Trần Văn Tùng

ISOCERT (CERTIFICATION AND CONTROL)
HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG
TT 12/2017/TT-BKHCN

TT 12/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT- BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ban hành28/09/2017

Ngày hiệu lực01/01/2018

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

ajax-loader