Văn bản pháp quy

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân)

Ban hành02/02/2018

Ngày hiệu lực02/02/2018

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

TT 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy

TT 19/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc công bố hợp quy

Thông tư này quy định trình tự, hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là công bố sản phẩm) đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Ban hành09/11/2012

Ngày hiệu lực25/12/2012

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).

Ban hành25/04/2012

Ngày hiệu lực11/06/2012

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo

Ban hành17/06/2010

Ngày hiệu lực01/07/2011

Ngày cập nhật11-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành15/05/2018

Ngày hiệu lực01/07/2018

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

NĐ 185/2013/NĐ-CP về xử lý VPHC về thương mại, sản xuất hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

NĐ 185/2013/NĐ-CP về xử lý VPHC về thương mại, sản xuất hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban hành15/11/2013

Ngày hiệu lực01/01/2014

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lương và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Ban hành01/11/2017

Ngày hiệu lực15/12/2017

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiCòn hiệu lực

Quyết định 10/2010/QĐ-TTG quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu do thủ tướng chính phủ ban hành.

Quyết định 10/2010/QĐ-TTG quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu do thủ tướng chính phủ ban hành.

Quyết định 10/2010/QĐ-TTG quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu do thủ tướng chính phủ ban hành.

Ban hành10/02/2010

Ngày hiệu lực01/05/2010

Ngày cập nhật02-11-2020

Trạng tháiHết hiệu lực

ajax-loader