Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật

Tiêu Chuẩn ISO 22000 PDF

Tiêu Chuẩn ISO 22000 PDF

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HTQLATTP) là một quyết định chiến lược đối với một tổ chức nhằm cải tiến toàn bộ kết quả thực hiện của tổ chức về an toàn thực phẩm.

Ban hành

Ngày hiệu lực

Ngày cập nhật13-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành29/06/2006

Ngày hiệu lực01/07/2007

Ngày cập nhật14-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader