Blog

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các phiên bản của ISO 9001?


Ở nước ta hiện nay, đa phần là các công ty vừa và nhỏ nên thường bị hạn chế về vốn, công nghệ, nhân lực,…. do năng lực cạnh tranh còn kém. Chính vì thế việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 giúp tạo được sự đồng đều về năng lực đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu trước nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. 

Đôi nét về tổ chức ISO?

ISO là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế có tên tiếng Anh là International Organization for Standardization được thành lập ngày 23 tháng 02 năm 1947 có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ; là tổ chức hóa Quốc tế độc lập và phi chính phủ.

Qua hơn 70 năm hoạt động, tổ chức đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong việc xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin có hiệu lực trên phạm vi toàn thế giới.

Tất cả các tiêu chuẩn mà ISO đặt ra đều mang tính chất tự nguyện xây dựng và áp dụng, tuy nhiên đối với một số ngành, một số lĩnh vực hay một số nước đánh giá được tầm quan trọng của ISO và coi nó mang tính bắt buộc. Theo thống kê, hiện nay trên Thế giới có khoảng trên 160 nước tham gia vào Tổ chức ISO. Riêng ở Việt Nam, các doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO đã lên đến gần hàng nghìn. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức được tính tất yếu cũng như hiệu quả mang lại của việc tự cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình hội nhập kinh tế nhằm tạo được uy tín, khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới.

Tổng quan tiêu chuẩn ISO 9001?

ISO 9001 là một phần của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 – Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng và là một trong những tiêu chuẩn phổ biến trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn này được sử dụng cho việc đánh giá sự phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức nhằm xác định chất lượng, mục đích, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng những phương tiện như lập kế hoạch, điều khiển và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

ISO 9001:2000 là một trong 5 phiên bản của ISO 9001. Cụ thể bao gồm những phiên bản sau:

- Phiên bản ISO 9001:1987: Đây được coi là phiên bản đầu tiên của ISO 9001 có tên đầy đủ là quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật (Quality Systems – Model for quality assurance in design/development, production, installation and servicing).

- Phiên bản ISO 9001:1994: Phiên bản năm 1994 được ban hành sau khi soát xét bộ tiêu chuẩn ISO 9000 lần một với tên đầy đủ là quản lý chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật (Quality systems – Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing).

- Phiên bản ISO 9001:2000: Tên đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2000 là quản lý chất lượng các yêu cầu (Quality management systems – Requirements).

- Phiên bản ISO 9001:2008: Tiếp nối phiên bản ISO 9001:2000 là phiên bản ISO 9001:2008 với tên đầy đủ là Quản lý chất lượng các yêu cầu (Quality management systems – Requirements).

- Phiên bản ISO 9001:2015: Tên đầy đủ là quản lý chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management System – Requirements). Đây là phiên bản mới nhất đang được áp dụng thay thế cho các phiên bản trước đó. Tiêu chuẩn được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 với nhiều điểm thay đổi trong các nguyên tắc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001:2000

Dựa trên nền tảng các yêu cầu về đảm bảo chất lượng trong phiên bản năm 1994 thì phiên bản năm 2000 kế thừa và nâng cao toàn bộ các yêu cầu đó nhưng cũng có nhiều cải tiến về cấu trúc, định hướng phát triển theo quá trình, nội dung, sắp xếp hợp lý hơn, đặc biệt là nhấn mạnh đến quá trình cải tiến liên tục.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ra đời là quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức có mong muốn:

- Chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm giúp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp. 

- Nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên tục hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu chế định được áp dụng. 

Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng, triển khai, lập văn bản và duy trì hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả. Đồng thời tổ chức phải thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 bằng cách: 

- Nhận biết các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng trong toàn bộ tổ chức

- Xác định trình tự và mối tương tác của các quá trình này

- Xác định các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực

- Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình này

- Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình này

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự định và cải tiến liên tục các quá trình này. 

Điểm cải tiến của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 so với năm 2000

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 tính đến thời điểm hiện tại là phiên bản 2015 hay được viết tắt là ISO 9001:2015, phiên bản này giúp cho đơn vị xây dựng, áp dụng ISO chứng tỏ được khả năng cung ứng sản phẩm và dịch vụ một cách ổn định, nhất quán nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu luật định.

Điểm cải tiến của ISO 9001 phiên bản 2015 so với các phiên bản cũ là quy trình tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi chiến lược và kết quả đã được hoạch định. Doanh nghiệp có thể đưa ra các kiểm soát phòng ngừa các rủi ro và có cơ hội để cải tiến.

Việc thay đổi các nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm:

- Hướng vào khách hàng

- Sự lãnh đạo

- Sự tham gia của mọi người

- Tiếp cận theo quá trình

- Cải tiến

- Quyết định dựa trên bằng chứng

- Quản lý mối quan hệ.

Các điều khoản trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm xây dựng hệ thống theo mô hình PDCA  – (Plan - Do - Check - Act).

Lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

- Các hoạt động được quản lý một cách chặt chẽ ngay từ khâu đào tạo nguồn nhân lực đến quá trình tạo ra sản phẩm và đưa đến người tiêu dùng.

- Việc cải tiến liên tục hệ thống góp phần vào việc cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm.

- Giảm bớt thời gian, chi phí cho hoạt động kiểm tra, sửa chữa, chi phí bảo hành cũng như công tác xử lý sản phẩm hỏng, lỗi,.…

- Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ tạo được lòng tin, uy tín đối với khách hàng và đối tác làm ăn.

- Giảm và ngăn chặn được nhiều sai sót nhờ tinh thần trách nhiệm của ban lãnh đạo được nâng cao

- Cung cấp giải pháp nhận biết, giải quyết các sai sót và ngăn ngừa rủi ro tái phát

- Cung cấp bằng chứng khách quan chứng minh chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp, tất cả các hoạt động đều ở tình trạng được kiểm soát

- Từng bước xây dựng thương hiệu cho mình và tạo được uy tín trên thị trường, tăng cường khả năng thâm nhập thị trường mới.

Tóm lại, dù đứng dưới góc độ sản phẩm chất lượng hay hệ thống chất lượng thì mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là hướng tới sự hài lòng của khách hàng, đối tác. Bởi lẽ doanh nghiệp bạn không chỉ là nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà cũng là người sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp khác nên cũng hiểu được tâm lý khách hàng sẽ luôn lựa chọn những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu mà giá cả lại phù hợp.

Cạnh tranh sôi nổi và quyết liệt nhưng phần thắng sẽ thuộc về doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh đúng đắn. Hy vọng những thông tin cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001:2000 chia sẻ trên đây giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 9001 đặc biệt là phiên bản năm 2000 để thấy được điểm cải tiến theo thời gian của tiêu chuẩn đến thời điểm hiện tại là ISO 9001:2015. 

ISOCERT cung cấp dịch vụ đào tạo, đánh giá và cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Để biết thêm chi tiết cùng các vấn đề thắc mắc liên quan khác, Quý khách hàng có thể liên hệ qua hotline ISOCERT 0976.389.199!.

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader