Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành1/11/2017

Ngày hiệu lực15/12/2017

Ngày cập nhật29-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông Tư  02/2017/TT-BKHCN Sửa Đổi Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN

Thông Tư 02/2017/TT-BKHCN Sửa Đổi Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ ban hành. 

Ban hành31/03/2017

Ngày hiệu lực15/05/2017

Ngày cập nhật29-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN Về Quy Định Công Bố Hợp Chuẩn, Công Bố Hợp Quy Và Phương Thức Đánh Giá Sự Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Thông Tư 28/2012/TT-BKHCN Về Quy Định Công Bố Hợp Chuẩn, Công Bố Hợp Quy Và Phương Thức Đánh Giá Sự Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Thông tư này quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Ban hành12/12/2012

Ngày hiệu lực27/01/2013

Ngày cập nhật29-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị Định 127/2007/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Nghị Định 127/2007/NĐ-CP Hướng Dẫn Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành01/08/2007

Ngày hiệu lực03/09/2007

Ngày cập nhật28-10-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành29/06/2006

Ngày hiệu lực01/07/2007

Ngày cập nhật14-01-2021

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader