn chế và giảm thiểu lượng chất thải để bảo vệ môi trường. Và tiêu chuẩn ISO 14001 là một giải pháp, chiến lược vô cùng hữu hiệu giúp doanh nghiệp khắc phục những vấn đề trên, đồng thời giúp thực hiện, triển khai và hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường cho doanh nghiệp.

Trong bài viết này, ISOCERT sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 14001 cũng như tầm quan trọng của nó trong việc quản lý môi trường, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và phù hợp cho tổ chức/ doanh nghiệp của bạn. 

Tổng quan về ISO 14001

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn được thiết kế dành riêng cho hoạt động quản lý môi trường của các tổ chức/ doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn thuộc bộ ISO 14000 đều được xây dựng và ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Bộ tiêu chuẩn này có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của việc quản lý môi trường. Đồng thời, mang đến công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc sử dụng chi phí hợp lý, linh hoạt và tiếp nhận các thông tin liên quan đến môi trường xung quanh.

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm rất nhiều hệ thống tiêu chuẩn khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là tiêu chuẩn ISO 14001. Đây được xem là tiêu chuẩn cốt lõi của bộ tiêu chuẩn này. Bởi ISO 14001 thường được sử dụng để làm khuôn mẫu cho các doanh nghiệp, tổ chức nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường (EMS) một cách có hiệu quả nhất.

Hiện nay, tiêu chuẩn này rất được các doanh nghiệp quan tâm và nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này nhằm đưa ra một khung chuẩn giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể áp dụng làm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đồng thời tuân thủ những quy định của pháp luật cũng như những chính sách khác liên quan đến môi trường.

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý môi trường này giúp tổ chức/ doanh nghiệp xác định rõ ràng tầm quan trọng của việc quản lý môi trường cũng như những rủi ro của vấn đề môi trường mang lại. Đồng thời, nó yêu cầu tổ chức/ doanh nghiệp phải cam kết bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Qua đó cho thấy được, tiêu chuẩn ISO 14001 có tác dụng rất lớn đối tổ chức/ doanh nghiệp trong việc nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu cũng như trách nhiệm của họ đối với môi trường và xã hội.

ISO 14001:2015 – Phiên bản mới nhất của ISO 14001

Với sự thành công rộng rãi của ISO 9000 khiến ISO bắt đầu cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 14000. Và ISO 14001, là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của bộ tiêu chuẩn này. Sau 19 năm kể từ khi tiêu chuẩn được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 tới nay đã có 3 phiên bản chính thức. Bao gồm:

Phiên bản chính thức đầu tiên được ban hành vào năm 1996. Ký hiệu là ISO 14001:1996

Phiên bản thứ 2 vào năm 2004. Ký hiệu là ISO 14001:2004

Phiên bản mới nhất được ban hành ngày 14/09/2015. ký hiệu là ISO 14001:2015. (Phiên bản này đang có hiệu lực).

Tại Việt Nam, TCVN ISO 14001:2015 chính là phiên bản hoàn toàn tương đương với ISO 14001:2015. (phiên bản này được Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 207, Quản lý môi trường biên soạn và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố) 

Ở phiên bản 2015 này, nó yêu cầu tổ chức/ doanh nghiệp phải nắm bắt được thực trạng của doanh nghiệp mình qua đó nhằm quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Đặc biệt, phiên bản ISO 14001:2015 đề cao vai trò của người lãnh đạo trong công tác quản lý môi trường. Có như vậy, doanh nghiệp mới cải thiện được hiệu suất hoạt động mà vẫn không ảnh hưởng đến môi trường. Từ đó giúp cải thiện tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác cũng như các bên liên quan.

Đối tượng áp dụng ISO 14001

Thực tế, tiêu chuẩn ISO 14001 không phải là tiêu chuẩn dành riêng cho một đối tượng doanh nghiệp nào cả mà phạm vi của nó còn rộng hơn thế. ISO 14001 có thể áp dụng với mọi tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt loại hình, quy mô, dù là tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận hay tổ chức chính phủ,… Chỉ cần doanh nghiệp của bạn muốn thiết lập, cải tiến hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập thì có thể áp dụng.  

Mục đích của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đưa ra các yêu cầu chung đối với hệ thống quản lý môi trường của tổ chức từ quan điểm của chính phủ, xã hội và người tiêu dùng. Từ đó có thể thấy được mục đích cốt lõi của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 là nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý các tài nguyên môi trường qua đó ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm cũng như giảm tối đa sự lãng phí cùng các chi phí phát sinh không đáng có.

Cách tiếp cận môi trường một cách có hệ thống có thể cung cấp cho nhà quản lý hay ban lãnh đạo về các thông tin để xây dựng và áp dụng thành công trong thời gian dài, đồng thời tạo ra các lựa chọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững qua những cách sau: 

Bảo vệ môi trường nhờ các biện pháp phòng ngừa hoặc giảm nhẹ các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Hạn chế những rủi ro hay giảm nhẹ những tác động bất lợi tiềm ẩn từ điều kiện môi trường đến tổ chức/ doanh nghiệp.

Giúp doanh nghiệp chứng minh sự đáp ứng và tuân thủ nghiêm túc các quy định, luật định hiện hành của chính phủ về vấn đề môi trường.

Nâng cao ý thức, hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường.

Đạt được những lợi ích về tài chính từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thuận lợi trong việc trao đổi các thông tin về môi trường cho các bên quan tâm có liên quan.

Đây còn là cơ sở để tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác. Là bằng chứng chứng minh sự quan tâm, đóng góp về môi trường của doanh nghiệp. Đồng thời, là cách để doanh nghiệp cải thiện hình ảnh của mình, tạo dựng uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 phù hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác. Những yêu cầu này bao gồm một cấu trúc bậc cao, có phần diễn đạt chính giống nhau, với các thuật ngữ gắn và các định nghĩa cốt lõi, được xây dựng để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp khi áp dụng nhiều tiêu chuẩn về hệ thống quản lý.

Để có thể xây dựng, áp dụng và triển khai thành công ISO 14001:2015. Doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ tiêu chuẩn ISO 14001. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001 bao gồm những nội dung chính sau đây:

Cấu trúc của ISO 14001:2015

Phiên bản mới nhất của ISO 14001:2015 được xây dựng dựa trên cấu trúc bậc cao (High Level Structure – HLS). Cấu trúc này bao gồm 10 điều khoản chính như sau:

1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp mong muốn quản lý các trách nhiệm về môi trường của mình. ISO 14001 áp dụng được cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình và bản chất. Đồng thời, nó không nêu ra các chuẩn mực cụ thể về kết quả hoạt động môi trường. Doanh nghiệp có thể áp dụng toàn bộ hoặc từng phần của tiêu chuẩn này để cải tiến một cách có hệ thống công tác quản lý môi trường.

2. Tài liệu tham khảo

Không có tài liệu viện dẫn. Điều khoản này được đưa vào để giữ cho việc đánh số giống với các ấn bản trước.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Ở điều khoản này sẽ giải thích mọi thuật ngữ và định nghĩa có liên quan, được chia làm 4 nhóm:

Thuật ngữ liên quan đến tổ chức và sự lãnh đạo

Thuật ngữ liên quan đến hoạch định

Thuật ngữ liên quan đến hỗ trợ và thực hiện

Thuật ngữ liên quan đến đánh giá kết quả hoạt động và cải tiến

4. Bối cảnh của tổ chức

Các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến một tổ chức sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực của họ. Vì vậy, ở điều khoản này yêu cầu tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài và nội bộ có liên quan đến mục đích của mình, đồng thời có ảnh hưởng đến mức độ đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức. Bên cạnh đó, những vấn đề này phải bao gồm các điều kiện môi trường chịu ảnh hưởng bởi hoặc có khả năng ảnh hưởng đến tổ chức.

5. Sự lãnh đạo

Cũng giống như các tiêu chuẩn ISO khác, ở tiêu chuẩn này cũng đề cao vai trò và tầm quan trọng của nhà lãnh đạo trong việc tham gia thực hiện, bảo trì và cải tiến liên tục hệ thống. Lãnh đạo cao nhất phải: 

- Chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý môi trường

- Thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách môi trường, trong phạm vi đã xác định của hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

- Đảm bảo rằng các trách nhiệm và quyền hạn đối với vị trí có liên quan được phân công và trao đổi trong toàn bộ tổ chức.

