Blog

Tổng hợp các hồ sơ môi trường theo nghị định 40/2019/NĐ-CP và thông tư 25/2019/TT-BTNMT


Hàng loạt các sửa đổi và bổ sung được đưa ra trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT đã dẫn đến nhiều thay đổi trong hồ sơ môi trường. Dưới đây là danh mục các hồ sơ môi trường mà cơ sở sản xuất và kinh doanh dịch vụ cần phải thực hiện theo QUY ĐỊNH MỚI

Trước khi triển khai xây dựng dự án, đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất

Kế hoạch Bảo vệ Môi trường

Áp dụng đối với các Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất thuộc đối tượng quy định tại Cột 5 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019.

Đánh giá tác động môi trường

Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 13/05/2019.

Báo cáo hoàn công công trình bảo vệ môi trường

Căn cứ Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP các đối tượng được Quy định đối chiếu cột (4) trong phụ lục phải thực hiện lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định

Quy định mới ở Nđ 40/2019 là có các nhóm đối tượng được nêu tại cột (4) sẽ phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về chất thải là các công trình, thiết bị xử lý: nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại

Sau khi dự án đi vào hoạt động

Sau khi đi vào hoạt động chính thức các sở sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cần phải thực hiện các hồ sơ môi trường như sau.

Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường định kỳ. Mục đích của việc làm này nhằm phân tích môi trường đang bị ảnh hưởng ở mức độ nào và hoạt động sản xuất kinh doanh có tác động như thế nào đến môi trường. 

Doanh nghiệp cần định kỳ quan trắc theo cam kết trong Hồ sơ môi trường (Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường Chi tiết,…) hoặc theo Thông tư 04/2015/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định Cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Được quy định tại thông tư 25/2019/TT – BTNMT. Báo cáo này tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm của Doanh nghiệp như: Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo quan trắc tự động, Báo cáo quản lý CTNH, Báo cáo quản lý CTSH, Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác khoáng sản.

Hợp đồng vận chuyển, xử lý Chất thải nguy hại

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại gọi chung là Chủ nguồn thải CTNH, phải ký hợp đồng để chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép hành nghề Quản lý CTNH.

Hồ sơ xả thải nước thải ra nguồn tiếp nhận

Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả thải vào nguồn nước tiếp nhận > 5 m3 /ngày đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước và < 5 m3 /ngày đêm đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sổ chủ nguồn thải hoặc Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại (CTNH) lần đầu

  • Đối tượng phải thực hiện Sổ chủ nguồn thải CTNH Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh Chất thải nguy hại > 600 kg/năm bắt buộc phải lập Sổ chủ nguồn thải CTNH theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý Chất thải nguy hại.
  • Đối tượng phải thực hiện Báo cáo quản lý CTNH lần đầu

+ Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm.

+ Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hằng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stokholm về các chất hữu cơ khó phân hủy.

+ Cơ sở dầu khí ngoài biển

Hồ sơ xin khai thác nước nước ngầm

Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc khai thác nước ngầm> 10 m /ngày đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

 

The end !
Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp
29-01-2021

Lợi ích của ISO 9001 giúp "nâng tầm" doanh nghiệp

Lợi ích của ISO 9001 mang đến cho tổ chức/ doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp còn đang băn khoăn và thắc mắc với suy nghĩ “Quy mô sản xuất của doanh nghiệp mình còn nhỏ, chưa đủ khả năng để mở rộng hay việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là chưa thực sự cần thiết…” Nhưng trên thực tế, dù doanh nghiệp bạn lớn, vừa hay nhỏ, hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào thì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cũng mang lại những thay đổi tích cực và đáng kể cho doanh nghiệp bạn.

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch
29-01-2021

Nhiều ca dương tính trong cộng đồng, Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch

Sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới thì trong 2 ngày vừa qua tại Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính do biến thể mới của vi-rút. Đây được xem là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nghiêm trọng như vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?
26-02-2021

Lợi ích của ISO thực sự mang lại khi áp dụng vào doanh nghiệp?

Nâng cao chất lượng sản phẩm là biện pháp hữu ích nhất để thu hút khách hàng thì nếu là chủ của một doanh nghiệp, bạn chắc chắn đã được nghe đến tiêu chuẩn ISO. Vậy thực hư ISO là gì? Lợi ích của ISO hay ý nghĩa thực sự mà nó mang lại khi áp dụng vào hệ thống là gì?

ajax-loader