6. Hoạch định

Điều khoản này của ISO 14001 liên quan đến việc xác định các rủi ro và cơ hội ở các khía cạnh môi trường, các nghĩa vụ tuân thủ, vấn đề và yêu cầu khác cần giải quyết. Cụ thể hơn, doanh nghiệp cần đặt ra các mục tiêu của mình và lên kế hoạch để đạt được chúng.

7. Hỗ trợ

Đây được xem là phần lớn nhất của ISO 14001, giải quyết các yêu cầu về tài nguyên, thông tin liên lạc và tài liệu. Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng tất cả nhân viên của mình đều nhận được thông báo về các chính sách của EMS, đồng thời hiểu vai trò của bản thân trong việc đóng góp vào sự thành công của hệ thống chất lượng và đủ năng lực để làm điều đó một cách hiệu quả.

8. Hoạt động

Điều khoản này quy định rằng tổ chức cần đánh giá những hoạt động mà có tác động đến môi trường đáng kể, thiết lập các quy trình bằng văn bản cho các hoạt động nằm trong phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng. Các quá trình này phải kết hợp các giải pháp đối với các rủi ro được xác định trong điều khoản 6.

9. Đánh giá hiệu suất

Doanh nghiệp cần đưa ra giải pháp để giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hệ thống quản lý môi trường của mình.

10. Cải tiến

Đối với các hệ thống quản lý chất lượng thì cam kết cải tiến liên tục là một yếu tố quan trọng. Tại đây, doanh nghiệp cũng cần giải quyết những điểm không phù hợp và có các hành động khắc phục.

Đồng thời, tổ chức phải cải tiến liên tục sự phù hợp, sự thỏa đáng và hiệu lực của hệ thống nhằm nâng cao kết quả hoạt động môi trường. 

Từ những phân tích trên, ta có thể nhận ra cấu trúc này khá tương đồng với các tiêu chuẩn ISO khác. Mục đích của sự tương đồng này là cho phép tổ chức sử dụng một phương pháp tiếp cận phổ biến và tư duy dựa trên rủi ro để tích hợp hệ thống quản lý môi trường của tổ chức vào các yêu cầu của các hệ thống khác như ISO 9001, ISO 45001, ISO 22000,… để tối ưu hóa hiệu quả của công tác quản lý môi trường.

Các yêu cầu chính của ISO 14001:2015

Trong các điều khoản được nêu ở phần cấu trúc thì yêu cầu chính của tiêu chuẩn ISO 14001 được nêu từ điều khoản 4 đến điều khoản 10. Đây cũng là nội dung trọng tâm của tiêu chuẩn này. Đó là: Bối cảnh của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch định, sự hỗ trợ, thực hiện, đánh giá kết quả của hoạt động và cải tiến. Để áp dụng thành công ISO 14001 thì doanh nghiệp cần hiểu đúng và rõ về nội dung của các điều khoản này.

ISO 14001:2015 tuân theo chu trình PDCA

Cơ sở cho việc tiếp cận cơ bản một hệ thống quản lý môi trường được dựa trên chu trình Plan - Do - Check - Act (PDCA). 

Chu trình PDCA là một chu trình có sự lặp đi lặp lại các công việc. Nó giúp cải thiện, theo dõi liên tục các hoạt động của hệ thống môi trường nhằm đạt được sự cải tiến liên tục. Doanh nghiệp có thể áp dụng chu trình này cho toàn bộ hệ thống hoặc trong từng quy trình cụ thể thuộc hệ thống.

Chu trình PDCA cho hệ thống được mô tả ngắn gọn như sau:

- Plan - Lập kế hoạch: Thiết lập các mục tiêu môi trường và các quá trình cần thiết đáp ứng các yêu cầu về môi trường

- Do - Thực hiện: Thực hiện các quá trình, công việc, mục tiêu đã xác định ở trên

- Check - Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình, hoạt động của doanh nghiệp sao cho phù hợp với chính sách môi trường, cam kết, mục tiêu môi trường

- Act - Hành động: Thực hiện các hành động để cải tiến, nâng cao hiệu quả

Các điểm mới của ISO 14001:2015

Trước những lợi ích vô cùng to lớn mà hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 đã mang lại thì sự ra đời của ISO 14001 phiên bản 2015 đã có những thay đổi, cải tiến như sau:

Cấu trúc theo HLS – Cấu trúc mới của các tiêu chuẩn ISO

  1. Bối cảnh của tổ chức
  2. Quản lý môi trường một cách có chiến lược
  3. Cam kết và sự tham gia của lãnh đạo cao nhất
  4. Nhấn mạnh vào tư duy dựa trên rủi ro
  5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường
  6. Tư duy rõ ràng về vòng đời sản phẩm
  7. Trao đổi thông tin lẫn nhau (cả bên trong và bên ngoài)
  8. Thông tin dạng văn bản

Tại sao bạn nên áp dụng ISO 14001 trong tổ chức của mình?

Trong xu thế hội nhập quốc tế, các hoạt động sản xuất kinh doanh có xu hướng giảm tác động đến môi trường đang được các doanh nghiệp chú trọng. Nếu doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường sẽ mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Cụ thể như sau:

Về mặt thị trường

Nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng và đối tác

Tạo uy tín và nâng cao lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ trong các hoạt động đấu thầu và kinh doanh.

Là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đã tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và cam kết trách nhiệm đối với môi trường.

Về mặt kinh tế

Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu ở khâu đầu vào

Tiết kiệm chi phí xử lý do ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải ra môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh

Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ

Giảm thiểu tổn thất kinh tế khi có rủi ro và hoặc tai nạn xảy ra.

Tránh các khoản tiền phạt vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường

Về mặt quản lý rủi ro

Là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp/ tổ chức có thể xác định cũng như quản lý một cách toàn diện mọi vấn đề về môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Cải tiến việc kiểm soát các mối nguy về môi trường để đáp ứng những yêu cầu của khách hàng, đối tác và luật định

Giảm thiểu các rủi ro từ đó sớm phòng ngừa được những sự cố về môi trường có thể gây tổn thất cho doanh nghiệp

Là cơ sở để doanh nghiệp duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường và có sự điều chỉnh, cải tiến kịp thời cho phù hợp với bối cảnh hiện tại

Về mặt nội bộ trong doanh nghiệp

Giúp nhân viên của chính doanh nghiệp nhận thức tốt hơn về bảo vệ môi trường vì họ được làm việc trong một tổ chức thân thiện với môi trường

Tăng cường sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên vào các hoạt động quản lý môi trường

Giúp tạo được sự tin tưởng và gắn bó lâu dài hơn của nhân viên đối với tổ chức/ doanh nghiệp.

Qua những lợi ích mà tiêu chuẩn ISO 14001:2015 mang lại, có thể khẳng định rằng, việc áp dụng theo tiêu chuẩn này chính là một trong những chìa khóa đảm bảo cho một tương lai phát triển bền vững không chỉ của doanh nghiệp mà còn là của toàn xã hội.

Các bước xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Để xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thì doanh nghiệp cần nắm rõ các bước thực hiện và chứng nhận ISO 14001 sau đây để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bước 1: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 14001

Bước 2: Thực hiện đánh giá môi trường ban đầu

Bước 3: Lập kế hoạch ISO 14001

Bước 4: Đào tạo nhận thức cho doanh nghiệp về ISO 14001

Bước 5: Lập hồ sơ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Bước 6: Triển khai EMS và theo dõi

Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ

Bước 8: Đánh giá xem xét và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Bước 9: Duy trì chứng nhận ISO 14001

 

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Đáp ứng yêu cầu NĐ 40/2019/NĐ-CP

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 là một tiêu chuẩn tự nguyện, nó được thiết kế dành cho mọi tổ chức/ doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tác động đến môi trường hoặc những doanh nghiệp nào muốn thực hiện, cải tiến công tác quản lý môi trường trong hệ thống của mình. Nhưng hiện nay một số loại hình sản xuất công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường bắt buộc áp dụng và đạt chứng nhận ISO 14001 trước ngày 31/12/2020 (Theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường).

Qua đó cho thấy được, việc triển khai, chứng nhận ISO 14001 là một trong các yêu cầu rất quan trọng mà doanh nghiệp phải đáp ứng.

Cụ thể, danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp bắt buộc doanh nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bao gồm:

“Nhóm I

1. Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại;

2. Luyện kim; tinh chế, chế biến khoáng sản độc hại; phá dỡ tàu biển;

3. Sản xuất giấy, bột giấy, ván sợi (MDF, HDF);

4. Sản xuất hoá chất, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); thuốc bảo vệ thực vật hóa học;

5. Nhuộm (vải, sợi), giặt mài;

6. Thuộc da;

7. Lọc hóa dầu;

8. Nhiệt điện than, sản xuất than cốc, khí hóa than, điện hạt nhân;

Nhóm II

9. Xử lý, tái chế chất thải; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

10. Có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất;

11. Sản xuất pin, ắc quy;

12. Sản xuất clinker;

Nhóm III

13. Chế biến mủ cao su;

14. Chế biến tinh bột sắn; bột ngọt; bia, rượu, cồn công nghiệp;

15. Chế biến mía đường;

16. Chế biến thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm;

17. Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.”

Như vậy, theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp thuộc các loại hình trên sẽ bắt buộc phải có chứng nhận ISO 14001:2015 trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đối với các dự án, doanh nghiệp mới đi vào vận hành sau ngày Nghị định được ban hành (13/05/2019) sẽ có 2 năm kể từ ngày bắt đầu triển khai để thực hiện ISO 14001.

ISOCERT – Tổ chức chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều tổ chức thực hiện chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhưng không phải tổ chức chứng nhận nào cũng có đầy đủ pháp lý và năng lực để cấp chứng chỉ. Vì vậy, doanh nghiệp cần lựa chọn tổ chức đảm bảo uy tín, chất lượng. Một trong những tổ chức chứng nhận ISO 14001 mà doanh nghiệp có thể tin tưởng và lựa chọn là Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT.

ISOCERT là tổ chức chứng nhận quốc tế có năng lực đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận ISO 14001:2015.

Về mặt pháp lý, ISOCERT được Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 cho hệ thống quản lý môi trường theo giấy chứng nhận số 1162/TĐC-HCHQ.

Đồng thời, ISOCERT được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) và Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận. Vì vậy, chứng chỉ ISO 14001 do ISOCERT cấp sẽ được công nhận và thừa nhận không chỉ ở Việt Nam mà còn quốc tế.

Bên cạnh đó, ISOCERT cũng luôn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Với đội ngũ chuyên gia đánh giá hàng đầu, chuyên nghiệp, với chi phí tiết kiệm cùng hệ thống chi nhánh trải rộng, ISOCERT sẽ là đơn vị uy tín để khách hàng tin tưởng và chọn lựa.

ISOCERT – chứng nhận ISO 14001 uy tín và chuyên nghiệp.

ISO 14001:2015 không chỉ là một tiêu chuẩn giúp quản lý các vấn đề môi trường tốt hơn mà còn là “lợi thế” cạnh tranh có sức nặng cho doanh nghiệp – giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại từ đó vượt lên đối thủ, nâng cao uy tín của mình. Hiện nay, ISO 14001 đang dần trở thành một tiêu chuẩn quan trọng cần được áp dụng trong các tổ chức/ doanh nghiệp.  

Hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên, sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc cho doanh nghiệp về tiêu chuẩn ISO 14001 cũng như cung cấp những kiến thức cơ bản cần biết về tiêu chuẩn này. Qua đó, doanh nghiệp có thể áp dụng vào hệ thống của mình để kinh doanh hiệu quả hơn và phát triển bền vững trong tương lai.

Mọi thắc mắc về dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline 0976 389 199 để được giải đáp và tư vấn cụ thể hơn.

                     

                                                                                                                                                                                                                      Như Ý 

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader